Giáo án lớp ghép 4, 5 - Tuần 11

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Giúp học sinh:

- Biết cách thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, cho 10, 100, 1000,

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuấn 1 đến tuần 9, phiếu kẻ sẵn bảng ở bài tập 2, bút dạ.

 

doc40 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp ghép 4, 5 - Tuần 11, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
102 123 210412 ; 142 507
x x x
 2 3 4
204 246 631236 580028
- HS: lµm bµi, lªn b¶ng ch÷a bµi
- GV: nhËn xÐt ch÷a bµi, h­íng dÉn bµi 2
- HS: Làm bài 2
Bµi 2 
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 
 2407 x 3 + 12045= 7221 + 12045
 = 19266 
30168 x 5 – 36589 = 150840 - 36589
 = 114251
36549 x 5 + 32561 = 182745 + 32561
 = 215306
- GV: Nhận xét chữa bài
Bµi 3 (HSKG)
TÝnh nhanh :
 25468 x 4 +25468 x 6 = 25468 x (4+6)
 = 25468 x 10
 = 254680
598126 x 25 + 598126 x 75
=598126 x (25+75)
= 598126 x 100
= 59812600
789563 x 15 – 789563 x5
= 789563 x (15-5)
= 789563 x10
= 7895630
*Sau khi hs lµm gv chÊm mét sè bµi ,sau ®ã ch÷a bµi ,nhËn xÐt 
NTĐ 5: Toán 
 ÔN TẬP CHUNG.
I.MỤC TIÊU : 
Giúp học sinh :
Củng cố về cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân
- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 
- Giúp HS chăm chỉ học tập.
- HS: Y, TB lµm bµi tËp 1(b),2,3
- HSKG lµm c¸c bµi tËp + bµi 4 
II. NỘI DUNG 
Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm :
a)(HSKG)
 2,35796 km2 =...km2....hm2...dam2..m2
 69,805dm2 = …dm2...cm2...mm2
b) 4kg 75g = …. kg
 86000m2 = …..ha
- HS: làm bài
- GV: chữa bài
Bài giải :
a)2,35796 km2 =2km235hm279dam2
 60m2
 69,805dm2 = 69 dm2 80cm2 50mm2
b) 4kg 75g = 4,075kg
 86000m2 = 0,086ha
Bài 2 : 
Mua 32 bộ quần áo hết phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả bao nhiêu tiền
Bài giải :
32 bộ quần áo gấp 16 bộ quấn áo số lần là : 32 : 16 = 2 (lần)
Mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả số tiền là : 1 280 000 x 2 = 2 560 000 (đồng)
 Đáp số : 2 560 000 (đồng)
Bài 3 : 
Một máy bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?
Bài giải :
Đổi : 1 giờ = 60 phút.
 60 phút gấp 15 phút số lần là :
 60 : 15 = 4 (lần)
Trong 1 giờ máy bay đó bay được số km là : 240 x 4 = 960 (km)
 Đáp số : 960 km
Bài 4 : (HSKG)
Tìm x, biết x là số tự nhiên : 
 27,64 < x < 30,46.
Bài giải :
Từ 27,64 đến 30,46 có các số tự nhiên là : 
 28, 29, 30.
 Vậy x = 28, 29, 30 thì thỏa mãn đề bài.
III. TỔNG KẾT.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*******************************************************
Tiết 4: Hoạt động chung
LUYỆN VIẾT: BÀI 11
I. MỤC TIÊU:
- HS luyện viết bài 
- Rèn cho hs kĩ năng cẩn thận trong khi viết, đúng , đẹp , lưu ý độ cao,cách viết...
II. NỘI DUNG.
- GV: Đọc bài viết , cho hs đọc
- GV: Hướng dẫn hs luyện viết, cách trình bày, quy trình viết chữ
- HS : luyện viết
- GV: theo dõi uốn nắn, nhắc hs cách viết
- HS thu vở chấm bài
- GV nhận xét
III. TỔNG KẾT
- GV: nhận xét giờ học
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*****************************************************************
Ngày sọan : 
Ngày giảng: Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2011
Tiết 1: Thể dục
GV chuyên soạn giảng
******************************************
Tiết 2
NTĐ 4: Tập đọc 
CÓ CHÍ THÌ NÊN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Đọc trôi chảy, rõ ràng từng câu tục ngữ. Giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi .
- Hiểu lời khuyên của các câu tục ngữ :Cần có ý chí ,giữ vững mục tiêu đã chọn ,không nản lòng khi gặp khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ cho bài
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Đọc lại bài: Ông trạng thả diều
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài:
* Luyện đọc và tìm hiểu bài :
HS: 1em đọc toàn bài ,cả lớp cùng theo dõi trong SGK
GV: Chia nhóm cho HS Đọc từng câu
Gọi HS đọc HD Luyện đọc các từ khó
- HS: Luyện đọc bài và đọc các chú giải cuối SGK
- GV: Đọc mẫu toàn bài và HD cho HS đọc bài theo cặp 
HS: Luyện đọc bài theo cặp
đọc các câu hỏi trong SGK
GV: Chia nhóm cho HS tìm hiểu bài 
Theo dõi HD thêm cho các nhóm 
- HS : Thảo luận và trả lời các câu hỏi 
a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định sẽ thành công. (Câu 1, 4)
b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn. ( Câu2, 5)
c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn. ( Câu 3, 6, 7)
GV: Gọi HS trả lời các câu hỏi ,nhận xét bổ sung thêm 
Gọi HS đọc lại bài 
HS: Nối tiếp nhau đọc lại bài 
Đọc từng câu 
GV: HD Đọc diễn cảm và học thuộc lòng: đọc mãu gọi HS đọc 
- HS: Luyện đọc diễn cảm
Nhẩm học thuộc lòng cả bài
GV: Gọi HS thi đọc diễn cảm nhận xét 
Bình chọn bạn đọc hay, đúng
NX chung tiết học .Học thuộc lòng bài, chuẩn bị bài sau.
HS: Đọc lại bài và nêu nội dung bài .
NTĐ 5: Toán
LUYỆN TẬP
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Bết trừ hai số thập phân.
-Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân.
-Cách trừ một số cho một tổng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Nội dung bài 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài:
Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 Đặt tính ròi tính 
- HS : Nêu cách làm. và làm bài 
38,81
43,73
44,24
 d) 47,55
- GV: Chữa bài nhận xét bài làm của HS ,chốt bài giải đúng 
Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 HD làm bài - HS : Làm vào bảng con.Bài tập 2 (54): Tìm x
x = 4,35
x = 3,34
x = 9,5
x = 5,4 
- GV: Mời 4 HS lên chữa bài, nêu cách tìm thành phần chưa biết ,nhận xét, bổ sung.
Gọi HS đọc bài 4 HD làm bài 
HS : Làm vào vở.
 Bài giải:
Quả dưa thứ hai cân nặng là:
 4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)
Quả dưa thứ nhất và quả dưa thứ hai cân nặng là: 
 4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)
Quả dưa thứ ba cân nặng là:
 14,5 - 8,4 =6,1 (kg) 
 Đáp số : 6,1 kg
- GV : Chữa bài ,nhận xét.GV nhận xét giờ học.
Nhắc HS về học kĩ lại cách cộng, trừ hai phân số.
4. Củng cố :- HS nêu nội dung của toàn bài
 - GV;nx giờ học
5 Dặn dò : - Về học bài và chuẩn bị bài sau.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
***************************************** 
Tiết 3
NTĐ 4: Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
I. Môc ®Ých yªu cÇu : 
- Biết cách nhân số có tận cùng là chữ số 0. Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm
II. §å dïng d¹y häc:
- Nội dung bài 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
- GV: Giới thiệu bài ghi bảng 
Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0 
