Giáo án điện tử Lớp 1 - Tiết 4: Phép cộng trong phạm vi 7

- Gọi HS đọc lại bảng cộng, xóa dần kết quả cho HS đọc

- Cho HS mở SGK/68

- Gọi HS nêu yêu cầu

- H: Khi thực hiện tính theo cột dọc, ta phải chú ý điều gì?

- Cho HS làm bài

- Chữa bài

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm bài

- Chữa bài

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Gọi HS nêu cách tính

- Cho HS làm bài

- Chữa bài

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Cho HS nhìn tranh, viết phép tính vào các ô trống

- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7

- Nhận xét tiết học

 Dặn HS về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 7, xem trước bài: Phép trừ trong phạm vi 7

 

doc3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 17/02/2022 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 1 - Tiết 4: Phép cộng trong phạm vi 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN(48)
TIẾT 4 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7
I. MỤC TIÊU:
	- Thuộc bảng cộng
	- Biết làm tính cộng trong phạm vi 7
	- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
	- Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV: 7 que tính, 7 hình vuông, 7 hình tròn, bảng phụ
HS: SGK, bảng, phấn, Bộ đồ dùng học Toán
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DAY-HỌC:
Thời gian
Nội dung các hoạt động
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1’
4’
35’
1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
HĐ1: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7
HĐ2: Luyện tập Bài tập 1
Bài tập 2 dòng 1
Bài tập 3 dòng 1
Bài tập 4
4. Củng cố
5. Nhận xét, dặn dò
- Cho HS hát
- Tính: 
 1 + 3 + 2 = 6 - 3 - 1 =
- Điền dấu: > , < , =
 3 + 2 6 4 + 2 ....5
- Giới thiệu bài, ghi tựa: Phép cộng trong phạm vi 7
- Yêu cầu HS lấy 6 que tính, lấy thêm 1 que tính
- H: + Tất cả được mấy que tính?
 + 6 thêm 1 được mấy?
- Giới thiệu và ghi lên bảng: 6 + 1 = 7, gọi HS đọc
- H: Có 1 que tính thêm 6 que tính được mấy qt?
- Gọi HS nêu phép tính
- Ghi lên bảng: 1 + 6 = 7 , gọi HS đọc
- Gọi HS đọc: 6 + 1 = 7
 1 + 6 = 7
- Hướng dẫn HS thành lập các công thức: 5 + 2 = 7 ; 2 + 5 = 7 ; 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 , quy trình tương tự 6 + 1 = 7 và 1 + 6 = 7
- Gọi HS đọc lại bảng cộng, xóa dần kết quả cho HS đọc
- Cho HS mở SGK/68
- Gọi HS nêu yêu cầu
- H: Khi thực hiện tính theo cột dọc, ta phải chú ý điều gì?
- Cho HS làm bài
- Chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Cho HS làm bài
- Chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Gọi HS nêu cách tính
- Cho HS làm bài
- Chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Cho HS nhìn tranh, viết phép tính vào các ô trống
- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7
- Nhận xét tiết học
 Dặn HS về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 7, xem trước bài: Phép trừ trong phạm vi 7
- Cả lớp hát
- Cả lớp làm vào bảng con
- 2 HS làm trên bảng lớp
- Lắng nghe
- Lấy que tính theo yêu cầu
- 7 que tính
- được 7
- Lần lượt đọc
- được 7 que tính
 1 + 6 = 7
- Lần lượt đọc
- Lần lượt đọc
- Cá nhân đọc, từng tổ đọc
- Tính theo cột dọc
- Viết kết quả thẳng cột với các số
- Cả lớp làm vào sách, 6 HS làm vào bảng phụ
- Nhận xét
- Tính
- Cả lớp làm vào sách, 4 HS làm vào bảngcon
- Nhận xét
- Tính
- Tính từ trái sang phải
- Cả lớp làm vào sách
- Đọc kết quả
- Viết phép tính thích hợp
a/ 6 + 1 = 7
b/ 4 + 3 = 7
- Thi đua
- Lắng nghe

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_1_tiet_4_phep_cong_trong_pham_vi_7.doc
Giáo án liên quan