Giáo án âm nhạc lớp 1 - Tuần 18 năm học 2014

I. MỤC TIÊU:

Tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đã học.

 * Nội dung giáo dục:

 Rèn cho các em học sinh kĩ năng múa, hát

 Giáo dục các em tính đoàn kết.

 II. CHUẨN BỊGIÁO VIÊN:

- Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.

- Nhạc cụ đđệm.

- Băng đĩa.

- Các động tác minh họa đơn giản.

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 - Tuần 18 năm học 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:18.Tiết:18
LỚP 1
 Baứi 18 : TAÄP BIEÅU DIEÃN CAÙC BAỉI HAÙT ẹAế HOẽC 
 Tỡm bạn thõn,Lý cõy xanh,Sắp đến tết rồi
I. MỤC TIEÂU:
Tham gia taọp bieồu dieón moọt vaứi baứi haựt ủaừ hoùc.
 * Nội dung giaựo dục:
 Rốn cho cỏc em học sinh kĩ năng mỳa, hỏt
 Giỏo dục cỏc em tớnh đoàn kết.
 II. CHUẨN BỊ GIAÙO VIEÂN:
Thanh phaựch ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đủệm.
Băng ủúa.
Caực ủoọng taực minh hoùa ủụn giaỷn.
III. TIẾN TRèNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
Hỏt một bài hỏt quen thuộc.
2. Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS lờn trả bài,cú nhận xột đỏnh giỏ
3. Dạy bài mới: Giới thiệu ghi bảng
a) Hoạt động 1:Đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh trong học kỡ I.
 - Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ ưu, khuyết điểm của từng học sinh trong từng lớp trong học kỡ I .
 - Tuyờn dương những em cú thành tớch học tốt và những em cần cố gắng trong học kỡ II.
b) Hoạt động 2: Tập biểu diễn.
- Giỏo viờn chia lớp thành cỏc nhúm 
và cho cỏc em biểu diễn bài hỏt trước lớp. 
 - Hỡnh thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giỏo viờn cho cỏc nhúm ụn luyện trước khi biểu diễn. Giỏo viờn quan sỏt và hướng dẫn cỏc nhúm cỏch thức trỡnh bày bài hỏt để cỏc nhúm thực hiện tốt.
 - Giỏo viờn cho cỏc nhúm lần lượt lờn biểu diễn trước lớp, cỏc nhúm khỏc theo dừi và nhận xột .
 - Giỏo viờn gọi h/s nhận xột 
 - Giỏo viờn nhận xột - đỏnh giỏ. 
4. Củng cố, dặn dũ:
- Giỏo viờn cho cỏc em ụn luyện bài hỏt và kết hợp gừ đệm theo phỏch
- Nhắc lại nội dung bài
- Nờu nội dung giỏo dục qua bài học
- VN: ễn lại 2 bài hỏt đó học. Xem trước bài sau.
- Lớp trưởng 
- HS thực hiện
- HS quan sỏt
- Học sinh theo dừi lắng nghe
- Học sinh theo dừi giỏo viờn phõn nhúm và ụn luyện theo nhúm
 - Học sinh ụn luyện bài hỏt 
 - Cỏc nhúm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xột.
- Hs ụn bài hỏt
- Hs trả lời
- HS ghi nhớ

File đính kèm:

  • docLop 1.doc
Giáo án liên quan