Giáo án Đại số 7 - Tiết 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 A/ Mục tiêu:

- HS hiểu gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

 - Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.Có kĩ năng cộng, trừ ,nhân, chia,số thập phân

 - Biết vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lí

 B/ Chuẩn bị:

- HS ôn lại giá trị tuyệt đối của một số nguyên, qui tắc cộng trừ nhân chia số thập phân.

 - Cách viết số thập phân dưới dạng phân số và ngược lại.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 - Tiết 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN
Tuần 2: 
Tiết 4 : 
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
 A/ Mục tiêu:
- HS hiểu gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
 - Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.Có kĩ năng cộng, trừ ,nhân, chia,số thập phân
 - Biết vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lí
 B/ Chuẩn bị:
- HS ôn lại giá trị tuyệt đối của một số nguyên, qui tắc cộng trừ nhân chia số thập phân. 
 	- Cách viết số thập phân dưới dạng phân số và ngược lại. 
 C/ Tiến trình lên lớp:
 1/ Kiểm tra: HS1 - Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì?
 5’ Tìm Tìm 
 3’ HS2- Biểu diễn trên trục sốcác sốhữu tỉ 3,5 ;-2 ; 
 2/ bài mới:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
HĐ1
12’
HĐ2
HĐ2
15’
HĐ3
3’
2’
HĐ4 
GV:tương tự như giá trị tuyệt đối của số nguyên ,giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số,kí hiệu là 
-Dựa vào đn trên hãy tìm 
a/
b/nếu x>0 thì = 
 nếu x=0 thì = 
 nếu x< 0 thì =
GV: =
Gv hướng dẫn Hs nêu nhận xét như sgk
GV:Khoảng cách từ x đến 0 bằng 1/5 ,vậy =?
à hs làm câu a,b,c
Cho Hs nhắc lại qui tắc cộng ,trừ, nhân hai số nguyên
GV:Hãy viết các số thập phân dưới dạng phân số thập phân rồi áp dụng qui tắc cộng hai phân số
--> Gv hd HS làm câu a,
câu b,c,d Hs làm nhóm
-Gv hd làm theo các qui tắc về giá trị tuyệt đối và dấu tương tự như đối với số nguyên
Luyện tập củng cố:
Nêu công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
-GV treo bảng phụ Bt19/15 hs trả lời
-HS làm ?1
-HS làm vd
-2 HS làm ?2 ,cả lớp làm nháp
Hs làm Bt 17/15 sgk
 -Hs trả lời miệng câu1 và giải thích
 -2 hs lên bảng giaiû câu 2
Hs trả lời.
HS làm vd và ?3
HS trả lời
1/ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
Ví dụ: 
BT 17/15 sgk
1/a,c đúng ;b sai
2/ Cộng ,trừ ,nhân, chia, hai số thập phân: SGK/14
VD: 
a) –1,25+(-1,59) = -(1,25+1,59) =
 = -2,84
b) 0,45- 2,24 = -(2,24 – 0,45) = - 1,79
c)(-4,5) .1,51 = - (4,5 .1,51)=6,795
d) 138,89:9,5 =14,62
?3 
–3,116+0,263= -2,853
(-3,7) .(-2,16)=7,992
Bài tập 18/15
a)-5,17-0,469= -5,639
d)(-9,18):4,25= -2,16
BTVN: 18;19;20 /15
Tiết 5 :luyện tập 
 -Mang theo máy tính 

File đính kèm:

  • docDSTIE~0 4.DOC