Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 9 - Lương Cao Sơn

BÀI 9A : NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC. (T1)

(HẹCB: 1,2,3,4,5)

A. Mục tiêu:

- Phù hợp.

B. Cấu trúc – Nội dung:

- Phù hợp.

1.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: SHD

HS: SHD

2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh

3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

- HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện đọc thêm từ: Phaàn ủoùc tửứ ngửừ

- HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và hiểu được nội dung bài.

5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.

C. Nhận xột chung:

 - GV nhận xột tiết học.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 9 - Lương Cao Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tuần 9
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 9A : NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC. (T1)
(HẹCB: 1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện đọc thêm từ: Phaàn ủoùc tửứ ngửừ
HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và hiểu được nội dung bài.
5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Toán: 
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUễNG GểC. 
A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 
GV: SHD
HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
----------***---------
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt: 
Bài 9A : NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC. (T2)
(HĐCB: 6 , HĐTH:1)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, BP
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Bài1 
- HS KG: - Làm quen với từ Hỏn Việt.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 9A : NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC. (T3)
(HĐTH:2,3)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
-HS yếu: Bài 3a, 3b. 
5. Hoạt động ứng dụng;
Thực hiện theo sách HDH
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: HÁT NHẠC
Tiết 4: Toán: 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
-GV: SHD, bảng nhóm..
-HS: SHD 
 2. Điều chỉnh hoạt động: 
- Không.
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Làm theo tài liệu.	
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
----------***---------
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt: 
Bài 9B : HÃY BIẾT ƯỚC MƠ. (T1)
(HĐCB: 1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD 
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Đọc đỳng cỏc từ: lang thang, run run, ngẩn ngơ, ngọ nguậy
HS KG: Tiếp cận giúp các em HSKG đọc diền cảm và hiểu được bài.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 9B : HÃY BIẾT ƯỚC MƠ. (T2)
(HĐTH: 1,2,3)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, phiếu
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: 
Bài1- HĐTH: Tiếp cận gợi ý các em xem lại phần ghi nhớ ở bài 3C
Bài2- HĐTH: Tiếp cận giúp các em xác định yêu cầu của đề bài
 HS KG: 
Bài4- HĐTH: Chữa lại các lỗi của các bạn mắc phải.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Toán: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUễNG GểC.
A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- SHD,PHT ghi BT1.
 2. Điều chỉnh hoạt động: 
- Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
---------------***--------------
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014.
Tiết 1: Toán: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
 A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 -GV: SHD, Bảng nhóm.
 - HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Thực hiện theo hướng dẫn.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 9B : HÃY BIẾT ƯỚC MƠ. (T3)
(HĐTH: 4,5,6)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em kể được câu chuyện được nghe, được đọc 
HS KG: - Nêu được ý nghĩa câu chuyện được nghe, được đọc .
5. Hoạt động ứng dụng;
Thực hiện theo sách HDH.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Tiếng việt: 
Bài 9C: NểI LấN MONG MUỐN CỦA MèNH. (T1)
(HĐCB: 1,2,3,4)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, BP
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS yếu: - Tiếp cận bài tập 4.
- HS KG: - Nhận xột, tỏc dụng của dấu ngoặc kộp.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
----------***---------
Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014.
Tiết 1: Toán: 
THỰC HÀNH VẼ HèNH CHỮ NHẬT
A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: SHD
 HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không.
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 9C: NểI LấN MONG MUỐN CỦA MèNH. (T2)
(HĐTH: 1,2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: - Kể phõn vai cõu chuyện 
5. Hoạt động ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDHD
C. Nhận xột chung:
- GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: TỰ HỌC
Tiết 4: GD - TT
SINH HOẠT LỚP
----------***---------

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_4_tuan_9_luong_cao_son.doc
Giáo án liên quan