Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 13 - Phạm Hoàng Mai

* Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ: Vẽ trứng

-Nhận xét đánh giá cho điểm

* Đọc và ghi tên bài:Người tìm đường lên các vì sao

* GV chia 4 đoạn

-Luyện đọc từ khó:Xi-Ôn-Côp-Xki, ước,dại dột,rủi ro

b)HS đọc thầm chú giải, giải nghĩa từ

Nhận xét , bổ sung

c)GV đọc diễn cảm toàn bài

cần đọc với dọng trang trọng, ca ngợi khâm phục.Những từ:nhảy qua,gãy chân.

*Đoạn 1

-Cho HS đọc thành tiếng

* Cho HS đọc thầm trả lời câu hỏi:

H:Xi-ôn-Cốp-Xki mơ ước điều gì?

*Đoạn 2

-Cho HS đọc thành tiếngtrả lời câu hỏi

H:Ông kiên trì thực hiện mơ ước của mình như thế nào?

 

doc32 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 24/02/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 13 - Phạm Hoàng Mai, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 .
-Nghe hiểu .
* 2HS đọc phần bạn cần biết.
* Về thực hiện .
Thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2013
Buỉi s¸ng
TiÕt1:KỂ CHUYỆN. kĨ chuyƯn ®· nghe ®· ®äc nãi vỊ 
ng­êi cã ý chÝ- nghÞ lùc
I. Mục tiêu:
 1- Rèn kỹ năng nói:
-HS chọn được 1 câu chuyện mình đã nghe, đã đọc thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó.Biết sắp xếp các sự việc thành 1 câu chuyện .biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện
-Lời kể tự nhiên, chân thực,có thể kết hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ
2 rèn kỹ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn
3. GD ý thøc v­ỵt khã trong häc tËp
 II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND
Hoạt động Giáo viên
Hoạt ®ộng Học sinh
A- Kiểm tra bài cũ :
B- Bài mới
* Giới thiệu bài 
HĐ 1:Tìm hiểu yêu cầu của đề bài.
MT: hs n¾m ®­ỵc néi dung yªu cÇu ®Ị bµi.
HĐ 3 : HS kể chuyện: 
MT: Rèn kỹ năng nói,nghe cho hs.
C- Củng cố dặn dò :
* Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ: Kể lại câu chuyện tiết trước.
-Nhận xét đánh giá cho điểm
* Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài:
* Một số HS đọc đề bài
-GV viết đề bài lên bảng lớp và gạch chân dưới những từ , ý chính 
-Cho HS đọc gợi ý SGK
-Cho HS trình bày tên câu chuyện mình kể
-Cho HS ghi những nét chính về dàn ý câu chuyện
-GV theo dõi làm giàn ý+Khen những HS chuẩn bị dàn ý tốt
a)Cho từng cặp HS kể chuyện
-Theo dõi , giúp đỡ .
b)Cho HS thi kể chuyện trước lớp
GV nhận xét, bổ sung + khen những HS có câu chuyện hay và kể hay nhất.
* Hôm nay các em học kể chuyện gì?
-GV nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe
-Dặn HS xem trước nội dung bài Búp Bê của ai T14
* 1-2 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV
* Nghe, nhắc lại .
*1 HS đọc to lớp lắng nghe
- Theo dõi , gạch chân dười các từ : Đã nghe, đã đọc,ý chí, nghị lực.
-3 HS nối tiếp nhau đọc3 gợi ý. Cả lớp theo dõi SGK
-HS lần lượt kể tên câu chuyện mình chọn
-Mỗi em ghi nhanh ra giấy nháp dàn ý câu chuyện
-Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình+ góp ý cho nhau
-Một số HS kể chuyện trước lớp+Trao đổi nội dung và ý nghĩa câu chuyện
-Cả lớp nhận xét, bổ sung .
* 2 HS nêu .
- Về thực hiện .
TiÕt 2 :TẬP ĐỌC. v¨n hay ch÷ tèt
I-Mục tiêu:- Đọc lưu loát toàn bài. Đọc đúng các từ và câu.
- Biết đọc diễn cảm bài thơ, đọc đúng nhịp điệu bài thơ, giọng nhẹ nhàng tình cảm,
- Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi kiên trì, quyết tâm sửa chữa viết xắ cuả Cao Bá Quát.Sau khi hiểu chữ xấu rất có hại,Cao Bá Quát đã dốc hết sức rèn luyện trở thành người nổi danh văn hay chữ tốt
- GD HS tÝnh kiªn tr× trong häc tËp.
II. Đồ dùng dạy- học. Tranh minh họa bài.1 số vở sạch chữ đẹp của HS 
III. Các hoạt động dạy – học :
ND
Hoạt động Giáo viên
Hoạt ®ộng Học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
B- Bài mới
HĐ 1: Giới thiệu bài 
HĐ2: luyện đọc.
MT:hs ®ọc đúng các từ và câu, ®ọc lưu loát toàn bài. 
H Đ 3 : Tìm hiểu bài.
MT: hs n¾m ®­ỵc néi dung vµ ý nghÜa bµi ®äc.
Liªn hƯ
HĐ 4:Đọc diễn cảm
MT: hs biết đọc diễn cảm đoạn văn.
C- Củng cố dặn dò 
* Gọi HS kiểm tra bài cũ
-Nhận xét cho điểm HS
* Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài: “Văn hay chữ tốt”
* Cho HS đọc 
GV chia 3 đoạn
-Cho HS đọc nối tiếp
_Cho HS luyện đọc từ ngữ khó: khẩn khoản , huyện đường....
-Cho HS đọc theo cặp.
Theo dõi , sữa sai.
-Cho hs đọc cả bài
b)Cho hs đọc thầm chú giải+ giải nghĩa từ
c)GV đọc diễn cảm toàn bài 1 lần
-Cần nhấn dọng ở các từ ngữ sau:rất xấu,khẩn khoản, oan uổng..
* Yêu cầu HS luyện đọc theo đoạn và trả lời câu hỏi 
Đ1:Cho HS đọc thành tiếng
-Cho HS đọc thầm trả lời câu hỏi
H:Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?
H: Ông có thái độ thế nào khi bà cụ hàng xóm nhờ viết đơn?
* Đ2:Cho HS đọc thành tiếng
-Cho HS đọc thầm + trả lời câu hỏi
H:Sự việc gì xảy ra làm ông phải ân hận?
* Đ 3: Cho HS đọc thành tiếng
_Cho HS đọc thầm trả lời câu hỏi
H:Ông quyết chí luyện viết chữ như thế nào?
-Cho HS đọc thầm cả bài
-* Ch÷ viÕt ®Đp hs trong líp,
- gd ý thøc rÌn ch÷ ....
H:Thân đoạn mở bài thân bài kết bài của truyện?
-GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
a)phần mở bài:Từ đầu đến điểm kém
b)Thân bài: từ một hôm đến nhiều kiểu chữ khác nhau
-c)Kết bài đoạn còn lại
* Cho HS luyện đọc
-Chọn đoạn văn cho HS luyện đọc
-Cho HS thi đọc diễn cảm theo cách phân vai
-Nhận xét khen nhóm đọc hay.
* Nêu lại tên Nd bài học ?
H:Câu chuyện khen các em điều gì?
-Nhận xét tiết học. Dặn về tiếp tục luyện đọc . Khen những em viết chữ đẹp
* 2 HS lên bảng làm theo yêu cầu GV
* Nghe, nhắc lại .
* HS dùng viết chì đánh dấu đoạn theo hướng dẫn.
-HS nối tiếp nhau đọc đoạn
-Luyện đọc từ ngữ khó ở trong đoạn 
-Từng cặp HS luyện đọc
-2 HS đọc cả bài
-1 HS đọc chú giải SGK
-Một vài HS giải nghĩa từ
- Theo dõi , nắm cách thể hiện 
-1 Hs đọc to, lớp lắng nghe
-Vì ông viết chữ rất xấu mặc dù nhiều bài văn ông viết rất hay nhưng vẫn thường bị điểm kém
-Vui vẻ giúp đỡ bà cụ...
-HS đọc thành tiếng
-Lá đơn của ông làm quan không dịch được nên sai lính đuổi bà...
* 2 HS đọc thành tiếng 
-HS đọc thầm đoạn văn
-Nêu:ông về luỵên viết , m6õi tối viết xong 10 trang vở mới đi ngủ .
-HS đọc thầm cả bài
-Tự tìm và phát biểu ý kiến
-Lớp nhận xét
* 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn
-Cả lớp luyện đọc đoạn từ : Thưở đi học cháu xin sẵn lòng 
-Các nhóm thi đọc phân vai
* 2 HS nêu
-Kiên trì tập luyện , nhất định chữ sẽ đẹp .
- Về thực hiện .
TiÕt3: TOÁN Nh©n víi sè cã ba ch÷ sè (TT)
I. Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép nhân với số có ba chữ số , có chữ số hàng chục là 0.
-Áp dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải các bài toán có liên quan.
- Trính bày bài sạch đẹp đúng yêu cầu.
II. Các hoạt động dạy – học 
ND
