Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 11 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 357 (Có đáp án)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm )

Câu 1: Hạt có nội nhũ là hạt của:

A. cây 1 lá mầm. B. cây 2 lá mầm.

C. cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm. D. cả 3 phương án trên.

Câu 2: Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiểu học tập:

A. điều kiện hoá. B. in vết. C. học khôn. D. học ngầm

Câu 3: Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ:

A. cây có vòng đời dài B. vòng năm

C. cây có vòng đời ngắn D. cây có vòng đời trung bình

Câu 4: Tuổi của cây 1 năm được tính theo:

A. số lá B. đường kính tán lá C. đường kính thân D. chiều cao cây

Câu 5: Hooc môn sinh trưởng ( GH) do:

A. buồng trứng tiết ra B. tuyến yên tiết ra

C. tuyến giáp tiết ra D. tinh hoàn tiết ra

Câu 6: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính:

A. sinh sản. B. bảo vệ lãnh thổ. C. Xã hội. D. kiếm ăn

Câu 7: Sinh sản vô tính gặp ở:

A. động vật có xương sống. B. Động vật đơn bào.

C. nhiều loài động vật có tổ chức thấp. D. hầu hết động vật không xương sống.

Câu 8: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:

A. kiếm ăn. B. di cư. C. bảo vệ lãnh thổ. D. sinh sản.

Câu 9: Ếch là loài:

A. Thụ tinh trong. B. Thụ tinh ngoài. C. tự thụ tinh. D. thụ tinh chéo.

Câu 10: Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

Câu 11: Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp:

A. ghép mô. B. sinh sản hữu tính. C. nuôi cấy mô. D. nhân bản vô tính.

Câu 12: Khoai tây sinh sản bằng:

A. rễ củ. B. Thân rễ. C. Lá. D. thân củ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 11 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 357 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: SINH HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút;( không kể thời gian phát đề )
Mã đề thi 357
Họ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh: ....................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm )
Câu 1: Hạt có nội nhũ là hạt của:
A. cây 1 lá mầm.	B. cây 2 lá mầm.
C. cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.	D. cả 3 phương án trên.
Câu 2: Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiểu học tập:
A. điều kiện hoá.	B. in vết.	C. học khôn.	D. học ngầm
Câu 3: Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ:
A. cây có vòng đời dài	B. vòng năm
C. cây có vòng đời ngắn	D. cây có vòng đời trung bình
Câu 4: Tuổi của cây 1 năm được tính theo:
A. số lá	B. đường kính tán lá	C. đường kính thân	D. chiều cao cây
Câu 5: Hooc môn sinh trưởng ( GH) do:
A. buồng trứng tiết ra	B. tuyến yên tiết ra	
C. tuyến giáp tiết ra	D. tinh hoàn tiết ra
Câu 6: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính:
A. sinh sản.	B. bảo vệ lãnh thổ.	C. Xã hội.	D. kiếm ăn
Câu 7: Sinh sản vô tính gặp ở:
A. động vật có xương sống.	B. Động vật đơn bào.
C. nhiều loài động vật có tổ chức thấp.	D. hầu hết động vật không xương sống.
Câu 8: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:
A. kiếm ăn.	B. di cư.	C. bảo vệ lãnh thổ.	D. sinh sản.
Câu 9: Ếch là loài:
A. Thụ tinh trong.	B. Thụ tinh ngoài.	C. tự thụ tinh.	D. thụ tinh chéo.
Câu 10: Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:
A. không qua biến thái	B. biến thái không hoàn toàn
C. biến thái hoàn toàn	D. tất cả đều đúng
Câu 11: Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp:
A. ghép mô.	B. sinh sản hữu tính.	C. nuôi cấy mô.	D. nhân bản vô tính.
Câu 12: Khoai tây sinh sản bằng:
A. rễ củ.	B. Thân rễ.	C. Lá.	D. thân củ.
 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm )
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao chim và cá di dư ? Khi di cư chúng định hướng bằng cách nào?
Câu 2( 1,5 điểm): Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm, trong khi bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
Câu 3 (2 điểm) : Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật?
Câu 4 (1 điểm) :Thế nào là thụ tinh ngoài, có ví dụ về vài động vật thụ tinh ngoài?
Câu 5 (1 điểm): Kể tên các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ?
----------- HẾT ----------
(Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_sinh_hoc_lop_11_nam.doc
  • docHuong dan cham sinh 11 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Ngo Cong Nhat.doc
  • docMa tran de thi mon sinh 11 HKII - 2017-2018 - Chinh thuc - Ngo Cong Nhat.doc