Giáo án điện tử Lớp 2 - Tuần 17 - Nguyễn Thị Hiền

1. Giới thiệu bài:

-Hát một bài hát

- Gọi 2 HS thực hành xem lịch.

 GV nhận xét.

- Giới thiệu bài, ghi tựa

2. Phát triển bài:

  Hướng dẫn làm bài tập

+ Bài 1: Tính nhẩm

- Cho HS tính nhẩm nêu kết quả.

- GV nhận xét.

+ Bài 2: Bài toán yêu cầu ta làm gì?

- Cho HS tính bảng con.

- GV nhận xét.

+ Bài 3: Gọi HS tính bảng lớp.

- GV và HS nhận xét.

+ Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV chấm bài và nhận xét.

+ Bài 5: Gọi 2 HS thi đua điền số ?(HS K,G)

- GV và HS nhận xét.

 

doc17 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 18/02/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 2 - Tuần 17 - Nguyễn Thị Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g nào?
- GV Kết luận: Những hoạt động chạy nhảy trên bàn, chạy đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô đẩy nhau ở cầu thang, trèo cây, với cành qua cửa sổ là rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà có khi nguy hiểm cho người khác.
v Hoạt động 2: Lựa chọn trò chơi bổ ích.
MT: HS coù yù thöùc trong vieäc choïn vaø chôi nhöõng troø ñeà phoøng traùnh ngaõ khi ôû tröôøng
+ Làm việc theo nhóm.
- Cho HS tự chọn một trò chơi và tổ chức chơi theo nhóm 
- Thảo luận theo các câu hỏi sau:
- Nhóm em chơi trò gì?
- Em cảm thấy thế nào khi chơi trò này?
- Em cần lưu ý điều gì trong khi chơi trò này để khỏi gây ra tai nạn?
- GV phát phiếu học tập cho HS ghi vào: Hoạt động nên tham gia, hoạt động không nên tham gia. Nhóm nào viết được nhiều ý cùng một thời gian là nhóm đó thắng.
- GV và HS nhận xét.
3.Keát luaän:
- Về thực hành phòng tránh té ngã.
- Chuẩn bị: Giữ trường lớp sạch đẹp.
- Nhận xét tiết học.
- Hát 
- 2 HS trả lời. Bạn nhận xét.
- HS nghe.
- HS thảo luận theo cặp.
- HS quan sát tranh.
- HS cả lớp suy nghĩ, một số em trình bày.
- HS nghe.
- HS chọn trò chơi và chơi theo 4 nhóm.
- HS càc nhóm ghi vào phiếu học tập. Đại diện nhóm trình bày.
- HS về thực hành
Nghệ thuật (Âm nhạc)
Dành cho địa phương
I. Mục tiêu:
 	Biết hát theo giai điệu và lời ca
II. Chuẩn bị:
 	Nhạc cụ quen dùng
III. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
- Hát một bài hát
- Goïi 2 em hát bài “Chiến sĩ tí hon”
- Giới thiệu bài, ghi tựa
2. Phaùt trieån baøi:
- Hoạt động 1: Ôn một số đã học
Chia 2 nhóm ôn bài hát mà các em yêu thích
Quan sát và giúp đỡ.
- Hoạt động 2: Biểu diễn bài hát
Các bài hát đã học, cá nhân lên biểu diễn trước lớp
Nhận xét, tuyên dương
- Hoạt động 3: Trò chơi
Hướng dẫn các em tham gia trò chơi
Dùng trống gõ theo tiết tấu
Vừa gõ vừa hát 
Tuyên dương
3.Keát luaän:
Giao việc
Nhận xét tiết học
- Hát 
- 2 em hát
- 2 nhóm đại diện hát
- Một số cá nhân biểu diễn bài hát trước lớp.
- Tham gia trò chơi
Ngày soạn: 27/ 11/ 2012
Ngày dạy: Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2012
MÔN: TOÁN
Tiết 83: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (TT)
I. Mục tiêu:
 	- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
 	- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 	- Biết giải bài toán về ít hơn, tìm số bị trừ, số trừ, số hạng của một tổng.
II. Chuẩn bị:
 	- GV: SGK. Bảng phụ.
 	- HS: Vở, bảng con, SGK.
III. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
-Hát một bài hát
- Gọi 1 HS sửa bài tập 5. GV kiểm tra bài tập về nhà.
GV nhận xét.
- Giới thiệu bài, ghi tựa
2. Phaùt trieån baøi:
v Hướng dẫn làm bài tập 
+ Bài 1: Cho HS nêu kết quả tính nhẩm.
- GV và HS nhận xét.
+ Bài 2: Gọi HS lên bảng tính.
- GV nhận xét.
+ Bài 3: Cho HS tính bảng con
- GV và HS nhận xét.
+ Bài 4: Cho cả lớp làm bài vào vở.
- GV chấm bài và nhận xét.
+ Bài 5: Cho 2 HS thi đua khoanh kết quả đúng vào các chữ cái.
- GV và HS nhận xét. Tuyên dương.
3.Keát luaän:
- Về ôn tập thêm ở nhà.
- Chuẩn bị: Ôn tập về hình học.