* 1324 x 20 = ?
- HS: Đặt tính: 1324 x 20
 Lớp làm vào nhá 1 324
 x
 20
 26 480
- GV: Gọi HS nêu cách thực hiện trước lớp nhận xét bổ sung thêm 
HD cho HS tính nhẩm 
- HS : Thực hiện tính nhẩm 230 x 70
 230 x 70 = ( 23 x 10 ) x ( 7 x 10 )
 = ( 23 x 7 ) x ( 10 x 10 )
 = 161 x 100
 = 16100
- GV: Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ sung thêm 
HD cho HS đặt tính .HD cho HS làm bài tập 1
- HS: Làm bài cá nhân, 3 HS lên bảng
 1342 13546 5642
x x x
 40 30 200
53680 406380 1128400
- GV: Chữa bài nhận xét bổ sung thêm 
Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 HD làm bài 
- HS: Làm bài cá nhân, 3HS lên bảng
 1326 3 450 1 450 
 x x x
 300 20 800
 397800 69 000 1 160 000
- GV:Nhận xét bổ sung thêm 
Nhận xét chung giờ học .
NTĐ 5:Tập đọc (Tăng cường)
CÂU CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Đọc diễn cảm bài văn, phù hợp với tâm lí nhân vật ( giọng bé Thu hồn nhiên, nhí nhảnh ; giọng ông hiền từ, chậm rãi ) và nội dung bài văn.
- Hiểu được tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu trong bài. Có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Nội dung bài 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS : Đọc “Đất Cà Mau” và trả lời các câu hỏi về bài đã đọc.
3. Bài mới.
- GV:Giới thiệu bài: -GV giới thiệu tranh minh hoạ vàchủ điểmHướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
- HS : Đọc toàn bài ,cả lớp cubgf theo dõi trong SGK.
- GV:Chia đoạn.Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.
- HS: Luyện đọc đoạn lần 2 và đọc các từ chú giải trong SGK
- GV: Cho HS đọc đoạn trong nhóm.GV đọc diễn cảm toàn bài.
- HS: Luyện đọc bài theo nhóm 
1em đọc lại toàn bài 
- GV:Đọc mẫu toàn bài 
 Chia nhóm cho HS đọc và tìm hiểu bài
- HS: Đọc bài và trả lời câu hỏi 
+Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
+Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có đặc điểm gì nổi bật?
+Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?
+Em hiểu Đất lành chim đậu là thế nào? +Nội dung chính của bài là gì?
- GV: Gọi HS trả lời các câu hỏi .GV chốt ý đúng, ghi bảng.
- HS : Nối tiếp đọc bài cả lớp cùng theo dõi trong SGk
GV: HD cho HS đọc diễn cảm 
Yêu cầu HS đọc theo cặp 
- HS: Đọc diễn cảm trong nhóm 
Thi đọc diễn cảm bài trước lớp 
GV: Gọi HS đọc vài nhận xét bài đọc của 
4. Củng cố : - HS nêu nội dung của toàn bài; GV;nx giờ học
5 Dặn dò : - Về học bài và chuẩn bị bài sau ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
************************************
Tiết 4
NTĐ 4:Tập làm văn :
LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Xác định được đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với người thân theo đề bài trong SGK.
- Biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, thân ái, đạt mục đích đặt ra 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HĐ DẠY HỌC 
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
- GV: Giới thiệu bài : Hướng dẫn phân tích đề 
- HS: Nối tiếp nhau đọc đề bài trên bảng và nêu ý chính của đề 
- GV: HD cho HS tìm đề tài trao đổi
Chia nhóm cho HS thảo luận 
- HS: Trả lời các câu hỏi 
- Nêu tên nhân vật mình chọn?
- Xác định nội dung trao đổi
- Nói nhân vật mình chọn trao đổi và sơ lược về nội

File đính kèm:

  • docTUẦN 11.doc
Giáo án liên quan