Giáo án âm nhạc lớp 1 - Tuần 24 năm học 2014

I . Mục tiêu:

 - Biết hát theo giai điệu và lời ca.

 - Biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát

* Học sinh khá giỏi:Biết gõ đệm theo phách

* Nội dung giáo dục:Giáo dục Hs phải biết siêng năng trong học tập và trong công việc khi ở nha.

II. Chuẩn bị giáo viên:

 - Tranh ảnh minh hoạ bài hát

 - Nhạc cụ quen dùng: Đàn đệm

 - Băng đĩa.

 - Hát chuẩn xác bài hát.

III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc11 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 - Tuần 24 năm học 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u bài hát
 - Giáo viên hát mẫu
 - Giáo viên dạy học sinh hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Giáo viên cho các em hát ghép toàn bài.
 - Giáo viên theo dỡi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân lên hát và biểu diễn.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Nội dung 2: Hát kết hợp gõ đệm.
 - Giáo viên thực hiện mẫu
Cái Bống là cái Bống Bang là cái Bống
 * * *
là cái Bống Bang khéo sảy í a khéo ....
 * * *
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát kết hợp gõ đệm bài hát theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm ôn luyện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4. Cũng cố dặn dò
 Củng cố: - Học sinh ôn lại bài hát 
Nhắc lại nội dung bài 
Nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
 Dặn dò: - VN: Học thuộc lời bài hát. Xem trước bài sau.
- Học sinh thực hiện
- HS thực hiện
- Hs thực hiện khởi động giọng
 - Học sinh theo dõi lắng nghe
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Học sinh hát ghép toàn bài
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh quan sát
- Học sinh hát và gõ đệm theo pách
 - Học sinh các nhóm ôn luyện và gõ đệm theo phách
 - Học sinh thực hiện 
- Hs thực hiện lại
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ 
Tuần: 24 .Tiết: 24
LỚP 2 
ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
I. Mục tiêu:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
 - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
* Học sinh khá giỏi: Biết gõ đệm theo phách theo tiết tấu lời ca.
* Nội dung giáo dục: Giáo dục học sinh biết yêu quý bảo vệ loài vật yêu quý loài chim.
II. Chuẩn bị giáo viên:
 - Tranh ảnh minh hoạ bài hát 
 - Nhạc cụ quen dùng: Đàn đệm
 - Một số động tác minh họa
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ:
Hát lời bài hát Chú chim nhỏ dễ thương
Giáo viên nhận xét - đánh giá
3. Bài mới:
Giới thiệu - ghi bảng
a) Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương.
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh ôn lại bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi uấn nắn cho học sinh
 - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nhóm 1 gõ đệm nhóm 2 hát và đổi ngược lại.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Nội dung 2: Hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên thực hiện mẫu
 - Giáo viên cho học sinh thực hiện từng động tác
 - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa vận động theo nhạc.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4. Cũng cố dặn dò:
 Củng cố: - Học sinh ôn lại bài hát
Nhắc lại nội dung bài 
Nêu nội dung giáo dục qua bài đã học
 Dặn dò: - VN: Ôn lại và học thuộc lời bài hát đã học. Xem trước bài sau.
- Hs thực hiện
- Hs thực hiện
 - Học sinh ôn lại bài hát 
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh nhóm 1, nhóm 2 thực hiện
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh quan sát
 - Học sinh thực hiện động tác múa phụ hoạ
 - Học sinh hát và vận động phụ hoạ
 - Học sinh các nhóm ôn luyện
 - Học sinh thực hiện
- Học sinh thực hiện lại
- Học sinh thực hiện
- Hs ghi nhớ
Tuần: 24 .Tiết: 24
LỚP 3 
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: EM YÊU TRƯỜNG EM, CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG. TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG.
I. Mục tiêu:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
 - Tập biểu diễn bài hát.
* Học sinh khá giỏi:
 - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát
 - Biết gọi tên nốt, Kết hợp hình nốt trên khuông nhạc
* Nội dung giáo dục: Qua bài hát nhằm giáo dục cho học sinh: Phải biết kính trọng thầy cô giáo,quý mến bạn bè,quý mến bảo vệ trường lớp,siêng năng chăm chỉ học tập
Giáo dục học sinh phải yêu quý loài thú hoan,yêu quý cảnh hoan,phải luôn luôn bảo vệ chăm sóc cảnh hoan loài vật hoan giả.
II. Chuẩn bị giáo viên:
- Tranh ảnh minh hoạ bài hát 
- Nhạc cụ quen dùng: Đàn đệm
