Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Hóa học Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 132 (Có đáp án)

 Cho biêt nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: Al = 27; H = 1; N =14; O = 16; Fe = 56; Na = 23.

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

A. 1s22s2 2p6. B. 1s22s22p6 3s23p1. C. 1s22s2 2p6 3s2. D. 1s22s22p63s1.

Câu 3: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3. B. HNO3. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)2.

Câu 4: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

A. có bọt khí thoát ra B. có kết tủa trắng và bọt khí

C. có kết tủa trắng D. không có hiện tượng gì.

Câu 5: Để tách được Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp với Al2O3 có thể cho hỗn hợp tác dụng với

A. dung dịch NH3 (dư). B. dung dịch NaOH (dư).

C. dung dịch HCl (dư). D. dung dịch HNO3 (dư).

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe FeCl3 Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

A. HCl, NaOH. B. NaCl, Cu(OH)2. C. Cl2, NaOH. D. HCl, Al(OH)3.

Câu 7: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

A. natri. B. chì. C. đồng. D. nhôm.

Câu 8: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là

A. nicotin. B. moocphin. C. cafein. D. axit nicotinic.

Câu 9: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa

A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư. B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 dư.

C. Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)2.

Câu 10: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng. B. màu da cam sang màu vàng.

C. không màu sang màu da cam. D. màu vàng sang màu da cam.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Hóa học Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 132 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 132
Họ tên thí sinh.                                                              
Số báo danh..
 Cho biêt nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: Al = 27; H = 1; N =14; O = 16; Fe = 56; Na = 23.
I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm) 
Câu 1: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là
A. 1s22s2 2p6.	B. 1s22s22p6 3s23p1.	C. 1s22s2 2p6 3s2.	D. 1s22s22p63s1.
Câu 3: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch
A. AgNO3.	B. HNO3.	C. Cu(NO3)2.	D. Fe(NO3)2.
Câu 4: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ
A. có bọt khí thoát ra	B. có kết tủa trắng và bọt khí
C. có kết tủa trắng	D. không có hiện tượng gì.
Câu 5: Để tách được Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp với Al2O3 có thể cho hỗn hợp tác dụng với
A. dung dịch NH3 (dư).	 B. dung dịch NaOH (dư).	
C. dung dịch HCl (dư).	 D. dung dịch HNO3 (dư).
Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: FeFeCl3Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là
A. HCl, NaOH.	B. NaCl, Cu(OH)2.	C. Cl2, NaOH.	D. HCl, Al(OH)3.
Câu 7: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại
A. natri.	B. chì.	C. đồng.	D. nhôm.
Câu 8: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là
A. nicotin.	B. moocphin.	C. cafein.	D. axit nicotinic.
Câu 9: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa
A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư.	B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 dư.
C. Fe(NO3)3.	D. Fe(NO3)2.
Câu 10: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. không màu sang màu vàng.	B. màu da cam sang màu vàng.
C. không màu sang màu da cam.	D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 11: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. điện phân CaCl2 nóng chảy.	B. nhiệt phân CaCl2.
C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.	D. điện phân dung dịch CaCl2.
Câu 12: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Na+, K+.	B. Cu2+, Fe3+.	C. Ca2+, Mg2+.	D. Al3+, Fe3+.
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm): Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
a/ Fe FeCl2 FeCl3 Fe(OH)3 
b/ Na NaOH NaAlO2 Al(OH)3
Câu 2 (2,0 điểm): Có 4 bình bị mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: NaCl, H2SO4, FeCl3, Al(NO3)3,. Hãy nhận biết mỗi bình bằng phương pháp hóa học.
Câu 3 (3,0 điểm): Hòa tan 11gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư, phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí NO (đktc) (NO là sản phẩm khử duy nhất).
a/ Viết PTHH xảy ra.
b/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 ----------- HẾT ----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_lop_12_nam.doc
  • docHuong dan cham Hoa hoc 12 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Vu Thi Thuong.doc
  • docMa tran de thi mon Hoa hoc 12 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Vu Thi Thuong.doc