Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 10 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 376 (Có đáp án)

Câu 1: Có 1 pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh, pha đó là:

A. Pha tiềm phát B. Pha cân bằng C. Pha suy vong D. Pha lũy thừa

Câu 2: NGười ta có thể bảo quản thịt bằng cách xát muối vào miếng thịt muối sẽ ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật, điều nào sau đây là đúng:

A. Độ pH của môi trường tăng lên đã tiêu diệt các vi sinh vật

B. Nhiệt độ tăng lên khi xát muối vào miếng thịt đã làm chết ci sinh vật

C. Cả A,B và C

D. Nước trong tế bào vi sinh vật bị rút ra ngoài gây hiện tượng co nguyên sinh do đó vi sinh vật có hiện tượng không phân chia được

Câu 3: Điểm nào sau đây là đúng khi nói về việc phòng trừ bệnh do HIV gây ra ?

A. Cả A,B và C

B. Chưa có vacxin phòng HIV

C. Chưa có thuốc đặc trị và vacxin phòng HIV hữu hiệu

D. Chưa có thuốc đặc trị

Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói tác nhân gây bệnh truyền nhiễm:

A. Vi khuẩn, vi nấm, động vật, vi rút

B. Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh

C. Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh, vi rút

D. Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh, vi trùng chứa vi rút

Câu 5: Người ta sử dụng nhiệt độ để:

A. Kìm hãm sự phát triển của các vi sinh vật

B. Tiêu diệt các vi sinh vật

C. Tất cả các đáp án

D. Kích thích làm tăng tốc các phản ứng sinh hóa trong tế bào vi sinh vật

Câu 6: Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ:

A. Khi 1 tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó tạo ra 2 tế bào

B. Cả A và C

C. Khi 1 tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó chết đi

D. Khi 1 tế bào được sinh ra cho đến khi số lượng các tế bào trong quần thể sinh vật tăng lên gấp đôi

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 10 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 376 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: SINH HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút;( không kể thời gian phát đề )
Mã đề thi 376
Họ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh: ....................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm
Câu 1: Có 1 pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh, pha đó là:
A. Pha tiềm phát	B. Pha cân bằng	C. Pha suy vong	D. Pha lũy thừa
Câu 2: NGười ta có thể bảo quản thịt bằng cách xát muối vào miếng thịt muối sẽ ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật, điều nào sau đây là đúng:
A. Độ pH của môi trường tăng lên đã tiêu diệt các vi sinh vật
B. Nhiệt độ tăng lên khi xát muối vào miếng thịt đã làm chết ci sinh vật
C. Cả A,B và C
D. Nước trong tế bào vi sinh vật bị rút ra ngoài gây hiện tượng co nguyên sinh do đó vi sinh vật có hiện tượng không phân chia được
Câu 3: Điểm nào sau đây là đúng khi nói về việc phòng trừ bệnh do HIV gây ra ?
A. Cả A,B và C
B. Chưa có vacxin phòng HIV
C. Chưa có thuốc đặc trị và vacxin phòng HIV hữu hiệu
D. Chưa có thuốc đặc trị
Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói tác nhân gây bệnh truyền nhiễm:
A. Vi khuẩn, vi nấm, động vật, vi rút
B. Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh
C. Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh, vi rút
D. Vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh, vi trùng chứa vi rút
Câu 5: Người ta sử dụng nhiệt độ để:
A. Kìm hãm sự phát triển của các vi sinh vật
B. Tiêu diệt các vi sinh vật
C. Tất cả các đáp án
D. Kích thích làm tăng tốc các phản ứng sinh hóa trong tế bào vi sinh vật
Câu 6: Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ:
A. Khi 1 tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó tạo ra 2 tế bào
B. Cả A và C
C. Khi 1 tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó chết đi
D. Khi 1 tế bào được sinh ra cho đến khi số lượng các tế bào trong quần thể sinh vật tăng lên gấp đôi
Câu 7: Vi sinh vật có thể lây bệnh theo con đường nào sau đây:
A. Hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tình dục, qua da
B. Hô hấp, tiêu hóa, tình dục, qua da
C. Hô hấp, tiêu hóa, qua đường tình dục
D. Hô hấp, tiêu hóa, thần kinh
Câu 8: Bệnh HIV/AIDS truyền từ mẹ sang con theo con đường :
A. B và C
B. truyền dọc do HIV từ mẹ truyền sang thai qua nhau thai
C. Truyền dọc do động vât trung gian mang vi rút HIV từ mẹ truyền sang con
D. Truyền dọc HIV từ mẹ truyền sang con qua sữa mẹ hoặc do tác động gì đó khi mẹ sinh con
Câu 9: HIV là:
A. Cả Bvà D
B. Vi rút gây suy giảm khả năng kháng bệnh của người
C. Bệnh nguy hiểm nhất hiện nay vì chưa có thuốc phòng cũng như thuốc chữa
D. Vi rút có khả năng phá hủy 1 số loại tế bào của hệ thống miễn dịch của cơ thể
Câu 10: Vi khuẩn E.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi 1 lần số tế bào của quần thể vi khuẩn E.coli có được sau 10 lần phân chia từ 1 tế bào vi khuẩn ban đầu là:
A. 1240	B. 1024	C. 200	D. 1420
Câu 11: Ý nào sau đây là sai :
A. HIV lây nhiễm khi người lành dùng chung bơm kim tiêm với người bị HIV
B. HIV lây nhiễm khi truyền máu của người lành cho người bị nhiễm HIV
C. HIV lây nhiễm khi người lành quan hệ tình dục với người bị nhiễm HIV
D. Cả A và B
Câu 12: Vì sao có thể để thức ăn khá lâu trong tủ lạnh mà không bị hỏng?
A. Tất cả các đáp án
B. Vi sinh vật bị kìm hãm sinh trưởng khi ở môi trường nhiệt độ thấp
C. Vi sinh vật có thể bị chết khi nhiệt độ môi trường quá thấp
D. Tốc độ các phản ứng sinh hóa trong tế bào bị chậm lại khi vi sinh vật sống trong môi trường có nhiệt độ thấp
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm )
Câu 1: (3 điểm): Hãy nêu đặc điểm của 4 pha sinh trưởng. Vì sao quá trình sinh trưởng vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?
Câu 2: (1 điểm): Vì sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh?
Câu 3: (1điểm): Trình bày các giai đoạn nhân lên của vi rút trong tế bào chủ.
Câu 4: (2 điểm): HIV có thể lây nhiễm theo những con đường nào? Cần phải nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?
----------- HẾT ----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_sinh_hoc_lop_10_nam.doc
  • docHuong dan cham mon Sinh 10 - HKII - 2017-2018 - Chinh thuc - Ngo Cong Nhat.doc
  • docMa tran de thi mon sinh 10 HKII - 2017-2018 - Chinh thuc - Ngo Cong Nhat.doc