Giáo án môn Toán lớp 2 - Tiết 39 - Bài: Luyện tập chung

I.Mục đích yêu cầu:

1 . Củng cố cách đọc,viết, so sánh số thập phân.

 2. Sắp xếp thứ tự các số thập phân.Tính bằng cách thuận tiện nhất.

 3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

 4. BT giảm tải: 4/b

II.Đồ dùng:

 + GV: Bảng ghi các số bài tập 1.

 +HS: Bảng con. Bảng nhóm

 

doc2 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán lớp 2 - Tiết 39 - Bài: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THAO GIẢNG
 Môn: TOÁN ( Tiết 39 )
 Bài: LUYỆN TẬP CHUNG.
 Soạn ngày: 5 tháng 10 năm 2014
 Dạy ngày: 9 tháng 10 năm 2014
 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Hưng
 Dạy lớp: 5A
I.Mục đích yêu cầu:
1 . Củng cố cách đọc,viết, so sánh số thập phân.
 2. Sắp xếp thứ tự các số thập phân.Tính bằng cách thuận tiện nhất.
 3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.
 4. BT giảm tải: 4/b
II.Đồ dùng:
 + GV: Bảng ghi các số bài tập 1.
 +HS: Bảng con. Bảng nhóm
 III.Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1’
27’
5-6’
7’
7’
7’
3-4’
1.Bài cũ :
+1HS lên so sánh: 84,5 và 84,49
+1HS lên bảng làm ý b bài tập 4 tiết trước.
+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.
-GV nhận xét.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập
Bài 1: Tổ chức cho HS trao đổi đọc nhóm đôi.GV ghi các số lên bảng.Gọi HS nối tiếp đọc.
VD: 
7,5: Đọc là: bảy phẩy năm
9,001: Đọc là:chín phẩy không trăm linh một.
Bài 2 GV đọc các số HS viết vào bảng con .
- Nhận xét
Lời giải: a)5,7 b)32,85 c)0,1 d)0,304
Bài 3: Tổ chức cho hd làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét chữa bài:
Lời giải: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:
 41,538 < 41,835 < 42,358 < 42,538
Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào bảng nhóm
- Nhận xét chữa bài:
Lời giải: 
 = = 54.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài
Hướng dẫn HS về nhà làm ý b bài 4, trong sgk.
Nhận xét tiết học.
- 2HS lên bảng.
Lớp nhận xét bổ sung.
-HS theo dõi.
-HS trao đổi theo bàn
-HS nối tiếp đọc số.
-Lớp theo dõi và nhận xét
-4 HS lần lượt lên bảng - HS lần lượt viết số vào bảng con.Chữa bài.
-1HS lên bảng làm bài
HS làm vở và nhận xét bài trên bảng
-HS làm bài vào bảng nhóm
-Treo kết quả
-Nhận xét và chữa bài.
HS nhắc lại cách đọc ,viết,so sánh phân số.
............................................................................................

File đính kèm:

  • docToan Luyen tap chung Tiet 39.doc
Giáo án liên quan