Giáo án lớp 1 môn Thể dục - Tuần 9 đến tuần 12 trường TH Đại Hải 1

 I. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:

 - Một số kỹ năng của đội hình đội ngũ.

 - Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước.

 - Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

 2. kỹ năng:

 - Học sinh thực hiện chính xác, nhanh trật tự và kỷ luật.

 - Yêu cầu biết và thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.

 - Yêu cầu biết và thực hiện ở mức cơ bản tư thế đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

 3.Thái độ: trật tự nghiêm túc trong tập luyện.

 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 1.Địa điểm: Sân trường.

 2. Phương tiện:

 - Giáo viên chuẩn bị còi.

 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

doc12 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1206 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Thể dục - Tuần 9 đến tuần 12 trường TH Đại Hải 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớp cùng tham gia vào trò chơi.
- GV nhắc lại tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn cả lớp cùng thực hiện.
- HS thực hiện theo nhịp hô của GV.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
-GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác.
- Cả lớp cùng quan sát.
-GV dùng khẩu lệnh'' đứng theo tư thế cơ bản... bắt đầu!'', để HS thực hiện động tác, GV kiểm tra uốn nắn cho HS, sau đó dùng khẩu lệnh'' thôi''! để HS đứng bình thường.
- Từng tổ lên thực hiện theo nhịp hô của GV.
- GV nhận xét và chọn những HS thực hiện tốt lên tập cho cả lớp cùng quan sát.
- GV nêu tên trò chơi, làm mẫu, rồi cho các em lần lượt bước lên những tảng đá sang bờ bên kia như đi từ nhà đến trường. 
- Cả lớp được chia làm hai đội để tham gia vào trò chơi.
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dươn
- HS đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- GV nhận xét đánh giá.
- GV hướng dẫn HS về nhà tập luyện
 Tuần : 10 ( từ ngày 5/9/ -14/9 /2011) Ngày soạn:4/1/2011
 Tiết 10 Ngày dạy:7/1/2011
BÀI 10:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
	 - Học đứng kiễng gót hai tay chống hông.
 2. kỹ năng:
 - Học sinh biết cách thực hiện động tác 0TTĐCB, đứng đứa hai tay ra trước, hai tay dang ngang, hai tay lên cao chếch chữ V.
	 - Yêu cầu biết và thực hiện ở mức cơ bản, bước đầu làm quen với tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.
 3.Thái độ: Rèn luyện tư thế đúng.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc( mỗi hàng dọc 1 tổ), sau đó quay thành hàng ngang. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 30-40m.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
- Khởi động xoay các khớp tay, chân, thân.
- Ôn trò chơi: ''Diệt các con vật có hại''.
2.Phần cơ bản:
- Ôn phối hợp:
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay dang ngang (bàn tay sấp)
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Ôn phối hợp: 
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay hai tay lên cao chếch chữ V
 + Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Ôn phối hợp:
 + Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay hai tay lên cao chếch chữ V
 + Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Đứng hiễng gót, hai tay chống hông: 
+ Chuẩn bị: TTĐCB
+ Động tác: Từ TTĐCB kiễng hai gót chân lên cao, đồng thời hai tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), thân người thẳng, mặt hướng về trước, khuỷu tay hướng sang hai bên.
- Trò chơi:'' Qua đường lội''
3. Phần kết thúc:
- Đi thường theo nhịp trên địa hình tự nhiên và hát cùng vỗ tay theo nhịp.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện.
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học.
6-8'
18-22'
 4-6'
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS. 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. HS lắng nghe.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- HS Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 30-40m
- GV điều khiển khởi động.
- Cả lớp cùng tham gia vào trò chơi.
-GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác.
- Cả lớp cùng quan sát.
-GV dùng khẩu lệnh để điều khiển.
- Cả lớp tập theo sự điều khiển của GV.
- GV quan sát uốn nắn và sửa sai cho HS.
- GV nêu tên, làm mẫu giải thích động tác.
- Cả lớp quan sát, cùng tập theo GV.
- GV hô'' Động tác đứng kiễng gót hai tay chống hông... bắt đầu!'' sau đó kiểm tra uốn nắn động tác cho HS, rồi hô thôi để HS về TTĐCB.
- Từng tổ thực hiện theo nhịp hô của GV.
- GV chỉ dẫn HS cách chống hai tay vào hông ( ngón cái để ra sau lưng) và tư thế hai gót chân khi kiễng.
- Cả lớp tham gia vào trò chơi.
- GV hô nhịp, và nhắc HS đi theo hàng, không đùa nghịch và không để đứt hàng. HS cùng hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện.
- GV nhận xét đánh giá.
- GV giao bài tập.
- GV hướng dẫn HS về nhà tập luyện
 Tuần : 11 ( từ ngày 5/9/ -14/9 /2011) Ngày soạn:4/1/2011
 Tiết 11 Ngày dạy:7/1/2011
BÀI 11:
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
'' CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC'' 
I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
 - Học đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
	 - Làm quen với trò chơi: ''Chuyển bóng tiếp sức''.
 2. kỹ năng:
 - Học sinh biết cách thực hiện động tác TTĐCB, đứng đứa hai tay ra trước, hai tay dang ngang, hai tay lên cao chếch chữ V,đứng khiểng gót hai tay chống hông.
 - Biết cách thực hiện tư thế đứng một chân đua ra trước hai tay chống hông, 
thực hiện ở mức cơ bản đúng.
 	 - Biết được cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi.
 3.Thái độ: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt .
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị bóng, còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc( mỗi hàng dọc 1 tổ), sau đó quay thành hàng ngang. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 30-40m.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Ôn trò chơi: ''Diệt các con vật có hại''.
2. Phần cơ bản:
- Ôn phối hợp: 
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay hai tay lên cao chếch chữ V
 + Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Đứng hiễng gót, hai tay chống hông.
- Học đứng đưa tay ra trước, đứng đưa hai tay chống hông:
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Trò chơi:'' Chyển bóng tiếp sức''
+ Chuẩn bị: Tập hợp thành hai hàng dọc, em đầu hàng cầm bóng giơ lên cao.
+ Cách chơi: khi có lệnh. Em tổ trưởng đồng loạt quay người qua trái chuyền bóng cho bạn số 2. Số 2 cầm bóng và chuyển tiếp cho bạn thứ 3 và lần lượt đến bạn cuối cùng. Người cuối cùng cầm bóng quay phải và chuyển bóng ngược lại cho người đứng đầu hàng . Trong chuyển bóng, nếu ai để bóng rơi thì nhanh chóng nhặt bóng và tiếp tục cuộc chơi. Trường hợp phạm quy: Chuyển bóng không lần lượt, mà cách quãng.
3. Phần kết thúc:
- Đi thường theo nhịp trên địa hình tự nhiên và hát cùng vỗ tay theo nhịp.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: ôn các tư thế rèn luyện cơ bản.
6-8'
18-22'
 4-6'
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS. 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. HS chú ý lắng nghe.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- HS thực hiện theo nhịp hô của GV.
- HS Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 30-40m
- GV điều khiển khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Cả lớp cùng tham gia vào trò chơi.
- GV nhắc lại nội dung tập luyện.
- GV hô nhịp cho cả lớp tập luyện.
- HS tập luyện các tư thế rèn luyện cơ bản.
- Từng tổ thực hiện.
-GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác.
- Cả lớp cùng quan sát.
-GV hô nhịp cho cả lớp tập.
- Cả lớp cùng thực hiện theo sự điều khiển của GV.
- GV nhận xét và nhắc một số lỗi mà HS thực hiện sai cùng đưa ra cách khắc phục.
- Lần lượt từng tổ lên thực hiện .
- Các tổ còn lại quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu tên trò chơi, và hướng dẫn HS cách tập trung hàng.
- HS tập trung thành hai hàng dọc, hàng nọ cách hàng kia tối thiểu 1 mét. Trong mỗi hàng, em nọ cách em kia một cánh tay. Tổ trưởng đứng trên cùng. Hai tay cầm bóng (giơ lên cao rồi hạ xuống).
-GV làm mẫu cách chuyển bóng và chọn một đội làm mẫu.
-GV nhận xét và cho từng tổ tập luyện cách chuyền bóng.
- Hai tổ chơi thử sau đó chơi chính thức.
- GV điều khiển trò chơi.
- GV hô nhịp, và nhắc HS đi theo hàng, không đùa nghịch và không để đứt hàng. HS cùng hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
- HS hệ thống các nội dung tập luyện
- GV nhận xét đánh giá.
 Tuần : 12 ( từ ngày 5/9/ -14/9 /2011) Ngày soạn:4/1/2011
 Tiết 12 Ngày dạy:7/1/2011
BÀI 12:
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
'' CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC'' 
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
	 - Học đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
	 - Ôn trò chơi: ''Chuyển bóng tiếp sức''.
 2. kỹ năng:
 - Học sinh biết cách thực hiện động tác TTĐCB, đứng đứa hai tay ra trước, hai tay dang ngang, hai tay lên cao chếch chữ V,đứng khiểng gót hai tay chống hông, đứng một chân đua ra trước hai tay chống hông. 
	 - Yêu cầu bước đầu biết thực hiện và thực hiện ở mức cơ bản tư thế đứng một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
	 - Tham gia vào trò chơi ở mức cơ bản đúng.
 3.Thái độ: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nhanh nhẹn .
 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1. Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị bóng, còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
 NỘI DUNG
 ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc( mỗi hàng dọc 1 tổ), sau đó quay thành hàng ngang.
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhip 1-2, 1-2,.....
-Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 30-40m.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- 

File đính kèm:

  • docTuan9-12.doc
Giáo án liên quan