Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ 9 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Thái Học (Có đáp án)

Đề bài:

Câu 1: (5 điểm) Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hoa quả khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn. Bằng kiến thức mà em đã học cùng với sự hiểu biết của bản thân em hãy cho biết:

1.1. Việc nhân giống cây ăn quả được thực hiện bằng những phương pháp nào? Trong các phương pháp đó phương pháp nào là phổ biến hơn? Vì sao?

1.2. Hãy nêu các ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả?

1.3. Tại sao khi ăn nhiều quả đặc biệt là vào mùa na, nhãn, vải chúng ta lại tăng cân hay béo lên?

Câu 2: (3 điểm) Vì sao lại bón phân thúc cho cây ăn quả vào hai thời kì: trước khi ra hoa, tạo quả và sau khi thu hoạch?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 04/05/2023 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ 9 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Thái Học (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TX CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Công nghệ 9
 Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chủ đề 1
Một số vấn đề chung về cây ăn quả
- Mục đích của tạo hình, sửa cành.
- Gía trị của cây ăn quả
- Giải thích được tác dụng của bón phân thúc cho cây ăn quả vào từng thời kì.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1/2
Số điểm:1
Số câu:2
Số điểm:3
Số câu:2
4đ =40% 
Chủ đề 2
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
- Phân biệt được ưu nhược điểm của ba phương pháp nhân giống cây ăn quả 
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:1,5
Số câu:1
Số điểm:2,5
Số câu:2
4đ =40% 
Chủ đề 3
Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
-Biết được yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:2
Số điểm:2đ
Số câu:1
2đ=20% 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm: 3,5
35%
Số câu: 2
Số điểm: 3,5
35%
Số câu: 2
Số điểm: 3
30%
Số câu:5
Số điểm:10
Tỉ lệ 100%
UBND TX CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Công nghệ 9
Thời gian làm bài:45 phót không kể thời gian giao đề
Đề bµi gồm: 01 trang 
Đề bài:
Câu 1: (5 điểm) Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hoa quả khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn. Bằng kiến thức mà em đã học cùng với sự hiểu biết của bản thân em hãy cho biết:
Việc nhân giống cây ăn quả được thực hiện bằng những phương pháp nào? Trong các phương pháp đó phương pháp nào là phổ biến hơn? Vì sao?
Hãy nêu các ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả?
1.3. Tại sao khi ăn nhiều quả đặc biệt là vào mùa na, nhãn, vải chúng ta lại tăng cân hay béo lên?
Câu 2: (3 điểm) Vì sao lại bón phân thúc cho cây ăn quả vào hai thời kì: trước khi ra hoa, tạo quả và sau khi thu hoạch? 
Câu 3: (2 điểm) Cây ăn quả có múi có các yêu cầu ngoại cảnh như thế nào?
----------------------Hết----------------------
UBND TX CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS THÁI HỌC
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Công nghệ 9
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
5 điểm
1.1: Việc nhân giống cây ăn quả được thực hiện bằng những phương pháp chiết cành, giâm cành và gép. Trong các phương pháp đó phương pháp chiết cành và ghép là phổ biến hơn. Vì: Các loại cây ăn quả thích hợp với phương pháp này; áp dụng các phương pháp này cây sống với tỉ lệ cao; tạo ra nhiều giống cây mới. Phương pháp giâm không thích hợp với cây ăn quả (trừ một số ít cây), khi làm đòi hỏi phải có nhà giâm (ươm), phải có chất kích thích với nồng độ cao trong thời gian ngắn.
1.2: Ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả:
Phương pháp nhân giống
Ưu điểm
Nhược điểm
1. Chiết cành
- Giữ được đặc tính cây mẹ.
- Ra hoa, quả sớm.
- Mau cho cây giống.
- Hệ số nhân giống thấp.
- Cây chống cçi.
- Tốn công.
2. Giâm cành
- Giữ được đặc tính cây mẹ.
- Ra hoa, quả sớm.
- Hệ số nhân giống cao.
- Đòi hỏi kỹ thuật, thiết bị cần thiết( nhà giâm)
3. Ghép
- Giữ được đặc tính cây mẹ.
- Ra hoa, quả sớm.
- Hệ số nhân giống cao
-Tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh.
- Duy trì được nòi giống
- Đòi hỏi kỹ thuật phức tạp trong việc chọn gốc ghép , cành ghép với thao tác ghép.
1.3: Khi ăn nhiều quả đặc biệt là vào mùa na, nhãn, vải chúng ta lại tăng cân hay béo lên vì: Các loại quả chứa nhiều đường, chất khoáng và vitamin nên có giá trị dinh dưỡng cao đối với cơ thể.
1,5
0,75
0,75
1
1
Câu 2
2 điểm
- Bón phân thúc cho cây trước khi cây ra hoa, tạo quả để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển cành, lá, ra hoa, đậu quả. Đây là thời kì cây cần nhiều chất dinh dưỡng. Nếu thiếu chất dinh dưỡng thì hoa, quả sẽ rụng nhiều. 
- Bón phân thúc cho cây sau khi thu hoạch để cây phục hồi nhanh và ra hoa, đậu quả cho vụ sau.
- Đốn tạo hình cho cây:
+ Tạo hình: Là làm cho cây có thế đứng và bộ khung khoẻ, cành phân phối đều trong tán cây để có thể mang một khối lượng quả lớn. 
+ Sửa cành: Là loại bỏ những cành nhỏ, giµ, cành vượt, cành bị sâu bệnh...Làm cho cây thông thoáng, giảm sâu, bệnh. 
1,5
0,5 
0,5
0, 5
Câu 3
2 điểm
- Yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi:
 + Nhiệt độ: 25 - 270C 
 + Ánh sáng: Vừa đủ, không ưa ánh sáng mạnh 
 + Lượng mưa:1000 – 2000 mm/ năm. 
 + Độ ẩm không khí: 70 - 80%, đất luôn ẩm 
 + Đất: Phù sa, ba zan. Độ pH 5,5 – 6,5 
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_9_nam_hoc_2015_2016.doc
Giáo án liên quan