Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án)

A-TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 (2,0điểm). Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:

1.1. Loại mô có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết là:

a. Mô thần kinh c. Mô cơ

b. Mô biểu bì d. Mô liên kết

1.2. Loại nơron có chức năng dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh là:

a. