Giáo án lớp 2 - Tuần 6 năm 2012

I. MỤC TIÊU

1. Tập đọc:

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật: " tôi " với lời người mẹ. Hiểu ý nghĩa: Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm đã nói thì cố làm cho được điều muốn nói. (trả lời được các câu hỏi sgk)

- Có ý thức tự giác rèn kĩ năng khi đọc.

2. Kể chuyện:

- Biết sắp xếp lại các tranh ( sgk) theo đúng thứ tự và kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa.

3. Giáo dục kĩ năng sống:

- Xác định giá trị bản thân: trung thực có nghĩa là cần làm những điều mình đã nói.

- Đảm nhận trách nhiệm: Xác định phải làm những việc mình đã nói.

 

doc25 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 6 năm 2012, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 sống hàng ngày. 
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Kĩ năng tư duy phê phán ( Biết phê phán đánh giá những thái độ, việc làm thể hiện sự ỷ lại, không chịu làm lấy việc của mình.
- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống thể hiện ý thức tự làm lấy việc của mình.
 - Kĩ năng lập kế hoạch tự làm công việc của bản thân.
II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- GV: Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân. Một số đồ vật trò chơi: đóng vai.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC: 	- Thế nào là tự làm lấy công việc của mình? 
	- Về nhà em đã tự làm lấy công việc của mình chưa?
2. Bài mới: 
2.1. GTB: ghi đầu bài 
2.2. Hoạt động 1: Liên hệ thực tế.
* Mục tiêu: HS tự nhận xét về những công việc mà mình đã tự làm hoặc chưa tự làm.
* Cách tiến hành:- GV yêu cầu HS tự liên hệ 
+ Các em đã tự làm lấy công việc của mình chưa? 
+ Các em đã thực hiện việc đó như thế nào?
+ Em cảm thấy như thế nào khi hoàn thành công việc? 
- 1 số HS trình bày trước lớp 
* Kết luận: Khen ngợi những em biết tự làm lấy công việc của mình và khuyến khích những HS khác noi theo.
2.3. Hoạt động 2: Đóng vai 
* Mục tiêu: HS thực hiện được 1 số hành động và biết bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của mình qua trò chơi.
* Tiến hành: 
- GV giao cho 1 nửa số nhóm thảo luận xử lý tình huống 1, 1 nửa còn lại thảo luận xử lý tình huống 2 ( TH trong SGV) 
- Các nhóm độc lập làm việc 
- 1 số nhóm trình bày trò chơi đóng vai trước lớp.
* Kết luận: Nếu có mặt ở đó, các em cần nên khuyên Hạnh nên tự quét nhà vì đó là công việc mà Hạnh đã được giao.
- Xuân nên tự làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi.	
4 Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.
* Mục tiêu: HS biết bày tỏ thá độ của mình về các ý kiến liên quan.
* Tiến hành: 
- GV phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu các em bày tỏ thái độ của mình bằng cách ghi vào ô trống dấu + trước ý kiến em cho là đúng và ghi dấu – trước ý kiến sai
- Từng HS độc lập làm việc 
- 1 HS nêu kết quả bài làm trước lớp
- GV kết luận theo từng nội dung 
* Kết luận chung: Trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày, em hãy tự làm lấy công việc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác. Như vậy, em mới mau tiến bộ và được mọi người quý mến.
3. Củng cố dặn dò:
- Nêu lại ND bài? 
- Về nhà chuẩn bị bài sau.
THỦ CÔNG 
TIẾT 6: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH
VÀ VẼ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết 2 )
I. MỤC TIÊU 
- Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau hình dán tương đối phẳng, cân đối.
- HS khéo tay: Gấp cắt dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng, các cánh của ngôi sao đều nhau, hình dán phẳng, cân đối.
- Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. CHUẨN BỊ 
- GV: Quy trình gấp cắt ( bằng tranh ). 
- HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
3. Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
- GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh 
- 1 HS nêu lại các bước 
+ Bước 1: gấp giấy để cắt ngôi sao vàng 5 cánh 
+ Bước 2: cắt ngôi sao vàng 5 cánh 
+ Bước 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao vàng 
-> Gv nhận xét 
- GV treo tranh quy trình và nhắc lại các bước 
- GV tổ chức cho HS thực hành 
- HS thực hành theo nhóm 
+ GV theo dõi hướng dẫn thêm cho HS 
* Trưng bày sản phẩm:
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm 
- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm 
- HS nhận xét sản phảm của bạn 
- GV đánh giá sản phẩm của HS 
4. Nhận xét dặn dò: 
- Nhận xét sự chuẩn bị tinh thần học tập, và kết quả thực hành 
- HS chú ý nghe 
- Dặn chuẩn bị bài sau 
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
MĨ THUẬT 
TIẾT 6: VẼ TRANG TRÍ:
VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU 
- HS biết thêm về trang trí hình vuông.Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. Cảm nhận vẻ đẹp của hình vuông khi được trang trí.
- Có ý thức tự giác, chủ động khi vẽ.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Sưu tầm 1 vài đồ vật có dạng vuông được trang trí. Hình gợi ý cách vẽ, phấn màu.
- HS: Giấy vẽ, vở tập vẽ, bút chì, thước …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* GT bài – ghi đầu bài.
1. Hoạt động 1. Quan sát nhận xét.
- GV cho HS xem một số đồ vật dạng hình vuông có trang trí, các bài trang trí hình vuông.
- HS chú ý quan sát. 
- Nêu sự khác nhau về cách trang trí?
- HS nêu 
- Hoạ tiết thường dùng để trang trí hình vuông là gì?
- Hoa, lá, chim, thú.
- Hoạ tiết chính, phụ?
- Đậm nhạt và màu hoạ tiết?
- HS nêu.
2. Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu.
- GV giíi thiÖu c¸ch vÏ ho¹ tiÕt.
- VÏ ho¹ tiÕt ë gi÷a h×nh vu«ng tr­íc 
- HS chó ý nghe 
- Sau ®ã vÏ ho¹ tiÕt ë c¸c gãc, hoµn thµnh bµi vÏ 
- C¸ch vÏ mµu: vÏ c¸c h¹o tiÕt chÝnh tr­íc, ho¹ tiÕt phô sau 
- HS chó ý nghe 
3. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh.
- HS vÏ vµo vë tËp vÏ 
- GV quan s¸t, h­íng dÉn thªm cho HS 
4. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- GV HD nhËn xÐt 1 sè bµi vÏ vÒ ho¹ tiÕt, mµu …
- HS nhËn xÐt 
- HS t×m ra c¸c bµi vÏ ®Ñp theo ý thÝch m×nh vµ xÕp lo¹i 
5. Dặn dò: 
- Về nhà sưu tầm các hình vuông trang trí 
- Quan sát hình dáng 1 số cái chai 
TẬP ĐỌC
TIẾT 18: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
I. MỤC TIÊU 
- Bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Hiểu nội dung: Những hồi tưởng đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu đi học. (trả lời được CH trong sgk). HS khá giỏi thuộc một đoạn văn em thích.
- Có ý thức tự giác rèn kĩ năng khi đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ chép đoạn hướng dẫn đọc. 
- HS: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC: 
- 2-> 3 HS đọc thuộc lòng bài: Ngày 
2. Bài mới:
2.1. GTB: ghi đầu bài 
2.2. Luyện đọc:
a. GV đọc diễn cảm toàn bài 
khai trường và trả lời câu hỏi về nội dung bài 
- GV HD cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
+ Đọc từng câu 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 
+ Đọc từng đoạn trước lớp 
- HS chia đoạn ( 3 đoạn ) 
- HS nối tiếp nhau đọc bài 
- HS giải nghĩa từ mới 
+ Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS đọc theo nhóm 3 
- 3 nhóm tiếp nối nhau đọc 3 đoạn 
- 1 HS đọc toàn bài 
2.3. Tìm hiểu bài:
* HS đọc thầm đoạn 1+ 2 và trả lời 
- Trong ngày đến trường đầu tiên, vì sao tác giải thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn 
- Nhiều HS phát biểu theo ý hiểu 
- Điều gì gợi tác giải nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường?
- Lá ngoài đường rụng nhiều …
* GV chốt lại SGV 
* HS đọc thầm đoạn 3 
- Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ 
rụt rè của đám bạn học trò mới tựu trường 
- Bỡ ngỡ đứng nép bên người thân chỉ dám đi từng bước nhẹ …
2.4. Học thuộc lòng đoạn văn.
- GV đọc 1 đoạn văn ( Đ1 ) và hướng dẫn HS đọc diễn cảm 
- HS chú ý nghe 
- 3 - 4 HS đọc đoạn văn 
- GV yêu cầu mỗi em cần đọc thuộc 1 trong 3 đoạn của bài 
- HS cả lớp đọc nhẩm 
- HS thi đọc học thuộc lòng 1 đoạn văn 
- GV nhận xét , ghi điểm 
- Lớp nhận xét 
3. Củng cố dặn dò.
- Nêu lại ND bài ? 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
	 TIẾT 6: TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY 
I. MỤC TIÊU
- Tìm được một số từ ngữ về trường học qua BT giải ô chữ (BT1)
- Biết điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn (BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Ba tờ phiếu khổ to kẻ sẵn ô chữ ở BT 1. Các tờ phiếu cỡ nhỏ phô tô ô chữ đủ phát cho từng học sinh nếu có. Bảng lớp viết 3 câu văn ở BT 2.
- HS: SGK, vở viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC: 	
- GV nhận xét ghi điểm 
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài: ghi đầu bài 	
2.2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài tập 1: 
- 2 HS làm miệng các bài tập 1 và 3.
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- GV chỉ bảng, nhắc lại từng bước thực hiện 
+ Bước 1: Dựa theo gợi ý, các em phải đoán đó là từ gì? VD: được học tiếp lên lớp trên ( gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ L)? 
+ Bước 2: Ghi từ vào các ô trống theo hàng ngang.
- 1 vài HS nối tiếp nhau đọc toàn bài yêu cầu của bài tập + cả lớp đọc thầm, quan sát ô chữ và chữ điền mẫu ( Lên lớp )
- HS nêu lên lớp 
- HS chú ý nghe 
+ Bước 3: Sau khi điền đủ 11 từ vào ô trống theo hàng ngang thì đọc để biết từ xuất hiện ở cột tô màu.
- HS trao đổi theo cặp 
- GV dán lên bảng lớp 3 tờ phiếu 
- 3 nhóm HS lên thi tiếp sức 
- Đại diện các nhóm đọc kết quả 
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 
- Lớp nhận xét 
 1. Lên lớp 5. Cha mẹ 
 2. Diễu hành 6. Ra chơi 
 3. Sách giáo khoa 7. Học giỏi
 4. Thời khoá biểu 8. Lười học 
 9. Giảng bài 
 10. Thông minh
 11. Cô giáo
- Từ hàng dọc tô màu: Lễ khai giảng 
 Bài tập 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- Lớp đọc thầm từng câu văn - làm bài vào vở 
- GV mời HS lên bảng làm bài 
- 3 HS lên bảng điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp 
- lớp nhận xét 
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 
a. Ông em, bố em, chú em …
b. Các bạn …. ®Òu lµ con ngoan, trß giái 
c. Nhiệm vụ … Bác Hồ dạy, tuân theo ..
- Lớp chữa bài vào vở 
3. Củng cố dặn dò:
- Nêu lại ND bài ? 
- Về nhà học bài, tập giải các ô chữ trên các tờ báo 
TOÁN
TIẾT 28: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
- Biết làm tính chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia)
 Biết tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải toán.
- Có ý thức tự giác, tíc cực và sáng tạo khi làm BT. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. KTBC: 	 
- GV nhận xét 
2. Bài mới: 
- 2 HS lên bảng mỗi HS làm 1 phép tính 
	24: 2 và 86 : 2 
Bài1:
- GV gọi HS nêu yêu cầu và thực hiện 1 phép chia mẫu 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- 1 HS thực hiện phép chia 48 2
 08 24
 0 
- Lớp quan sát 
- GV yêu cầu HS làm vào bảng con 
- HS làm vào bảng con , 2 HS lên bảng làm 
 84 4 55 5 96 3
 04 21 05 11 06 32 
 0 0 0
- GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng 
 Bài 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu và cách làm 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- 1 HS nêu cách làm 
- GV theo dõi HS làm bài 
- 1 HS lên bảng làm + lớp làm bài vào vở 
 20cm : 4 = 5cm
 40km : 4 = 10 km 
 80kg : 4 = 20 kg 
- GV nhận xét ghi điểm 
- Lớp đọc bài nhận xét 
Bài 3: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập và nêu cách giải 
- 1 vài HS nêu yêu c

File đính kèm:

  • docTuan 6.doc
Giáo án liên quan