Giáo án lớp 1 - Tuần 31

I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ăt, ăc

- Luyện viết chính tả.

 - chú ý học sinh yếu

II. Lên lớp :

 

doc7 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Tuần 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi áo án ph ụ đ ạo l ớp 1 tu ần 31
TUẦN 31:
Thứ
 Môn học
Bài học
2
Tiếng việt
Tiếng việt 
 Toán
Ôn luyện : Ngưỡng cửa
Ôn luỵên : Ngưỡng cửa
Ôn luyện phép cộng trừ trong phạm vi 100 .
4
Toán
Toán
Tiếng việt
Ôn luyện : đồng hồ thời gian
Ôn luyện đồng hồ thời gian
Ôn luyện : kể cho bé nghe
 *************************************
Thứ 2/ 11/ 4/ 2011 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN NGƯỠNG CỬA
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ăt, ăc
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc “ Ngưỡng cửa " - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :* Giáo viên hướng dẫn: - Tìm tiếng trong bài
 + có vần ăt:
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần ăt, ăc
 - GV nhận xét bổ sung
2. Luyện viết bảng con:- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:- ngưỡng cửa, nơi này quen, dắt vòng, đi men, lúc nào…
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi: + Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa?
- Bạn nhỏqua nguqoqngx cửa để đi đến đâu?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
 Tiết 2
1. Luyện viết chính tả:(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “ Ngưỡng cửa”
 ( Toàn bài)
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- ngưỡng cửa, nơi này, quen,dắt vòng, đi men, lúc nào?…
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở- GV kiểm tra sửa chữa-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:* Điền ăt hay ăc
- B… tay, màu s…* Điền g hay gh:- nhà …a, gồ …ề
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
HS tìm: 
 dắt
HS tìm và ghi vào bảng con
- HS tập nói
- HS một em lên bảng viết- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con- Một em lên bảng viết-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét.
*******************************
 TOÁN:
 ÔN LUYỆN CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 100
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về cộng trừ trong pham vi 100 một cách chác hơn.
- Chú ý HS yếu
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS thực hiện tính cộng trừ trong phạm vi 100:
- giải toán có lời văn
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài 1: Tính:
 - GV hướng dẫn
 - Bài2: Đặt tính rồi tính:
 - GV hướng dẫn
 Nghỉ giải lao
 - Bài 3:
 - Lan gấp được 78 cái thuyền, Lan cho em 10 cái thuyền. Hỏi lan còn lại bao nhiêu cái thuyền?
- GV hướng dẫn nêu tóm tắt
- Hướng dẫn cách giải
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà.
- HS chú ý
 48 67 35 57
- + - - 
 25 21 15 53 
 …. …. ….. ….
- Bốn em lên bảng làm
- Lớp làm bài vào vở
 42 + 42, 94 – 92, 88 – 80
 56 + 16, 59 – 53, 99 - 96
Một số em lên bảng làm
- Lớp làm bài vào vở
- Một em lên bảng giải
- Lớp làm bài vào vở
( Chú ý HS yếu )
Thứ 4/ 13/ 4/ 2011 TOÁN : 
 ÔN LUYỆN ĐỒNG HỒ THỜI GIAN
I. Mục tiêu:	
- Giúp HS xem giờ đúng, biết đọc giờ, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày
- chú ý học sinh yếu.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
 Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS xem đồng hồ, đọc giờ trên đồng hồ :
- 
2 Thực hành vẽ kim trên đồng hồ:
- lớp thực hiện vào bảng 
- Gọi 1 số em HS lên bảng thực hiện
- Sửa chữa, uốn nắn
Nghỉ giải lao
Tiết 2:
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: Đặt tính rồi tính
- GV hướng dẫn
- Gọi HS lên bảng làm
- Kiểm tra, uốn nắn
- Bài 2:
- Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng 
- Bài 3: Đọc giờ trên mặt đồng hồ
 - GV nêu yêu cầu ,
 Hướng dẫn thực hành 
 -Nhận xét, đánh giá 
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
- Lớp nhận xét
- Viết theo mẫu
- Đồng hồ chỉ mấy giờ
- GV đính tranh gọi 1 số em lên bảng làm
-Lớp làm bài vào vở
GV đính tranh lên bảng
-Gọi 1 số em lên bảng làm 
HS làm bài vào vở
- Gọi 1 số em đọc giờ trên mặt đồng hồ đính trên bảng
 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN : KỂ CHO BÉ NGHE
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ươc, ươt
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc “ Kể cho bé nghe" - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :* Giáo viên hướng dẫn: - ươc khác với ươt -GV nhận xét sửa chữa - Tìm tiếng trong bài
 + có vần ơc:
 - Tìm tiếng ngoài bài:
- có vần ươc
- có vần ươt - GV nhận xét bổ sung2. Luyện viết bảng con:- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:- ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay tròn, nấu cơm
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi: + Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
1. Luyện viết chính tả:(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “kể cho bé nghe”
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- ầm ĩ,chó vện, chăng dây, ăn no,quay tròn, nấu cơm
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở- GV kiểm tra sửa chữa-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:* Điền ươt hay ươc
- xanh m…, cái l…..* Điền c hay k:- cái …ẹo, dây …ước.
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
 - HS tìm: 
- nước
- HS tìm tiếng ngoài bài viết vào bảng con
- HS một em lên bảng viết- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con- Một em lên bảng viết-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
***************************************

File đính kèm:

  • docGiao an phu dao lop 1 tuan 31.doc
Giáo án liên quan