Giáo án Âm nhạc 5 tuần 25

I Mục tiêu.

- H/s hát bài màu xanh quê hương thể hiện sắc thái vui tươi rộn ràng .

- Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân

- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 7 kết hợp gõ phách .

II. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng

- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập

 

doc5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 5 tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:25
ôn tập bàI hát: màu xanh quê hương 
ôn tập tđn số 7
I Mục tiêu. 
- H/s hát bài màu xanh quê hương thể hiện sắc thái vui tươi rộn ràng .
- Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 7 kết hợp gõ phách .
II. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. hoạt động dạy học
HĐ của GV
HĐ của HS
Điều chỉnh
Nội dung 1
Ôn tập bài hát: màu xanh quê hương 
+H/s hát bài màu xanh quê hương bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm hai âm sắc.
+ G/v chia lớp thành hai nửa để hát đối đáp, thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát.
+ trình bày bài hát theo nhóm.
- H/s hát kết hợp vận động theo nhạc
- một vài em hát làm mẫu
- Cả lớp hát từng câu và cả bài kết hợp vận động theo nhạc
+ Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp vận động theo nhạc.
Nội dung 2
Ôn tập TĐN số 7
- giới thiệu bàI tập đọc nhạc 
HS ghi bài
- H/s trình bày
HS nhắc lại 
-H/s đọc tên các nốt ( Đô- Rê- Mi- Son).
- H/s đọc cao độ các nốt Son- Mi- Rê- Đô.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu.
gõ lại tiết tấu TĐN số 7
- Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
- Một HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời
- Nhóm, cá nhân trình bày.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách:
- Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
+ Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
+ Nhóm, cá nhân trình bày
* Củng cố
+ chuẩn bị bài sau
H/s đọc cao độ
- Học sinh thực hiện
- H/s xung phong trình bày
Tuần 25: 
KĨ THUẬT
LẮP XE BEN(Tiết 1)
I.Mục tiờu
1. Nắm được quy trỡnh ,kĩ thuật lắp xe ben.
2 Chọn đỳng và đủ số lượng cỏc chi tiết lắp xe ben
3. GD tớnh cẩn thận,làm việc khoa học.
II.Đồ dựng: Bộ đồ dựng lắp ghộp ;tranh quy trỡnh lắp xe cẩu.
 III.Cỏc hoạt động:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Điều chỉnh
1.Bài cũ :
 +Nờu quy trỡnh lắp xe cẩu?
 GV nhận xột.
 2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nờu yờu cầu của tiết học.
Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sỏt,nhận xột mẫu:
+Cho HS quan sỏt xe ben đó lắp sẵn
+Hướng dẫn HS quan sỏt nờu tờn cỏc bộ phận của xe ben
Kết luận: Để lắp được xe ben cần phải lắp 5 bộ phận:Khung sàn xe và cỏc giỏ đỡ;sàn cabin và thnàh đỡ;hệ thúng giỏ đỡ trục bỏnh xe sau;trục bỏnh xe trước;ca bin.
Hoạt động3: Tổ chức hướng dẫn thao tỏc kĩ thuật.
a)Hướng dẫn HS chọn cỏc chi tiết:Yờu cầu HS chọn cỏc chi tiết.Gọi một số HS lờn chọn và nờu tờn cỏc chi tiết.GV treo bảng phụ ghi tờn cỏc chi tiết cần để lắp xe ben lờn bảng,cho HS nhắc lại.
b)Hướng dẫn HS lắp xe ben theo cỏc bước trong sgk:
+GV làm mẫu,gọi HS nhắc lại cỏch lắp ghộp từng chi tiết.
+Treo bảng phụ ghi quy trỡnh lắp xe ben.Gọi HS nhắc lại quy trỡnh.
+Gọi một số HS lờn làm nhỏp.Nhận xột.Cho HS lần lượt nhắc lại quy trỡnh lắp xe ben.
Củng cố và dặn dũ	
Hệ thống bài.Nhắc lại quy trỡnh lắp ghộp .
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.
Nhận xột tiết học.
Một số HS lờn bảng trả lời.
-Lớp nhận xột bổ sung.
-HS quan sỏt mẫu,nhận xột.
-HS theo dừi mẫu,nhắc lại cỏch lắp ghộp từng bộ phận
+Chỉ tranh nờu quy trỡnh lắp ghộp xe ben.
-Thực hành lắp thử.
-Đọc ghi nhớ sgk.(sgk)
Tuần 25: 
ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC Kè II
I.Mục tiờu
Kiến thức:Hệ thống kiến thức cỏc bài:Em yờu quờ hương,Uỷ ban nhõn dan xa,phường em,Em yờu Tổ quốc Việt Nam
Kĩ năng: Thực hành xử lý tỡnh huống cú liờn quan đến những kiến thức đó học
Thỏi độ: yờu mến,từ hào,về quờ hương đất nước.
II.Đồ dựng::
 1. Hệ thống cõu hỏi liờn quan đến kiến thức đó học.
2. Phiếu học tập.
III.Cỏc hoạt động:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Điều chỉnh
Bài cũ:Gọi một số HS đọc ghi nhớ của bài trước.
 +GV nhận xột,đỏnh giỏ.
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu nờu yờu cầu tiết học.
Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức 3 bài đạo đức bằng hoạt động cỏ nhõn vào PHT.Gọi HS sinh trỡnh bày GV hệ thống trờn bảng lớp.
Hoạt động 3: Tổ chức cho HS ứng xử một số tỡnh huống liờn quan đến 3 bài đó học theo nhúm.
+TH1:Em sẽ làm gỡ khi thụn em tổ chức dọn vệ sinh đường thụn để đún tết?
+TH2:Em sẽ làm gỡ khi Uỷ ban ND xó em tổ chức quyờn gúp ủng hộ tết cho người nghốo?
+TH3:Giới thiệu về một danh lam tghắng cảnh hợc di tớch lịch sử mà em được đi thăm trong dịp tết vừa qua?
 Lần lượt gọi cỏc nhúm trỡnh bày,nhận xột bổ sung,tuyờn dương nhúm cú cỏch xử lý đỳng và hay.
Hoạt động 4: Tổ chức cho HS chơi trũ chơi thi trả lời nhanh cỏc cõu hỏi vào bảng con.
+GV nờu một số cõu hỏi cú liờn quan đến nội dung 3 bài đó học.
+Yờu cầu HS ghi nhanh cõu trả lời vào bảng con.Ai trả lời sia sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.
+Nhận xột tuyờn dương những HS cũn lại sau 10 cõu hỏi.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.
Dặn HS thực hành bảo vệ mụi trường nơi em ở.
Nhận xột tiết học.
- Một số HS nờu.
-Lớp nhận xột bổ sung.
-HS theo dừi.
-HS làm bài vài PHT.
Một số HS trỡnh bày trước lớp.
Nhận xột bổ sung.
-HS đúng vai xử lý tỡnh huống.
-HS trả lời vào bảng con.

File đính kèm:

  • docgiao an am nhac 5 tuan 25.doc
Giáo án liên quan