Giáo án môn Lịch sử Lớp 4 - Tuần 4 đến tuần 10

Tiết 4 NƯỚC ÂU LẠC

 I. MỤC TIÊU :

 - Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc .

 - HS khá giỏi: Biết những điểm giống nhau của người Lạc Việt và người Âu Việt. So sánh được sự đóng đo của nước Văn Lang và nước Âu Lạc. Biết sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc.

-Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc. Biết đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành mọi công việc.

 II. CHUẨN BỊ:

 - Hình ảnh minh hoạ

 - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ .

 - Phiếu học tập của HS

 

doc11 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Lịch sử Lớp 4 - Tuần 4 đến tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bắc.
*Hoạt động1: Làm việc cá nhân 
- GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê (để trống, chưa điền nội dung), yêu cầu các nhóm so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bị phong kiến phương Bắc đô hộ
- GV hướng dẫn HS nhận xét 
- GV giải thích các khái niệm chủ quyền, văn hóa.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
- GV giao phiếu học tập (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghĩa, cột các cuộc khởi nghĩa để trống), yêu cầu HS thực hiện làm việc cá nhân 
- GV hướng dẫn HS nhận xét
- HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc
- HS điền tên các cuộc khởi nghĩa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các cuộc khởi nghĩa .
- HS báo cáo kết quả làm việc của mình .
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - Nhận xét tiết học.
 -Chuẩn bị : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Tuần 6
Ngày dạy 11/9/2012
Tiết 6 KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( Năm 40 )
 I. MỤC TIÊU : 
 - Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng .
 - Sử dụng lược đồ để kể lại nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa.
	 - Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc.
 II. CHUẨN BỊ:
 - SGK
 - Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng..
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – CHỦ YẾU :
 1. Ổn định: 
	 2. Bài mới :
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung
*Giới thiệu: 
*Hoạt động1: Thảo luận nhóm 
- Giải thích khái niệm quận Giao Chỉ : Thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ .
- GV đưa vấn đề sau để các nhóm thảo luận “Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến sau:
+ Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Thái thú Tô Định.
+ Do Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc, bị Tô Định giết hại.
-Theo em, ý kiến nào đúng? Tại sao?- GV hướng dẫn HS kết luận : Thi Sách bị giết hại chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghĩa nổ ra, nguyên nhân sâu xa là do lòng yêu nước, căm thù giặc của hai bà 
*Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
-GV treo lược đồ .
-GV giải thích : Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra trên phậm vi rất rộng , lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính diễn ra cuộc khởi nghĩa .
-GV yêu cầu HS nêu lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa?
-GV nhận xét.
*Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
-Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì ?
GVchốt: Sau hơn 200 năm bị phong kiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống ngoại xâm.
-Các nhóm thảo luận, sau đó nêu kết quả
+Nguyên nhân sâu xa là do lòng yêu nước, căm thù giặc của hai bà.
-HS quan sát lược đồ & dựa vào nội dung của bài để tường thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa.
-Cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất.
- HS trả lời 
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo?
 - Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
 - Chuẩn bị : Ngô Quyền & chiến thắng Bạch Đằng 
KÝ DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG 
Ký duyệt
TỔ TRƯỞNG
Kiểm tra, ký
..
.
..
..
.
.
.
Đỗ Trọng Vinh
Tuần 7
Ngày dạy 11/9/2012
Tiết 7 CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO
( Năm 938 )
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 
 - Kể ngắn gọn trận Bạch Đằng năm 938.
 + Đôi nét về người lãnh đạo trận Bạch Đằng.
 + Nguyên nhân trận Bạch Đằng.
 + Những nét chính về diễn biến của trân Bạch Đằng.
 + Ý nghĩa trận Bạch Đằng.
- GDHS biết tự hào trước những chiến công hiển hách của dân tộc ta. 
 II. CHUẨN BỊ:
 - Hình minh họa
 - Bộ tranh vẽ diễn biến trận Bạch Đằng
 - Phiếu học tập
Họ và tên: 
Lớp: Bốn
Môn: Lịch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy điền dấu x vào o sau thông tin đúng về Ngô Quyền
+ Ngô Quyền là người làng Đường Lâm (Hà Tây) o
+ Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ. o
+ Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán o
	III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
 1. Ổn định: 
	 2. Bài mới :
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung
*Giới thiệu: 
*Hoạt động1: Hoạt động cá nhân
-GV yêu cầu HS làm phiếu học tập
-GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu vài nét về con người Ngô Quyền.
*Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
-GV yêu cầu HS đọc SGK, cùng thảo luận những vấn đề sau:
+ Cửa sông Bạch Đằng nằm ở đâu?
+ Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?
+ Trận đánh diễn ra như thế nào?
+ Kết quả trận đánh ra sao?
- GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh
*Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp 
-GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận
+ Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì?
+ Điều đó có ý nghĩa như thế nào?
*GV kết luận (như SGK)
-HS làm phiếu học tập
-HS xung phong giới thiệu về con người Ngô Quyền.
-HS đọc đoạn: “Sang đánh nước ta thất bại”để cùng thảo luận nhóm
- HS thảo luận nhóm 4 về trình bày.
-HS thuật lại diễn biến của trận đánh
- HS thảo luận – báo cáo:
+Mùa xuân 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.
+Đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc.
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - 1 HS đđọc phần bài học trong SGK.
 - Nhận xét tiết học.
 - Chuẩn bị bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
Tuần 8
Ngày dạy 11/9/2012
Tiết 8 ÔN TẬP
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 
 	- Nắm được tên các giai đoạn lịch sử đã học từ bài 1 đến bài 5.
 - Kể lại một số sự kiện tiêu biểu về: 
 + Đời sống của người Lạc Việt dưới thời Văn Lang.
 + Hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
 + Diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.
- GDHS tinh thần đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước của ông cha ta.
 II. CHUẨN BỊ: 
 - Băng và trục thời gian
 - Một số tranh , ảnh , bản đồ .
	III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
 1. Ổn định: 
	 2. Bài mới :
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung
* Giới thiệu: 
* Hoạt động1: Hoạt động theo nhóm
- GV phát cho mỗi nhóm một bản thời gian và các nhóm ghi nội dung của mỗi giai đoạn .
* Hoạt động 2: Làm việc cả lớp
- GV treo trục thời gian lên bảng và yêu cầu HS ghi các sự kiện tương ứng với thời gian có trên trục : khoảng 700 năm TCN , 179 TCN , 938 .
* Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm
- GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận .
- GV nhận xét, bình chọn nhĩm trình bày tốt nhất
- HS hoạt động theo nhóm .
- Đại diện nhóm báo cáo sau khi thảo luận .
- HS lên bảng ghi lại các sự kiện tương ứng
HS thảo luận nhóm.
+Nhóm 1: Vẽ tranh về đời sống của người Lạc Việt dưới thời Văn Lang.
+ Nhóm 2: Kể lại bằng lời về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng: nổ ra trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa & kết quả của cuộc khởi nghĩa?
+ Nhóm 3: Nêu diễn biến & ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
- Đại diện nhóm báo cáo .
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - Nhận xét tiết học.
 - Về nhà ôn bài .
 - Chuẩn bị bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
KÝ DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG 
Ký duyệt
TỔ TRƯỞNG
Kiểm tra, ký
..
.
..
..
.
.
.
Đỗ Trọng Vinh
Tuần 9
Ngày dạy 11/9/2012
Tiết 9 ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
 	 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 
-Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
 - Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh : Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn., ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.
- Giáo dục HS yêu quê hương đất nước. Tìm hiểu về nhân vật Đinh Bộ Lĩnh.
 II. CHUẨN BỊ: 
 - Phiếu học tập : Bảng so sánh tình hình đất nước trước & sau khi được thống nhất 
 (chưa điền )
 	Thời gian
Các mặt
Trước khi thống nhất
Sau khi thống nhất
Lãnh thổ
Triều đình
Đời sống của nhân dân
Bị chia thành 12 vùng
Lục đục
Làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, đổ máu vô ích
Đất nước quy về một mối
Được tổ chức lại quy củ 
Đồng ruộng trở lại xanh tươi, ngược xuôi buôn bán, khắp nơi chùa tháp được xây dựng
	III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
 1. Ổn định: 
	 2. Bài mới :
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung
Giới thiệu: 
- Người nào đã giúp nhân dân ta giành được độc lập sau hơn 1000 năm bị quân Nam Hán đô hộ? (bài cũ)
- Ngô Vương lên làm vua 6 năm thì mất, quân thù tiếp tục lăm le bờ cõi, trong nước thì rối ren, ai cũng muốn được nắm quyền nhưng không đủ tài. Vậy ai sẽ là người đứng lên củng cố nền độc lập của nước nhà & thống nhất đất nước? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- GV yêu cầu HS dựa vào SGK thảo luận vấn đề sau:
+ Tình hình đất nước sau khi Ngô Vương mất?
Hoạt động2: Hoạt động nhóm
- GV đặt câu hỏi:
+ Em biết gì về con người Đinh Bộ Lĩnh? 
 GV giúp HS thống nhất: 
+Ông đã có công gì?
 GV giúp HS thống nhất:
+ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
 GV giúp HS thống nhất: 
GV giải thích các từ
+ Hoàng: là Hoàng đế, ngầm nói vua nước ta ngang hàng với Hoàng đế Trung Hoa
+ Đại Cồ Việt: nước Việt lớn
+ Thái Bình: yên ổn, không có loạn lạc & chiến tranh
- GV đánh giá và chốt ý.
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
GV yêu cầu các nhóm lập bảng so sánh tình hình đất nước trước & sau khi được thống nhất
- HS hoạt động theo nhóm
- Các nhóm cử đại diện lên trình bày
- Đinh Bộ Lĩnh sinh ra & lớn lên ở Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình, truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ Đinh Bộ Lĩnh đã có chí lớn
- Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng lực lượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân. Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn.
- Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện nhóm thông báo kết quả làm việc của nhóm
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - HS thi đua kể chuyện
 GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lĩnh mà các em sưu tầm được.
 - Chuẩn bị bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981)
Tuần 10
Ngày dạy 11/9/2012
Tiết 10 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
QUÂN TỐNG LẦN THỨ NHẤT (Năm 981)
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 
- Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (năm981 )do Lê Hoàn chỉ huy.
- Đôi nét về Lê Hoàn: Lê Hoàn là người chỉ huy quân đội nhà Đinh với chức vụ Thập đạo tướng quân. Khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, quân Tống sang xâm lược, Thái hậu họ Dương và quân sĩ đã suy tôn ông lên ngôi Hoàng đế. Ông đã chỉ huy cuộc khảng chiến chống Tống thắng lợi.
- GDHS tinh thần đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước của ông cha ta.
 II. CHUẨN BỊ: 
 - GV: + Lược đồ minh họa
 + Tìm hiểu hành động cao 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_lich_su_lop_4_tuan_4_den_tuan_10.doc