- Một số động tác phụ họa
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ:
Hát lời bài hát Cùng múa hát dưới trăng
Giáo viên nhận xét - đánh giá
3. Bài mới:
Giới thiệu - ghi bảng
a) Nội dung 1: Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng. 
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh ôn lại lần lượt 2 bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi uấn nắn cho học sinh
 - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nhóm 1 gõ đệm nhóm 2 hát và đổi ngược lại.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Nội dung 2: Hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên thực hiện mẫu
 - Giáo viên cho học sinh thực hiện từng động tác
 - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa vận động theo nhạc.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4. Cũng cố dặn dò:
 Củng cố: - Học sinh ôn lại bài hát 
 - Nhắc lại nội dung bài 
 - Nêu nội dung giáo dục qua bài hát
 Dặn dò: - VN: Ôn lại và học thuộc lời bài hát đã học. Xem trước bài sau.
- Hs thực hiện
- Hs thực hiện
- Học sinh ôn lại 2 bài hát 
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh nhóm 1, nhóm 2 thực hiện
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh quan sát
 - Học sinh thực hiện động tác múa phụ hoạ
 - Học sinh hát và vận động phụ hoạ
 - Học sinh các nhóm ôn luyện
 - Học sinh thực hiện
- Học sinh thực hiện
- Học sinh thực hiện
- Hs ghi nhớ
Tuần: 24 .Tiết: 24
LỚP 4 
ÔN TẬP BÀI HÁT: CHIM SÁO. ÔN TẬP TĐN SỐ 5, SỐ 6
I. Mục tiêu:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
 - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
* Hs khá giỏi: Biết đọc nhạc , ghép lời ca và kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài TĐN số 5,6.
II. Chuẩn bị giáo viên:
 - Tranh ảnh minh hoạ bài hát 
 - Nhạc cụ quen dùng: Đàn đệm
 - Thanh phách
 - Một số động tac phụ họa.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi Hs lên trả bài cũ.Có nhận xét dánh giá.
3. Bài mới:
Giới thiệu - ghi bảng
a) Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Chim sáo
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát ôn lại lần lượt bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh hát và vận động theo nhạc.
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Nội dung 2: Tập biểu diễn
 - Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4. Cũng cố dặn dò:
 Củng cố: - Học sinh ôn lại bài hát 
 - Nhắc lại nội dung bài
 - Nêu nội dung giáo dục qua bài hát 
 Dặn dò: - VN: Ôn lại bài hát đã học. Xem trước bài sau.
- Hs thực hiện
- Hs thực hiện
- Học sinh ôn lại bài hát
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh hát và vận động theo nhạc
 - Học sinh thực hiện
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
 - Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- Hs thực hiện hát lại
- Hs thực hiện
- Hs ghi nhớ
Tuần: 24 .Tiết: 24
LỚP 5 
HỌC HÁT : BÀI ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO
I. Mục tiêu:
 - Biết hát theo giai điệu và lời ca.
 - Biết hát kết hợp các hoạt động 
* Học sinh khá giỏi : Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
* Nội dung giáo dục:
 - Qua bài hát giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước.
II. Đồ dùng và phương pháp dạy học chủ yếu:
- Tranh ảnh minh hoạ bài hát 
- Nhạc cụ quen dùng: Đàn đệm
- Thanh phách, bảng phụ 
- Hát chuẩn sát bài hát
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ôn định tổ chức: Hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi Hs lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá
3. Bài mới:
 Giới thiệu - ghi bảng
a) Nội dung 1: Dạy bài hát: Đất nước tươi đẹp sao
Khởi động giọng theo âm Mi
 - Giáo viên giới thiệu bài hát
 - Giáo viên hát mẫu
 - Giáo viên dạy học sinh hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Giáo viên cho các em hát ghép toàn bài.
 - Giáo viên theo dỡi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân lên hát và biểu diễn.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Nội dung 2: Hát kết hợp gõ đệm.
 - Giáo viên thực hiện mẫu
Đẹp sao đất nước như bài thơ, biển
 * * *
xanh thấp thoáng bao cánh buồm.
 * * *
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát kết hợp gõ đệm bài hát theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm ôn luyện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
 IV. cũng cố và dặn dò:
 Củng cố: - Học sinh ôn lài bài hát 
- Nhắc lại nội dung bài 
 - Nêu nội dung giáo dục qua bài hát
 Dặn dò: - VN: Học thuộc lời bài hát. Xem trước bài sau.
 - Hs thực 

File đính kèm:

  • docTu 1 - 5.doc
Giáo án liên quan