- Nhận xét tiết học.
- 1 HS thực hiện. Bạn nhận xét.
- HS nghe.
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả tính nhẩm. Bạn nhận xét. Khá, giỏi làm cột 4
- 2 HS tính bảng lớp 
Khá, giỏi làm cột 3
- HS tính bảng con 
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS khá, giỏi thi đua bảng lớp.
D
 . 4
MÔN: NGHỆ THUẬT (THỦ CÔNG)
Tiết 17: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (T1)
I. Mục tiêu:
 	- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
 	- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối.
II. Chuẩn bị:
 	- GV : Mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe bằng giấy màu. Quy trình gấp, cắt, dán. Giấy màu, keo dán, kéo.
 	- HS: Giấy màu, keo dán, kéo.
III. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
-Hát một bài hát
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
- Giới thiệu bài, ghi tựa
- Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
2. Phaùt trieån baøi:
v Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát mẫu và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe và Hướng dẫn HS quan sát, gợi ý để HS nhận xét.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu 
 + Bước1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe .
- Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô.
- Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô.
- Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô, rộng 1 ô.
- Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân biển báo.
 + Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe .
- Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng .
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo nửa ô .
- Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ.
- Dán hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh. 
- Gọi 1 HS lên thao tác lại các bước gấp, cắt, dán biển báo cho cả lớp quan sát . 
- Cho HS tập gấp, cắt, dán biển báo giao thông theo các bước.
- GV theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
3.Keát luaän:
- Chuẩn bị : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.(T2)
- Nhận xét tiết học.
- HS nghe.
- HS cả lớp quan sát mẫu và nêu nhận xét.
- HS cả lớp quan sát.
- 
- 1 HS thao tác lại . HS cả lớp quan sát và nhận xét.
- HS tập gấp, cắt, dán biển báo bằng giấy nháp..
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 51: GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ
I. Mục tiêu:
 	- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
 	- Hiểu nội dung: Loài gà cũng có tình cảm với nhau: che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II. Chuẩn bị:
 	- GV: Tranh minh họa trong SGK. Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu cần luyện đọc.
 	- HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy-học;
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
- Gọi 3 HS lên bảng đọc bài Tìm ngọc và trả lời câu hỏi.
Nhận xét, cho điểm từng HS.
- Giới thiệu bài, ghi tựa
2. Phaùt trieån baøi:
v Hoạt động 1: Luyện đọc 
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
+ Đọc từng câu.
+ Đọc từng đoạn.
+ Đọc từng đoạn trong nhóm.
+ Đọc thi giữa các nhóm.
- GV và HS nhận xét.
v Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
Nêu câu hỏi gợi ý, gọi học sinh trả lời.
Nhận xét
vHoạt động 3: Luyện đọc lại 
- Cho HS thi đọc lại bài theo các nhóm.
- GV và HS nhận xét.
3.Keát luaän:
- Chuẩn bị: Ôn tập.
- Nhận xét tiết học.
- 3 HS đọc và TLCH. Bạn nhận xét.
- HS nghe.
- HS nghe, 2 HS đọc lại bài.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
- HS đọc từng đoạn.
- HS đọc đoạn trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. Bạn nhận xét.
HS trả lời câu hỏi ở SGK.
- HS đọc thi giữa các nhóm trước lớp. Bạn nhận xét.
