Giáo án môn Sinh học Khối 7 - Tiết 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

. Mổ giun

 1. Xử lí mẫu:

 - Rửa sạch giun đất, làm giun chết trong hơi ête hay cồn loãng sau đó để giun lên khay và quan sát

2. Cách mổ:

 - Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim

 - Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đờng dọc chính giữa lng về phía đuôi

- Đổ nớc ngập cơ thể giun, dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi thành cơ thể

 - Phanh thành cơ thể đến đâu cắm ghim tới đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học Khối 7 - Tiết 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baứi 16 - Tieỏt 16 
Tuaàn daùy : 
Thực hành : Mổ và quan sát Giun đất
1. Mục tiêu: 
1.1/ Kieỏn thửực: HS nhận biết ủửụùc cách mổ giun đúng kỹ thuật, chỉ rõ đửợc cấu tạo trong tên mẫu vật. Chú thớch ủửụùc vào hình 16-3
 1.2/ Kú naờng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
 - Kĩ năng sử dụng các dụng cụ mổ, kính lúp
 - kĩ năng mổ các động vật không xửụng sống
 1.3/ Thaựi ủoọ : Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác trong giờ thực hành.
2.Troùng Taõm: : HS nắm được cấu tạo trong của giun đất.
3. Đồ dùng dạy học
 3.1/ GV: - Chuẩn bị tranh vẽ H16.1 H16.3, bộ đồ mổ 
 3.2/ HS: 1 – 2 con giun đất
4. TIEÁN TRèNH:
4.1.OÅn ủũnh toồ chửực vaứ kieồm dieọn : Lụựp 7A1 Lụựp 7A2 
4.2. Kieồóm tra mieọng :
- Gv kiểm tra sự chuẩn bị giun ủaỏt của cỏc nhúm .
4.3.Baứi mụựi:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: cỏch mổ giun đất
Mục tiờu : HS nắm được cỏch mổ giun đất
* Cách xử lí mẫu
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và thao tác luôn
 HS đọc thông tin và làm thao tác xử lí mẫu sau đó trình bày
GV kiểm tra mẫu thực hành
* Cách mổ giun đất
- GV yêu cầu HS quan sát H16..2, đọc thông tin trong SGK và thực hành mổ giun đất
 HS quan sát H16..2, đọc thông tin và thực hành mổ
- GV kiểm tra sản phẩm của HS bằng cách gọi 1 nhóm mổ đẹp lên trình baùy thao tác mổ
Hoạt động 2: Quan sát cấu tạo trong 
Mục tiờu : HS nắm được cấu tạo trong của giun đất.
- GV hướng dẫn:
 + Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quan
 + Dựa vào H16.3 A nhận biết các bộ phận của hệ tiêu hóa
 + Dựa vào H16.3 B quan sát bộ phận sinh dục
 + Gạt ống tiêu hóa sang một bên quan sát HTK màu trắng ở bụng
 + Hoàn thành chú thích ở H16..3B và H16.3 C
- GV kiểm tra bằng cách gọi đại diện nhóm lên bảng chú thích vào hình câm (H4,5)
- GV yêu cầu HS viết thu hoạch
I. Mổ giun
 1. Xử lí mẫu:
 - Rửa sạch giun đất, làm giun chết trong hơi ête hay cồn loãng sau đó để giun lên khay và quan sát
2. Cách mổ:
 - Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim
 - Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đờng dọc chính giữa lng về phía đuôi
- Đổ nớc ngập cơ thể giun, dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi thành cơ thể 
 - Phanh thành cơ thể đến đâu cắm ghim tới đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phớa đầu.
 II. Quan sát cấu tạo trong:
 - Hệ tiêu hóa
 - Hệ thần kinh
 Hỡnh 4 Hỡnh 5
Caõu hoỷi, baứi taọp cuỷng coỏ
 Caõu 1: Trỡnh baứy caực thao taực moồ giun ủaỏt?
Cách mổ:
 - Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim
 - Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đửụứng dọc chính giữa lửng về phía đuôi
- Đổ nửụcự ngập cơ thể giun, dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi thành cơ thể 
- Phanh thành cơ thể đến đâu cắm ghim tới đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phớa đầu.
 Caõu 2: Trỡnh baứy caựch quan saựt caỏu taùo trong cuỷa giun ủaỏt? 
 + Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quan
 + Dựa vào H16.3 A nhận biết các bộ phận của hệ tiêu hóa
 + Dựa vào H16.3 B quan sát bộ phận sinh dục
 + Gạt ống tiêu hóa sang một bên quan sát HTK màu trắng ở bụng
 * Cuoỏi giụứ thửùc haứnh, GV daứnh 5 phuựt ủeồ nhaọn xeựt caực keỏt quaỷ, boồ sung nhửừng phaàn HS coứn luựng tuựng. Bieồu dửụng nhửừng HS laứm toỏt, nhaộc nhụỷ HS laứm chửa toỏt
- Thu laùi caực ghi chuự hỡnh veừ ủeồ chaỏm ủieồm. 
- Yeõu caàu HS doùn deùp veọ sinh lụựp, thu duùng cuù.
4.5ứHướng dẫn Hs tự học :
* Đối với bài học ở tiết học này :
 - Vieỏt thu hoaùch theo yeõu caàu cuỷa sgk/ 58.
* Đối với baứi học ở tiết học tiếp theo : 
 - Chuaồn bũ baứi “Moọt soỏ giun ủoỏt khaực vaứ ủaởc ủieồm chung cuỷa ngaứnh giun ủoỏt”
 + ẹoùc trửụực noọi dung baứi, tỡm hieồu hỡnh 17.1, 17.2, 17.3 vaứ 1 soỏ giun ủoỏt khaực maứ em bieỏt.
 + Dửù kieỏn traỷ lụứi phaàn baỷng 1 vaứ baỷng 2 sgk/ 60.
 5. Ruựt kinh nghieọm
- Noọi dung :..................................................................................................................................
- Phửụng phaựp 
- Sửỷ duùng đđồ duứng thieỏt bũ dạy học: 

File đính kèm:

  • docTH MO VA QUAN SAT GIUN DAT.doc
Giáo án liên quan