Hoạt động Giáo viên
Hoạt ®ộng Học sinh
A- Kiểm tra bài cũ :
B- Bài mới:
* Giới thiệu bài 
HĐ 1: Phép nhân 
258203.
MT: hs biết cách thực hiện phép nhân với số có ba chữ số , có chữ số hàng chục là 0.
HĐ 3:HD thực hành.
MT: hs vËn dơng lµm bµi tËp ®ĩng.
Bài 1:làm bảng con 
Bài 2:
Thảo luận cặp .
C- Củng cố dặn dò 
* Gọi HS lên bảng yêu cầu làm bài tập HD luyện tập T62
-Chữa bài nhận xét cho điểm HS
* Giới thiệu bài
-Nêu nội dung bài
* Viết bảng 258203.Yêu cầu HS đặt tính để tính.
´
523
305
774
000
 516
 52374
-Em có nhận xét gì về tích riêng thứ hai của phép nhân 258203?
-Vậy nó có ảnh hưởng đến việc cộng các tích riêng không?
HD đặt tính.
* Nêu yêu cầu làm bài.
Yêu cầu HS làm bảng con . Kết hợp hỏi một số em về cách thực hiện .
Nhận xét, sửa sai.
* Gọi HS nêu yêu cầu 
Yêu cầu HS thảo luận cặp thực hiện phép nhân 456203 sau đó so sánh với cách thực hiện phép tính này trong bài để tìm cách nhân đúng, cách nhân sai.
-Nhận xét những cặp thực hiện đúng .
* Nêu lại tên ND bài học ?
Nêu cách nhânvới số có 3 chữ số?
-Tổng kết giờ học,dặn HS về nhà làm bài HD LT thêm và chuẩn bị bài sau.
* 3 HS lên bảng làm HS dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của các bạn.
* Nghe, nhắc lại 
* Nghe.nắm yêu cầu .
-1HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp:
-Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0.
-Không ảnh hưởng vì bất kì số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó.
-Nghe HD.
* 2 HS đọc đề bài.
-3HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp làm bài vào bảng con
-HS làm bài
* 2 HS nêu .
Thảo luận cặp thực hiện và nêu kết quả . -Giải thích
Hai cách thực hiện đầu là sai, cách thực hiện thứ ba là đúng.
- Nhận xét , bổ sung 
* 2HS nêu
- HS nêu
- Về thực hiện 
TiÕt 4: KHOA HỌC nguyªn nh©n lµm n­íc bÞ « nhiƠm
I.Mục tiêu: Giúp HS:
-Tìm ra những nguyên nhân làm nước ở sông hồ, kênh, rạch, biển,  bị ô nhiễm.
-Sưu tầm thông tìn về nguyên nhân gây ra tình trang ô nhiễm nước ở địa phương. 
-Nêu tác hại của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khoẻ con người.
- GD hs ý thøc b¶o vƯ nguån n­íc
II.Đồ dùng dạy – học.Các hình trong SGK.Phiếu học tập.
III.Các hoạt độâng dạy – học 
ND 
Hoạt động Giáo viên
Hoạt đéâng Học sinh
A-.Kiểm trabài cũ:
B-Bài mới.
HĐ 1: Tìm hiểu về một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 
MT: -Phân tích các nguyên nhân làm nước ở sông hồ, kênh, rạch, biển, bị ô nhiễm
-Sưu tầm các thông tin về nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nước ở địa phương.
HĐ 2:Tác hại của sự ô nhiễm 
MT: Nêu tác hại của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khoẻ con người.
C- Củng cố 
dặn dò. 
* Yêu cầu.
+Thế nào là nước sạch.
+Thế nào là nước bị ô nhiễm?
-Nhận xét – ghi điểm
* Giới thiệu bài.
* Yêu cầu mở SGK quan sát tranh và thảo luận trả lời câu hỏi 
+Em hãy mô tả những gì em nhìn thấy ở hình vẽ?
+Theo em việc đó sẽ gây ra điều gì?
KL: Có nhiều việc làm gây ô nhiễm nguồn nước.
* Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: Nguồn nước bị ô nhiễm sẽ gây tác hại gì cho đời sống con người, động vật, thực vật?
-Giảng thêm vừa giảng vừa chỉ vào hình 9.
* Yêu cầu đọc phần bạn cần biết.
-GD các em cÇn giữ gìn , bảo vệ nguồn nước ë gia ®×nh,®Þa

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_4_tuan_13_pham_hoang_mai.doc
Giáo án liên quan