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 17:TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU : AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu:
 	- Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật vẽ trong tranh (BT1); bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh (BT2, BT3).
II. Chuẩn bị:
 	- GV: Tranh, bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và 3.
 	- HS: SGK, vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
-Hát một bài hát
- Gọi 2 HS lên bảng tìm từ chỉ tính chất và đặt câu với từ đó.
Nhận xét, cho điểm từng HS.
- Giới thiệu bài, ghi tựa
2. Phaùt trieån baøi:
v Hướng dẫn làm bài tập.
+ Bài 1: Treo bức tranh lên bảng.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Cho HS quan sát tranh 4 con vật và tìm từ chỉ đúng đặc điểm. 
- GV nhận xét.
+ Bài 2 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi 1 HS đọc câu mẫu.
- Cho HS thảo luận theo nhóm 6.
- Đại diện nhóm trình bày.
- GV và HS nhận xét
+ Bài 3:Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm bài vào vở bài tập.
- GV chấm 1 số bài và nhận xét.
3.Keát luaän:
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị: Ôn tập.
Hát 
- 2 HS đặt câu có từ ngữ chỉ tính chất. Bạn nhận xét.
- HS nghe.
- Chọn mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó.
- HS quan sát tranh. 4 HS nêu, HS khác nhận xét.
- Thêm hình ảnh so sánh vào sau các từ dưới đây.
M: đẹp -> đẹp như tiên 
- Thảo luận theo nhóm 6.
- Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét.
- HS đọc.
- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. 1HS làm bảng phụ.
Ngày soạn: 28/ 11/ 2012
Ngày dạy: Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2012
MÔN: TOÁN
Tiết 84: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I. Mục tiêu
	- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật.
	- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. 
	- Biết vẽ hình theo mẫu.
II. Chuẩn bị
 	- GV: SGK. Thước, bảng phụ.
 	- HS: Vở, thước, SGK.
III. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
-Hát một bài hát
- Gọi 2 HS tìm x 
 x + 26 = 45 x – 34 = 37
GV nhận xét.
- Giới thiệu bài, ghi tựa
2. Phaùt trieån baøi:
v Hướng dẫn làm bài tập 
+ Bài 1: Cho HS quan sát hình ở SGK và thảo luận nhóm đôi để tìm hình trong nhóm.
- Đại diện nhóm nêu.
- GV và HS nhận xét.
+ Bài 2: Gọi 2 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng trên bảng: 8 cm, 1 dm
- GV và HS nhận xét.
+ Bài 3: Cho 3 HS chọn tìm 3 điểm thẳng hàng
- GV và HS nhận xét.
+ Bài 4: Cho HS vẽ hình theo mẫu bảng lớp.
- GV và HS nhận xét chọn đội vẽ đúng, nhanh nhất. Tuyên dương.
3.Keát luaän:
- Về ôn lại bài.
- Chuẩn bị: Ôn tập về Đo lường.
- Nhận xét tiết học.
Hát 
- 2 HS lên bảng thực hiện. Bạn nhận xét.
- HS nghe.
- HS thảo luận nhóm đôi để tìm hình ở SGK . Đại diện nhóm nêu tên hình.
- 2 HS vẽ bảng lớp.
- 3 HS tìm 3 điểm thẳng hàng. (HS K,G) 
- 2 đội HS thi đua vẽ hình theo mẫu.
- Về ôn tập thêm ở nhà.	
MÔN: TẬP VIẾT
Tiết 17: CHỮ HOA : Ô, Ơ
I. Mục tiêu:
 	- Viết đúng 2 chữ hoa Ô, Ơ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ - Ô hoặc Ơ), chữ và câu ứng dụng: Ơn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ơn sâu nghĩa nặng (3 lần).
II. Chuẩn bị:
 	- GV: Chữ mẫu Ô, Ơ . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.
 	- HS: Bảng con, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giôùi thieäu baøi:
-Hát một bài hát
- Gọi 1 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : O, Ong
GV nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài, ghi tựa
2. Phaùt trieån baøi:
v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa 
+ Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
* Gắn mẫu chữ Ô, Ơ
- Chữ Ô, Ơ cao mấy ô li? 
- Gồm mấy đường kẻ ngang?
- Viết bởi mấ

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_2_tuan_17_nguyen_thi_hien.doc