Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 18 (Phần 1)

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2; 5.

-Yêu cầu HS làm lại bài tập 3/96.

-GV nhận xét –ghi điểm.

2.Bài mới

HĐ 1:“Dấu hiệu chia hết cho 9”

MT: Biết dấu hiệu chia hết cho 9.

PP: Động não, đàm thoại, giảng giải

CTH:

-GV cho HS nêu vài ví dụ về các số chia hết cho 9, các số không chia hết cho 9, viết thành 2 cột

-Cho HS thảo luận rút ra dấu hiệu chia hết cho 9.

-Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong bài học.

- GV nêu tiếp: Bây giờ ta xét xem các số không chia hết cho 9 có đặc điểm gì?

-Cuối cùng GV cho HS nêu căn cứ để nhận biết các số chia hết cho 2,5,9.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 24/02/2022 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 18 (Phần 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I. Mục tiêu :
- Biết dấu hiệu chia hết cho 9.
- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản.
- Làm bài tập 1,2.
II.Đồ dùng dạy học :
- SGK Toán 4
III.Hoạt động trên dạy – học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
10’
15’
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2; 5.
-Yêu cầu HS làm lại bài tập 3/96.
-GV nhận xét –ghi điểm.
2.Bài mới
HĐ 1:“Dấu hiệu chia hết cho 9”
MT: Biết dấu hiệu chia hết cho 9.
PP: Động não, đàm thoại, giảng giải
CTH:
-GV cho HS nêu vài ví dụ về các số chia hết cho 9, các số không chia hết cho 9, viết thành 2 cột 
-Cho HS thảo luận rút ra dấu hiệu chia hết cho 9. 
-Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong bài học. 
- GV nêu tiếp: Bây giờ ta xét xem các số không chia hết cho 9 có đặc điểm gì?
-Cuối cùng GV cho HS nêu căn cứ để nhận biết các số chia hết cho 2,5,9.
HĐ 2: Thực hành
MT: Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản 
PP: Luyện tập
CTH:
Bài 1:
-GV yêu cầu HS nêu cách làm 
- Cùng HS làm mẫu một số .
-Cho HS làm bài. 
- HS trình bày và giải thích kết quả.
Bài 2:
-Cho HS tiến hành làm như bài 1 (chọn số mà tổng các chữ số không chia hết cho 9)
-GV cùng HS sửa bài.
-Gv nhận xét tuyên dương.
3.Củng cố-dặn dò
-2HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9.
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau.
- 2Hs lên bảng.
-Thảo luận nhóm đôi và nêu ví dụ.
- “Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9”
- 5 HS đọc.
-HS nhẩm tổng các chữ số ở cột bên phải và nêu nhận xét “Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9”
-Vài HS nêu: Muốn biết một số có chia hết cho 2 hoặc 5 hay không ta căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải. Muốn biết một số có chia hết cho 9 hay không ta căn cứ vào tổng các chữ số của số đó.
-Hai HS nêu cách làm.
- Số 99 có tổng các chữ số là: 9+9=18. Số 18 chia cho 9 được 2, nên 99 chia hết cho 9
-HS làm bài vào bảng con.
- 99; 108; 5643; 29385.
-HS làm vào vở, 2 HS làm bảng lớp.
96; 7853; 5554; 1097.
-HS lớp làm vào vở.
-HS nhận xét bài làm –sửa sai.
-Thực hiện yêu cầu.
Rút kinh nghiệm:
Toán: 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3
I. Mục tiêu :
-Biết dấu hiệu chia hết cho 3.
- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản.
- Làm bài tập 1,2.
II.Đồ dùng dạy học :
- SGK Toán 4
III.Hoạt động trên dạy – học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
10’
15’
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
- HS trả lời về dấu hiệu chia hết cho 9.
-Yêu cầu HS làm lại bài tập 3/97.
- Nhận xét, cho điểm
2. Bài mới
HĐ1: “Dấu hiệu chia hết cho 3”
MT: Biết dấu hiệu chia hết cho 3.
PP: Thảo luận nhóm, đàm thoại
CTH:
- GV cho HS nêu vài ví dụ về các số chia hết cho 3 , các số không chia hết cho 3,viết thành 2 cột .
-Cho HS thảo luận rút ra dấu hiệu chia hết cho 3
-Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. 
- Bây giờ ta xét xem các số không chia hết cho 3 có đặc điểm gì?
HĐ2: Thực hành
MT: Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản.
PP: Luyện tập
CTH:
Bài 1:
- YC HS nêu cách làm 
- Cùng HS làm mẫu một số .
-Cho HS làm bài.
- HS trình bày và giải thích kết quả.
Bài 2:
-Cho HS tiến hành làm như bài 1 (chọn số mà tổng các chữ số không chia hết cho 3)
-GV cùng HS sửa bài.
3.Củng cố-dặn dò
- Nêu các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3.
-Dặn HS làm bài 3/98 và xem trước bài “Luyện tập”.
-Nhận xét tiết học.
12:3=4 25:3=8dư 1
333:3=111 347:3=11dư 2
459:3=153 517:3=171dư 3
- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
-5HS đọc
- “Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3”
-Hai HS nêu cách làm.
- Số 231 có tổng các chữ số là: 2+3+1=6. Số 6 chia cho 3 được 2, ta chọn số 231
- HS tự làm vào bảng con 
-231; 1872; 92 313
-HS làm vào vở , 2 HS làm bảng lớp ghi kết quả và nêu cách làm.
502; 6823; 55 553; 641 311.
Rút kinh nghiệm:
...

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tuan_18_phan_1.doc
Giáo án liên quan