Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học Lớp 9 - Năm học 2009-2010

ĐỀ:

 Câu 1 :(1,5đ)

Dựa vào kiến thức đã học phân loại các loại củ sau đây thành nhóm : Củ cà rốt, củ su hào, củ dong ta, củ khoai tây, củ sắn, củ gừng, củ chuối.

Câu 2 : (1,5đ)

Viết sơ đồ quang hợp của cây xanh và cho biết cây xanh có vai trò gì đối với thiên nhiên và đời sống con người ?

Câu 3 :(1,5đ)

Trong một số bể nuôi cá, người ta không thả trai nhưng lại có trai, giải thích?

Câu 4 :(3đ)

So sánh cấu taọ ADN và ARN.

Câu 5: (2đ)

Tại sao nói đồng hoá và dị hoá là mặt đối lập của một quá trình thống nhất?

Câu 6:( 1,5đ)

Đột biến là gì? Thể đột biến là gì ?

Câu 7: (2đ)

Công nghệ tế bào là gì? Ưu điểm của công nghệ tế bào?

Câu 8 (1đ)

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học Lớp 9 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010
 MÔN : SINH Thời gian : 150phút
ĐỀ:
 Câu 1 :(1,5đ)
Dựa vào kiến thức đã học phân loại các loại củ sau đây thành nhóm : Củ cà rốt, củ su hào, củ dong ta, củ khoai tây, củ sắn, củ gừng, củ chuối.
Câu 2 : (1,5đ) 
Viết sơ đồ quang hợp của cây xanh và cho biết cây xanh có vai trò gì đối với thiên nhiên và đời sống con người ?
Câu 3 :(1,5đ)
Trong một số bể nuôi cá, người ta không thả trai nhưng lại có trai, giải thích?
Câu 4 :(3đ) 
So sánh cấu taọ ADN và ARN.
Câu 5: (2đ)
Tại sao nói đồng hoá và dị hoá là mặt đối lập của một quá trình thống nhất?
Câu 6:( 1,5đ)
Đột biến là gì? Thể đột biến là gì ?
Câu 7: (2đ)
Công nghệ tế bào là gì? Ưu điểm của công nghệ tế bào? 
Câu 8 (1đ) 
 Giải thích vì sao trẻ sinh đôi cùng trứng lại giống nhau hoàn toàn về giới tính cũng như các đặc điểm ngoại hình khác ?
Câu 9: (3đ) 
Một phân tử mARN được tổng hợp có chứa 1200 ribônuclêôtit.Gen tạo ra phân tử mARN này tự nhân đôi 3 lần?
Xác định số lượng nuclêôtit, chiều dài của gen?
Số lượng nuclêôtit có trong các gen con được tạo ra sau nhân đôi?
Câu 10 :(3đ)
Ở bò chân cao là trội hoàn toàn so với chân thấp. Gen qui địng tính trạng nằm hoàn toàn trên NST thường.
a. Bò bố và mẹ đều có chân cao thì có thể sinh được bò con chân thấp không? Giải thích cho mỗi trường hợp và lập sơ đồ minh hoạ?
b. Để F1 có ngay bò con đều chân thấp, thì phải chọn bố mẹ có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?
ĐÁP ÁN
Câu 1 : (1,5đ) mỗi nhóm 1đ
Các loại củ được phân thành các nhóm sau
- Rễ củ : củ cà rốt, củ sắn, 
- Thân củ : củ khoai tây, củ su hào
- Thân rễ : củ dong ta, củ gừng, củ chuối,
Câu 2 : (1,5đ)
-Viết sơ đồ quang hợp của cây xanh : (0,5đ)
 Á S
Nước + Khí cacbôníc	 Tinh bột + ô xi
( rễ hút từ đất) ( lá lấy từ k khí) Diệp lục ( trong lá) (lá thải ra k khí)
- Vai trò của quang hợp đối với tự nhiên và đời sống con người :(1đ)
+ Tự nhiên : Điều hoà không khí, điều hoà hkí hậu, làmchokhông khí trong lành
+ Đối với con người : Tạo ra chất hữu cơ nuôi sống con người và cung cấp các vật dụng cần thiết cho nhu cầu đời sống.
Câu 3 (1,5đ)
Trong bể nuôi cá mặc dù không có thả trai nhưng vẫn có trai vì khi còn là ấu trùng, trai bám vào da cá được cá mang đi phát tán khắp nơi.
Câu 4 : (3đ)
So sánh cấu trúc của ADN & ARN
-Giống nhau :(1,5đ)
+ Đều có kích thước khối lượng lớn, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân.
