Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Trãi môn Vật lý - Đề dự phòng - Năm học 2015-2016 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương (Có đáp án)

Câu 1 (2 điểm).

 Có 3 xe xuất phát từ A đi đến B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian thì cả 3 xe gặp nhau ở một điểm C trên đường đi. Biết xe 3 đến trước xe 1 là 1h. Hỏi xe 2 đến trước xe 1 bao lâu? Biết các xe chuyển động đều.

 

docx4 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Trãi môn Vật lý - Đề dự phòng - Năm học 2015-2016 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 ĐỀ DỰ PHÒNG
HẢI DƯƠNG
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: VẬT LÍ
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm : 01 trang
Câu 1 (2 điểm). 
 Có 3 xe xuất phát từ A đi đến B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian thì cả 3 xe gặp nhau ở một điểm C trên đường đi. Biết xe 3 đến trước xe 1 là 1h. Hỏi xe 2 đến trước xe 1 bao lâu? Biết các xe chuyển động đều.
Câu 2 (2.0 điểm).
 Người ta đổ m1 gam nước nóng vào m2 gam nước lạnh khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước lạnh tăng 50C, biết độ chênh lệch nhiệt độ ban đầu của nước nóng và nước lạnh là 800C. 
a. Tìm m1/m2.
b. Nếu đổ thêm m1 gam nước nóng nữa vào hỗn hợp vừa thu được, khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ hỗn hợp tăng thêm bao nhiêu độ.
Câu 3 (1,5 điểm). 
 Cho mạnh điện như hình 1. 
Biết vôn kế V1 chỉ 7V, vôn kế V2 chỉ 2V. 
Xác định UAB?
Câu 4 (2,5 điểm). 
 Cho mạch điện như hình vẽ 3. Đặt vào hai điểm A,B một hiệu điện thế không đổi U. Các điện trở R1=10Ω, R3= R4= 12Ω Rx là một biến trở. Coi điện trở của ampe kế và các dây nối không đáng kể.
a. K đóng, thay đổi giá trị của Rx đến khi công suất tiêu thụ trên Rx đạt cực đại thì ampe kế chỉ 3A. Xác định hiệu điện thế U.
b. K mở, giữ nguyên giá trị của Rx ở câu a. Xác định số chỉ của ampe kế khi đó.
c. Tìm Rx để công suất tỏa nhiệt trên Rx đạt giá trị lớn nhất. Tìm công suất đó.
Câu 5 (2,0 điểm). 
 Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f, A nằm trên trục chính cách thấu kính đoạn d1 ta được ảnh thật A1B1. Dịch chuyển vật dọc theo trục chính ra xa thấu kính một đoạn 20 cm ta thấy ảnh A2B2 là ảnh thật và cách A1B1 một đoạn 10 cm, A2B2 cao bằng nửa AB. 
a. Tính f và d1.
b. Giữ vật AB cố định, di chuyển thấu kính ra xa vật từ vị trí cách vật đoạn 30cm đến vị trí cách vật đoạn 60cm. Tính quãng đường ảnh di chuyển.
 ------------------Hết----------------------
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:..
Chữ kí giám thị 1:. Chữ kí giám thị 2:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: VẬT LÍ
Hướng dẫn chẫm gồm : 04 trang
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
2 điểm
Giả sử sau t(h) tính từ lúc xe 3 xuất phát thì cả 3 xe cùng gặp nhau tại điểm C. Khi đó quãng đường AC là: AC = (t+2,5)v1 = (t+0,5)v2 = t.v3
Ta có: 
(t+0,5)v2 – (t+2,5)v1=0 
t.v3 – (t+2,5)=0 
Thời gian các xe đi trên quãng đường còn lại là : 
Theo bài ra ta có : 
Từ (1) và (2) : 
Hay 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
Nước nóng có nhiệt độ t1, nước lạnh có nhiệt độ t2. 
Sau khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ hỗn hợp là t:
m1c(t1-t) = m2c(t-t2)
Theo bài ra: t1-t2=800C →t1=75t
thay vào ta có : 
Khi đổ thêm vào m1 nước nóng vaò hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.
Nhiệt độ hỗn hợp là t’:
m1(t1-t’)=(m1+m2)(t’-t) mà t1=75+t
m1(75+t-t’)=(m1+m2)(t’-t)
t’-t≈4,4120C
Vậy khi cân bằng nhiệt độ của hỗn hợp đó tăng 4,4120C.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
3
Chập C≡D ta được mạch điện: 
UPQ=UV1-UV1=7-2=5V
Cường độ dòng điện của mạch là: 
Vậy: 
0,25
0,25
4
5
a. Chứng minh công thức:
Gọi d=BO, f=OF, OB = d’
Khi AB cho ảnh thật A2B2: 
Khi AB cho ảnh thật A1B1: 
d1=d2-20=3f-20, d1’=d2’+10=1,5f+10
Khoảng cách từ AB đến thấu kính lúc đầu: d1=40cm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
b. 
Dịch chuyển Thấu kính từ vị trí cách vật d1=30 cm đến vị trí cách vật d2=60 cm thì ảnh luôn là thật
Ta có : 
Khoảng cách từ vật đến ảnh: l=d+d’=→d2-ld+lf=0 phương trình này có nghiệm → xảy ra khi d=lmin/2=2f=40cm
Vậy d giảm từ 60cm đến 40cm thì l giảm, d giảm từ 40 đến 30 cm thì l tăng
Khi d=60cm thì l=
Khi d=40cm thì l=
Khi d=30cm thì l=
Vậy quãng đường ảnh đi là: s=(90-80)+(90-80)=20cm
0,25
0,25
0,25
0,25
Chú ý: - Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm. Chỉ trừ 1 lần cho cả bài.
 - Học sinh làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • docxde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_chuyen_nguyen_trai_mon_vat_ly.docx