Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 18, Bài 13: Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô cơ

 

 

 

-GV: Treo bảng các hợp chất vô cơ đã kẻ sẵn nhưng chưa ghi tên của các hợp chất

-GV: Yêu cầu -HS thảo luận điền đầy đủ tên các hợp chất vào bảng

-GV: Mời 1 nhóm lên ghi kết quả

-GV: Mời 1 nhóm nhận xét

 

docx3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 18, Bài 13: Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: Hóa
9 A :
14/10/2011
Hóa
9 B :
14/10/2011
Hóa
9 C :
15/10/2011
Hóa
9 D :
14/10/2011
Hóa
9 E :
13/10/2011
Ngày soạn: 09/10/2011
Tiết 18:Bài 13: LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Mục tiêu
Kiến thức :
-HS ôn tập để hiểu kỹ về tính chất của các loại hợp chất vô cơ, mối quan hệ giữa chúng
Kỹ nĕng :
-Rèn luyện kỹ nĕng viết PTHH, kỹ nĕng phân biệt các hóa chất kỹ nĕng làm bài
tập hóa học
Thái độ :
-HS có thái độ nghiêm túc
Chuẩn bị của GV& HS
Chuẩn bị của GV
Chuẩn bị kỹ nội dung luyện tập
Chuẩn bị của HS
Học kỹ lại các kiến thức cǜ
Tiến trình bài giảng:
Kiểm tra bài cǜ ( Không)
Dạy bài mới :
Hoạt động của -GV:
Hoạt động của -HS
Nội dung
Hoạt động 1: (14’) Kiến thức cần nhớ
-GV: Treo bảng các hợp chất vô cơ đã kẻ sẵn nhưng chưa ghi tên của các hợp chất
-GV: Yêu cầu -HS thảo luận điền đầy đủ tên các hợp chất vào bảng
-GV: Mời 1 nhóm lên ghi kết quả
-GV: Mời 1 nhóm nhận xét
-GV: Treo sơ đồ SGK
-HS: Quan sát và suy nghƿ
-HS: Thảo luận nhóm
-HS: Lên ghi kết quả
-HS: Nhận xét và ghi vào vở
-HS: Quan sát và suy nghƿ
I/ Kiến thức cần nhớ
1/ Phân loại hợp chất vô
cơ
(Kẻ bảng Sgk trang 42)
59
lên bảng cho HS quan sát và suy nghƿ
-?: Nhìn vào sơ đồ các em hãy nêu lại tính chất hóa học của oxit,bazo,oxit axit,bazo
-GV: Yêu cầu -HS nhận xét
-HS: có thể ghi vào vở nếu cần
-HS: Từng HS nêu TCHH của từng chất. HS khác nhận xét bổ sung
2/ Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ (Kẻ bảng Sgk trang 42)
Hoạt động 2: HS làm bài tập (30’)
-GV: Yêu cầu 1 -HS
đọc bài 2/43 Sgk
-GV: Ěặt câu hỏi
-?: Trong không khí có những chất nào
-?: Vậy NaOH sẽ tác dụng với chất nào trong không khí
-?: Em hãy viết PTHH xảy ra
-GV: Yêu cầu 1 -HS
đọc bài 3/43
-GV: Hướng dẫn - HS làm từ từ từng bước
-?: Số mol của CuCl2 là bao nhiêu
-?: Các em hãy viết PTHH
-?: Trong phản ứng
-HS: Ěọc bài
-HS: Không khí co O2,N2,CO2,H2O
-HS: NaOH tác dụng
với CO2 trong không khí
-HS: viết
-HS: Ěọc bài
-HS: nghe hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của GV
-HS: Số mol của CuCl2
= 0,2 mol
-HS: viết
-HS: NaOH dư
II/ Luyện tập
Bài tập 2/43
-Chất rắn màu trắng là sản phẩm của natrihidroxit với Cacbondioxit có trong không khí
-Natri hidroxit để ngoài không khí nó sẽ tác dụng với khí CO2 trong không khí 2NaOH+CO2®Na2CO3+H2O
Bài tập 3/43
Số mol của CuCl2 = 0,2 mol
20
nNaOH =	=0,5 mol
40
PTPƯ CuCl2+2NaOH®Cu(OH)2+2NaCl Cu(OH)2 ® CuO + H2O
Số mol NaOH dư
60
này (1) chất nào dư
-?: Muốn tính khối lượng ta dùng công thức nào
-?: Khối lượng mol CuO bằng bao nhiêu
-?: Hãy tính khối
lượng của CuO
-GV: Ěưa bài tập thêm
-GV: Gọi 1HS lên bảng viết các PTPƯ
-HS; m = n. M
-HS: MCuO = 80
-HS:TL
-HS: Suy nghƿ
-HS: Viết PTHH
-HS: 1 HS lên bảng viết các HS khác tự viết vào vở sau đó nhận xét bổ sung hoàn thiện
nCuO=nCu(OH)2=nCuCl2
=0,2 mol
Khối lượng CuO
m=n.M=0,2.80=16g
3. Bài tập
Viết PTHH thực hiện chuỗi phản
ứng sau:
Fe ¾(¾1)® FeCl2 ¾(¾2)® Fe(OH)2 ¾(¾3)® Fe(OH)3 ¾(¾4)® Fe2O3 ¾(¾5)® Fe
Giải (1)Fe+2HCl®FeCl2+H2 (2)FeCl2+2NaOH
®Fe(OH)2+2NaCl (3)Fe(OH)2+O2 +H2O®Fe(OH)3 (4)2Fe(OH)3®Fe2O3 + 3H2O (5)Fe2O3+ 2Al ® Al2O3 + 2Fe
Củng cố - luyện tập :
Ěã làm trong bài
Dặn dò : (1’)
-HS chuẩn bị đồ dùng cho bài thực hành
61

File đính kèm:

  • docxt18.docx