+ Đều có thành phần cấu tạo từ các nguyên tố hoá học là : C,H,O,N,P
 Đơn phân là các nuclêôtít. Có 3 loại giống nhau : G (Gua nin), X (Xitôzin), A(Ađênin)
+ Giữa các đơn phân có các liên kết nối lại tạo thành mạch.
-Khác nhau :(1,5đ)
Cấu tạo ADN
Cấu tạo ARN
- Có cấu tạo 2mạch song song, xoắn lại với nhau.
- Có chứa loại nuclêôtít loại (T) mà không có loại U.
- Có liên kết hidrô theo nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtít trên 2 mạch.
- Có kích thước và khối lượng lớn hơn ARN
- Chỉ có một mạch đơn
- Có chứa loại nuclêôtít uraxin (U) mà không có ti min (T)
- Không có liên kết hiđrô
- Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN
Câu 5 : (2đ)
- Đồng hoá và dị hoá là 2mặt đối lập của một quá trình vì chúng có đặc điểm trái ngược nhau : (1đ)
Đồng hoá
Dị hoá
- Tổng hợp những chất đơn giản thành những chất phức tạp đặc trưng của cơ thể.
- Tích luỹ năng lượng
- Phân giải các chất phức tạp thành các sản phẩm đơn giản.
- Giải phóng năng lượng
- Đồng hoá và dị hoá là 2 mặt thống nhất của một quá trình vì chúng không thể tách rời nhau : Nếu không có đồng hoá thì không có vật chất để tích luỹ năng lượng, ngược lại không có dị hoá thì không có năng lượng để thực hiện các hoạt động sống của cơ thể nói chung và của đồng hoá nói riêng.(1đ)
Câu 6 : (1,5đ) 
- Đột biến là những biến đổi trong cấu trúc vật chất di tryuền xảy ra ở NST (cấp độ tế bào) hoặc xảy ra ở ADN (cấp độ phân tử) (1đ)
- Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến , thể hiện ra kiểu hình. (0,5đ)
Câu 7 : (2đ)
- Công nghệ tế bào là phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo, để tạo ra các mô, các cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.(1đ)
- Ưu điểm của công nghệ tế bào là : (1đ)
 + Tăng nhanh số lượng cá thể (con giống cây giống) phục vụ cho sản xuất 
 + Bảo tồn nguồn gen quí hiếm 
 + Trong tương lai sẽ tạo ra được các cơ quan nội tạng chuyển gen người phục vụ cho nhu cầu y học.
Câu 8 :( 1đ)
 Trẻ sinh đôi cùng trứng đều được tạo ra từ một hợp tử nên có kiểu gen giống nhau,từ đó có kiểu hình giống nhau kể cả giới tính cũng như các đặc điểm ngoại hình khác.
Câu 9 : (3đ) Mỗi câu 1đ
Số lượng nuclêôtít của gen bằng 2 lần số lượng ribônuclêôtít của phân tử mARN
N = 2 X 1200= 2400
 b - Chiều dài của gen :
 L = N/2 x 3,4 A0 
 = 2400/2 x 3,4 = 4080 A0
Số lượng nuclêôtít có trong các gen con tạo ra sau 3 lần nhân đôi
2X. N = 23. 2400 = 19200 (nuclêôtít)
Câu 10: ( 3đ) Mỗi câu 1,5đ
 Theo đề ta qui ước gen : A : Chân cao, a : Chân thấp
Bò bố và bò mẹ có chân cao, có các kiểu gen sau : AA hoặc Aa
 + Các kiểu giao phối có thể xảy ra là : AA x AA , AA x Aa , Aa x Aa
 + Để sinh được bò con có chân thấp (aa) thì bò bố mẹ phải tạo được giao tử a => Chỉ có trường hợp bò bố mẹ mang gen Aa 
 Ta có sơ đồ lai như sau : 
 P : Aa ( Chân cao) x Aa ( Chân cao)
 GP : A,a A,a
 F1 aa ( Chân thấp)
 b- Để có ngay F1 có các bò con đều chân thấp , thì bố mẹ phải tạo ra 1 loại giao tử a
 Và phải chọn bố mẹ có kiểu hình và kiểu gen như sau: Chân thấp , kiểu gen ( aa)
 Ta có sơ đồ lai như sau :
 P : aa ( Chân thấp) x aa ( Chân thấp) 
 GP: a a
 F1 : aa 
 Kiểu hình:Chân thấp 100% 

File đính kèm:

  • docDe thi hoc sinh gioi cap huyen.doc