Giáo án Ngữ văn 8 - Kỳ I - Tiết 66

I. MỤC TIấU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

 Nắm được những kiến thức cơ bản trọng tõm đú học ở kỡ I

2.Kĩ năng

 - Biết xỏc định kiến thức đỳng ở phần trắc nghiệm

 - Cú kĩ năng phõn tớch, đặt cõu và xõy dựng đoạn văn trong phần tự luận

3.Thỏi độ

 Cú ý thức vận dụng kiến thức đú học để làm tốt bài kiểm tra học kỡ

II. CÁC BƯỚC LấN LỚP

1. Ổn định

2. Kiểm tra ( Khụng kiểm tra)

3.Tiến trỡnh tổ chức cỏc hoạt động

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Kỳ I - Tiết 66, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11/ 12/ 2012
Ngày giảng: 13/ 12/ 2012
TIẾT 66: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI HỌC Kè I
I. MỤC TIấU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
 Nắm được những kiến thức cơ bản trọng tõm đó học ở kỡ I
2.Kĩ năng
	- Biết xỏc định kiến thức đỳng ở phần trắc nghiệm
 - Cú kĩ năng phõn tớch, đặt cõu và xõy dựng đoạn văn trong phần tự luận
3.Thỏi độ
 Cú ý thức vận dụng kiến thức đó học để làm tốt bài kiểm tra học kỡ
II. CÁC BƯỚC LấN LỚP
1. Ổn định
2. Kiểm tra ( Khụng kiểm tra)
3.Tiến trỡnh tổ chức cỏc hoạt động
Hoạt động của thầy và trũ
T/g
Nội dung
HĐ 1. Khởi động
H. Cỏc bài kiểm tra định kỡ thường gồm cú mấy phần?
- 2 phần trắc nghiệm và tự luận
HĐ 2. HDHS kiểm tra tổng hợp cuối học kỡ I
* Mục tiờu
 Biết được cỏch làm bài phần trắc nghiệm và phần tự luận
* Cỏch tiến hành
GV cho học sinh đọc bài HD kiểm tra cuối học kỡ I
- HS đọc
H. Đề trờn gồm mấy phần
- 2 phần
HĐ 3. HD HS luyện tập
* Mục tiờu
 Tập duyệt trước khi làm bài kiểm tra học kỡ
* Cỏch tiến hành
H. xỏc định những phương ỏn đỳng trong cỏc bài tập
H. Phần tự luận cần thực hiện những yờu cầu nào?
- đọc kĩ đề
- Viết đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh
( GV cho học viết đề bài thuyết minh)
- HS viết, đọc và nhận xột
- Gv chốt
I. Hướng dẫn kiểm tra tổng hợp cuối kỡ I
1. Phần trắc nghiệm
2. Phần tự luận
II. Luyện tập
1.Phần trắc nghiệm
 Đỏp ỏn:
2. Tự luận
4.Củng cố
 GV hệ thống lại bài
5. Hướng dẫn học tập
- HS về nhà học bài ụn tập theo nội dung ụn trờn lớp
- Tiết sau KT học kỡ

File đính kèm:

  • doctiet 66.doc
Giáo án liên quan