Giáo án lớp 4 môn Toán - Tiết: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)

I. MỤC TIÊU:

1 Kiến thức:

- Trên cơ sở phép cộng không nhớ đã học, biết cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).

- Củng cố ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam (đồng).

2 Kĩ năng:

- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần) 1 cách thành thạo, nhanh nhẹn, chính xác.

3 Thái độ:

- Ham thích học toán.

II. CHUẨN BỊ:

1 GV:

- Bảng phụ, bảng cài

- Trò chơi toán học

- Phiếu luyện tập

- Bìa nhựa trong

2 HS:

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Toán - Tiết: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
Tiết	 CỘNG CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (có nhớ 1 lần)
MỤC TIÊU: 
 Kiến thức:
Trên cơ sở phép cộng không nhớ đã học, biết cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).
 Củng cố ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam (đồng).
Kĩ năng:
Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần) 1 cách thành thạo, nhanh nhẹn, chính xác.
Thái độ:
Ham thích học toán.
CHUẨN BỊ:
GV:
Bảng phụ, bảng cài
Trò chơi toán học
Phiếu luyện tập
Bìa nhựa trong
HS:
VBT, SGK, bảng con
CÁC HOẠT ĐỘNG:
Khởi động: hát (1’)
Bài cũ: luyện tập (3’)
Giáo viên kiểm tra 04 học sinh.
Yêu cầu : đặt tính và tính
 648 + 121 325 + 42 900 – 500 796 - 44
Giáo viên nhận xét bài cũ
3. Phát triển các hoạt động : ( 30 ‘ ) 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 : giới thiệu phép cộng 435 + 127, 256 + 162 (12’)
*Mục tiêu : hướng dẫn cho HS cách đặt tính và cách tính của phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)
Phương pháp: trực quan, gợi mở , động não , thực hành .
GV nêu phép tính: 435 + 127 = ?.
Yêu cầu nêu lại cách tính và tính ?
F Lưu ý: phép cộng này khác các phép cộng khác đã học là có nhớ sang hàng chục
GV nêu phép tính: 256 + 162 = ?.Yêu cầu nêu cách tính
FLưu ý: ở hàng đơn vị không nhớ, ở hàng chục có nhớ sang hàng trăm.
=>GV giới thiệu bài, ghi tựa
Hoạt động 2 : Thực hành (15’)
*Mục tiêu : giúp cho HS biết cách đặt tính và tính cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần) và ôn lại cách tính đường gấp khúc, đơn vị tiền VN
Phương pháp : động não , trò chơi , thực hành, thảo luận nhóm .
* Bài 1 : Tính
 326 
+
 135
 555 
+
 407
 555 
+
 407
 555 
+
 407
 622 
+
 169
 208 
+
 444
 417 
+
 206
a/
Bài 1 ( câu a) em có nhận xét gì ?
 555 
+
 273
 362 
+
 584
 277 
+
 441
 761 
+
 173
 623 
+
 194
b/
Bài 1 ( câu b) em có nhận xét gì ?
Nhận xét : có bao nhiêu HS làm đúng bài 1 ?
Tuyên dương, tặng hoa .
* Bài 2 : Đặt tính và tính
 615 + 207 326 + 80 
 417 + 263 156 + 472
GV mời đại diện các nhóm trả lời
GV sửa bài cho HS sai 
GV : bài 2 các em cần lưu ý gì khi đặt tính và tính ? 
Tuyên dương, tặng hoa. 
 o
 * Bài 3 : tính độ dài đường gấp khúc NOP 
N
P
GV ôn lại cho HS cách tính độ dài đường gấp khúc
Hướng dẫn HS giải
Nhận xét số lượng bài Đ, S và sửa cho HS sai . 
Tuyên dương, tặng hoa. 
 * Bài 4 : Số ? 
 400 đồng + …… đồng = 800 đồng
 ……. đồng + 200đồng = 800 đồng
 800 đồng + …… đồng = 800 đồng
Tuyên dương, tặng hoa. 
Hoạt động 3: củng cố (3’)
*Mục tiêu : khắc sâu kiến thức
Phương pháp : trò chơi
GV tổ chức cho HS thi đua : ai nhanh, ai đúng.
Luật chơi: GV đọc phép tính và kết qủa, yêu cầu HS giơ bảng Đ, S
 615 
+
 218
 833
 527 
+
 145
 662
 452 
+
 156
 508
Tổng kết thi đua – tuyên dương
1 HS đặt tính dọc
Tính từ phải sang trái: hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục, hàng trăm với hàng trăm.
Hàng đơn vị: 5 + 7 bằng 12 (qua 10), viết 2 (đơn vị ) ở dưới thẳng cột đơn vị và nhớ 1 chục sang hàng chục)
Hàng chục :3 + 2 bằng 5, thêm (nhớ) 1 bằng 6, viết 6 ở dưới thẳng cột hàng chục.
Hàng trăm: 4 + 1 bằng 5, viết 5.
1 HS đặt tính dọc
Hàng đơn vị: 6 + 2 bằng 8, viết 8
Hàng chục :5 + 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 chục sang hàng trăm.
Hàng trăm: 2 + 1 bằng 3, thêm (nhớ) 1 bằng 4, viết 4
1 HS đọc yêu cầu
Lớp làm bài
Sửa miệng tiếp sức theo dãy .
 326 
+
 135
 461
 555 
+
 407
 962
 622 
+
 169
 791
 208 
+
 444
 652
 417 
+
 206
 623
 555 
+
 273
 828
 362 
+
 584
 946
 277 
+
 441
 718
 761 
+
 173
 934
Đây là phép cộng có nhớ sang hàng chục 
 623 
+
 194
 817
Đây là phép cộng có nhớ sang hàng trăm
1 HS đọc yêu cầu
Đặt tính rồi tính
HS làm bảng con
 615 
+
 207
 822
 156
+
 427
 583
 326 
+
 80
 406
 417 
+
 263
 680
Lớp nhận xét kết quả
Viết thẳng cột , trăm dưới trăm , chục dưới chục , đơn vị dưới đơn vị và tính từ phải sang trái
1 HS đọc yêu cầu
 Giải
Độ dài đường gấp khúc NOP: 
215 + 205 = 420 (cm) 
Đáp số: 450 cm.
1 HS đọc yêu cầu
Lớp sửa bảng phụ – thi đua 2 đội
 400 đồng + 400 đồng = 800 đồng
 600 đồng + 200 đồng = 800 đồng
 800 đồng + 0 đồng = 800 đồng
Đơn vị tiền là đồng.
HS thi đua giơ bảng Đ,S
S,Đ,S
Nhận xét
4.Tổng kết (1’)
Làm các bài còn lại vào buổi chiều.
Chuẩn bị: Ôn lại cách cộng, trừ số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần) để chuẩn bị tiết sau luyện tập.
Nhận xét tiết học.
v Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTOAN4.doc
Giáo án liên quan