Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Toán Lớp 5 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)

Câu 1 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Số 12,354 đọc là: . .

Số 12,354 có phần nguyên là . ., phần thập phân là . .

 

doc8 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Toán Lớp 5 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN - LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ và tên : ......Lớp 5  Trường Tiểu học Quyết Thắng
 Lời nhận xét của giáo viên
Điểm
GV coi:....................................
 ............................................
GV chấm:...............................
 ............................................
Câu 1 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Số 12,354 đọc là: ....
Số 12,354 có phần nguyên là ...., phần thập phân là...
Câu 2 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Phân số thập phân viết dưới dạng số thập phân là: ..
Câu 3 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2 năm 6 tháng =  tháng là:
A. 26
B. 30
C. 24
b/Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 90 phút = . giờ là:
A. 1,5
B. 1,3
C. 1
Câu 4 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/ 3,24 2,6 =  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 8,424
B. 84,24
C. 8424
b/ 38 phút 18 giây : 6 =  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 6 phút 3 giây
B. 6 phút 30 giây
C. 6 phút 23 giây 
Câu 5 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Một lớp có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là: 
A. 5 học sinh
B. 15 học sinh
C. 20 học sinh
Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5 năm 6 tháng = . năm là:
A. 5,6
B. 5,5
C. 5,06
b/Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 12,5 giờ =  là:
A. 12 giờ 30 phút
B. 12 giờ 5 phút
C. 12 giờ 50 phút
Câu 7 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất:
126,5 0,9 + 126,5 : 10 ..
.
..Câu 8 (1 điểm). Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Số tiền vốn để mua hoa quả đó là bao nhiêu ?
	Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
A. 300 000 đồng 
B. 1 440 000 đồng
C. 1 500 000 đồng
Câu 9 (1 điểm). Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?
Bài giải
Câu 10 (1 điểm). Một khu đất hình thang có đáy bé là 120m, đáy lớn bằng đáy bé, chiều cao bằng đáy lớn. Hỏi:
a/Diện tích khu đất là bao nhiêu mét vuông ?
b/Nếu giữ nguyên đáy bé và chiều cao, mở rộng thêm đáy lớn 2,5m thì diện tích khu đất tăng thêm bao nhiêu mét vuông ?
Bài giải
....
.
______________________________
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN - LỚP 5
Câu
Đáp án
Điểm
1
Số 12,354 đọc là: Mười hai phẩy ba trăm năm mươi tư
Số 12,354 có phần nguyên là 12, phần thập phân là 354 (phần nghìn) (HS thiếu phần chữ trong ngoặc đơn vẫn được điểm tối đa)
0,5 điểm
0,5 điểm
2
2,8
1 điểm
3
a/ B 
b/ A
0,5 điểm
0,5 điểm
4
a/ A
b/ C
0,5 điểm
0,5 điểm
5
A
1 điểm
6
a/ B
b/ A
0,5 điểm
0,5 điểm
7
 126,5 0,9 + 126,5 : 10 = 126,5 0,9 + 126,5 0,1
 = 126,5 (0,9 + 0,1)
 = 126,5 1
 = 126,5 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
8
C
1 điểm
9
Số giờ ô tô chở hàng đi trước xe du lịch là: 
 8 giờ – 6 giờ = 2 giờ
0,25 điểm
Khi xe du lịch xuất phát, xe chở hàng đã đi được quãng đường là:
 45 2 = 90 (km)
0,25 điểm
Kể từ khi xuất phát, sau số giờ xe du lịch đuổi kịp xe chở hàng là: 
 90 : (60 – 45) = 6 (giờ)
0,25 điểm
Xe du lịch đuổi kịp xe chở hàng lúc:
 8 + 6 = 14 (giờ) hay 2 giờ chiều
 Đáp số: 2 giờ chiều
