Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Tân Tiến (Có đáp án)

Câu 7 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:

a) 52 356 + 1 478 b) 1440 : 32

Câu 8 (1 điểm). a) Tìm x biết: x : 24 = 5040

 b) Tính giá trị của biểu thức: 25850 - 16350 : 10

Câu 9 (1 điểm). Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 10 (1 điểm).

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 401  102 - 401  3 + 401

b) Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia?

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Tân Tiến (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN - LỚP 4
NĂM HỌC 2020 - 2021
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm ra giấy kiểm tra, không làm vào đề)
Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu!
Câu 1 (1 điểm). Kết quả của phép tính 75 ´ 11 là: 
A. 725
B. 752
C. 825
D. 852
Câu 2 (1 điểm). Biểu thức 28 : 7 : 2 có thể viết được thành biểu thức nào dưới đây?
A. 28 : (7 : 2)
B. 28 : (7 ´ 2)
C. 28 : 7 ´ 2
D. (28 : 7 ) ´ 2
Câu 3 (1 điểm). Trong các số: 31 275 ; 25 132 ; 31 270, 
a) Số chia hết cho cả 2 và 5 là: ...................... b) Số chia hết cho 3 là: ........................ 
Câu 4 (1 điểm). Điền số hoặc dấu () thích hợp vào chỗ chấm.
6m2 7dm2 .... 67 dm2	
 b) 597dm2 = ....m2 . . . dm2
Câu 5 (1 điểm). Quan sát hình bên rồi viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
Cạnh AB song song với cạnh.....
Cạnh BD vuông góc với cạnh.....
Câu 6 (1 điểm). Chu vi của hình vuông là 36cm. Tính diện tích hình vuông đó.
 Trả lời: Diện tích hình vuông đó là .................
Câu 7 (1 điểm). Đặt tính rồi tính: 
52 356 + 1 478
1440 : 32 
Câu 8 (1 điểm). a) Tìm x biết: x : 24 = 5040
 b) Tính giá trị của biểu thức: 25850 - 16350 : 10
Câu 9 (1 điểm). Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?
Câu 10 (1 điểm). 
a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 401 ´ 102 - 401 ´ 3 + 401
b) Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia?
------------ Hết -----------
UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN - LỚP 4. NĂM HỌC 2020 - 2021
Câu
Đáp án
Điểm
1
C
1
2
B
1
3
31 270 ; 
 b) 31 275
0,5
0,5
4
a) 6m2 7dm2 > 67 dm2
b) 597dm2 = 5 m2 97 dm2
0,5
0,5
5
Cạnh AB song song với cạnh DC
b. Cạnh BD vuông góc với cạnh BC
0,5
0,5
6
Diện tích hình vuông đó là 81m2
Lưu ý: HS thiếu đơn vị trừ 0,5 điểm.
1
7
 52 356 
+ 1 478
 53 834
1440 32 
 160 45
 00
Lưu ý: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm; HS đặt tính không chính xác nhưng kết quả đúng: 0 điểm.
1
8
 a) x : 24 = 5040 
 x = 5040 x 24 
 x = 120960 
b) 25850 - 16350 : 10 = 25850 – 1635
 = 24215
0,25
0,25
0,25
0,25
9
Ngày thứ hai sửa được số mét đường là: 
	(3450 + 170) : 2 = 1810 (m) 
Ngày thứ nhất sửa được số mét đường là: 
	 3450 - 1810 = 1640 (m) 
	Đáp số: 1810m; 1640m 
Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
0,25
0,5
0,25
10
a) 401 ´ 102 - 401 ´ 3 + 401
= 401 (102 - 3 + 1) 
= 401 100 = 40100 
0,25
0,25
b) Số chia là 25, số dư lớn nhất của phép chia cho 25 là 24.
Số bị chia là: 25 ´ 23 + 24 = 599 
Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
0,25
0,25
---------Hết---------

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_202.doc
Giáo án liên quan