Đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Công nghệ 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Thái Học (Có đáp án)

Đề bài:

Câu 1. (3 điểm)

Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành những cách bón nào? Nêu ưu và nhược điểm của từng cách bón phân đó?

Câu 2.( 2 điểm)

Việc sử dụng giống mới sẽ đem lại lợi ích gì? Hãy nêu các phương pháp chọn tạo giống mới?

Câu 3. ( 5 điểm)

Hôm nay Minh nghe bố mẹ nói là sẽ đi phun thuốc cho ruộng lúa để phòng bệnh rầy nâu. Khi lúa bị bệnh này thì rất khó chữa, có khi còn bị mất mùa. Tố nhất là ” phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Bằng kiến thức của mình em hãy cho biết:

3.1: Khi phòng trừ sâu, bệnh hại cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

3.2: Tác dụng của việc phòng bệnh là gì?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 04/05/2023 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Công nghệ 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Thái Học (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS THÁI HOC MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
 NĂM HỌC: 2015 -2016
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chủ đề 1
Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
Ưu, nhược điểm của từng cách bón phân
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:3
Số câu:1
3đ =30.% 
Chủ đề 2
Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
Các phương pháp trọn tạo giống cây trồng
Vai trò của giống cây trồng
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1/2
Số điểm:1
Số câu:1/2
Số điểm:1
Số câu:1
2đ =20.% 
Chủ đề 3
Sâu , bệnh và cách phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
Các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại
Phân tích được nguyên tắc: Phòng là chính
Giai đoạn sâu bọ phá hoại mạnh nhất
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1/3
Số điểm:1
Số câu:1/3
Số điểm:2®
Số câu:1/3
Số điểm:2®
Số câu:1
5đ=50% 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:11/6
Số điểm:5
50%
Số câu: 5/6
Số điểm: 3
30%
Số câu: 1/2
Số điểm:2
20%
Số câu: 3
Số điểm:10
Tỉ lệ 100%
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK I
TRƯỜNG THCS THÁI HOC MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
 NĂM HỌC 2015 -2016 
Đề bài:
Câu 1. (3 điểm)
Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành những cách bón nào? Nêu ưu và nhược điểm của từng cách bón phân đó?
Câu 2.( 2 điểm)
Việc sử dụng giống mới sẽ đem lại lợi ích gì? Hãy nêu các phương pháp chọn tạo giống mới?
Câu 3. ( 5 điểm)
Hôm nay Minh nghe bố mẹ nói là sẽ đi phun thuốc cho ruộng lúa để phòng bệnh rầy nâu. Khi lúa bị bệnh này thì rất khó chữa, có khi còn bị mất mùa. Tố nhất là ” phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Bằng kiến thức của mình em hãy cho biết:
3.1: Khi phòng trừ sâu, bệnh hại cần đảm bảo những nguyên tắc nào?
3.2: Tác dụng của việc phòng bệnh là gì?
3.3: Giai đoạn biến thái của sâu bọ phá hoại cây trồng mạnh nhất? Vì sao?
-- -------- Hết------------
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HK I
TRƯỜNG THCS THÁI HOC MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
 NĂM HỌC 2015 -2016 
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
3 điểm
Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành các cách : bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun lên lá.
Các hình thức bón phân
Ưu điểm
Nhược điểm
1. Bón vãi
- Dễ thực hiện, cần ít công lao động
- Chỉ cần công cụ đơn giản
- Phân bón có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất
2. Bón theo hàng, theo hốc
- Cây dễ sử dụng
- Chỉ cần công cụ đơn giản
- Tiết kiệm phân bón
- Phân bón có thể bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất
3. Phun lên lá
- Phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất
- Chỉ bón được lượng nhỏ phân bón
- Cần có công cụ, máy móc phức tạp
1
1
1
Câu 2
2 điểm
Việc sử dụng giống mới sẽ đem lại lợi ích:
- Tăng năng suất cây trồng 
- Tăng chất lượng nông sản 
- Tăng số vụ gieo trồng trong năm( 2 – 3 vụ) 
- Thay đổi cơ cấu cây trồng theo hướng có lợi ( từ lúa – lúa sang lúa – lúa – hoa màu) 
 * Các phương pháp chọn tạo giống mới:
- Phương pháp chon lọc 
- Phương pháp lai 
- Phương pháp gây đôt biến 
0,25
0,25
0,25
0,5 
0,25
0,25
0,25
Câu 3
5 điểm
3.1: Khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh hại phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Phòng là chính 
- Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để 
-Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 
3.2: Khi phòng bệnh sẽ:
- Vật nuôi hoặc cây trồng có thể không bị bệnh 
- Dịch bệnh không lây lan 
- Tiết kiệm kinh phí 
- Tiết kiệm thời gian. 
 3.3: Giai đoạn sâu bọ phá hoại mạnh nhất là:
- Đối với biến thái hoàn toàn là sâu non vì: nhộng và trứng không hại cây; sâu trưởng thành là con bướm không hại cây.
- Đối với biến thái không hoàn toàn là sâu trưởng thành vì sâu trưởng thành có kích thước lớn hơn sâu non nên có sức phá hoại mạnh hơn. 
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_7_nam_hoc_2015.doc