0,25 điểm
10
Đáy lớn khu đất là:
 120 = 200 (m)
0,25 điểm
Chiều cao khu đất là:
 200 = 80 (m)
0,25 điểm
Diện tích khu đất là:
 (200 + 120) 80 : 2 = 12800 (m2)
 0,25 điểm
Diện tích phần đất tăng thêm bằng diện tích hình tam giác có chiều cao bằng chiều cao hình thang, đáy là 2,5m.
Diện tích khu đất tăng thêm là:
 2,5 80 : 2 = 100 (m2)
 Đáp số : 12800m2 và 100m2
(Phần b HS có cách giải khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
0,25 điểm
____________________________
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC - NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn Toán - Lớp 4 
(Thời gian làm bài: 40 phút)
 Họ và tên: ..................................................Lớp 4 ..... Trường Tiểu học Quyết Thắng
 Lời nhận xét của giáo viên
Điểm
GV coi: ..............................
 ..........................................
GV chấm: .........................
 ...........................................
Câu 1 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Phân số đọc là: .....
Phân số đó có tử số là , mẫu số là.
Câu 2 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Cho các phân số . Các phân số bé hơn 1 là : ..............
Câu 3 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 tấn 20kg = ...........kg là:
A. 3020
B. 320
C. 3200
b/Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 60 000cm2 = .............m2 là:
A. 600
B. 60
C. 6
Câu 4 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/ x - = . Giá trị của x là:
A. 
B. 
C. 
b/ =  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 
B. 
C. 
Câu 5 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Cho các phân số: . 
Các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
Câu 6 (1 điểm). 495 giây . 8 phút 15 giây.
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. <
B. =
C. >
Câu 7 (1 điểm). Tính:
 a/ b/ 
....
Câu 8 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Một công ty nhận về 1395 tấn lương thực và chuyển vào ba kho: số lương thực chuyển vào kho thứ nhất, số lương thực chuyển vào kho thứ hai. Số lương thực chuyển vào kho thứ ba là: ..
Câu 9 (1 điểm). Cách đây 3 năm mẹ hơn con 27 tuổi. Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. 
Bài giải
.
Câu 10 (1 điểm). Một mảnh đất hình thoi có chu vi bằng 240m, đường chéo bé bằng cạnh hình thoi, đường chéo lớn bằng cạnh hình thoi. Tính diện tích mảnh đất đó. 
Bài giải
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN - LỚP 4
Câu
Đáp án
Điểm
1
Năm phần hai mươi tư
5; 24
0,5 điểm
0,5 điểm
2
 (Đúng mỗi phân số được 0,5 điểm)
1 điểm
3
a/A
b/C
0,5 điểm
0,5 điểm
4
a/ A
b/ B
0,5 điểm
0,5 điểm
5
1 điểm
6
B
1 điểm
7
a/ = 
 = 
0,25 điểm
0,25 điểm
b/ = 
 = 
0,25 điểm
0,25 điểm
8
372 tấn 
1 điểm
9
Mẹ luôn hơn con 27 tuổi
0,25 điểm
Ta có sơ đồ biểu thị tuổi hai mẹ con hiện nay là:
27 tuổi
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
 4 – 1 = 3 (phần)
0,25 điểm
Tuổi con hiện nay là:
 27 : 3 = 9 (tuổi)
0,25 điểm
Tuổi mẹ hiện nay là:
 27 + 9 = 36 (tuổi)
0,25 điểm
 Đáp số: Con 9 tuổi, mẹ 36 tuổi
10
Độ dài cạnh mảnh đất hình thoi là:
 240 : 4 = 60 (m)
0,25 điểm
Độ dài đường chéo bé mảnh đất hình thoi là:
 60 = 72 (m)
0,25 điểm
Độ dài đường chéo lớn mảnh đất hình thoi là:
 60 = 96 (m)
0,25 điểm
Diện tích mảnh đất hình thoi là: 
 96 72 : 2 = 3456 (m2) 
 Đáp số : 3456m2
0,25 điểm
________________________________

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_nam_mon_toan_lop_5_nam_hoc_2016_201.doc
Giáo án liên quan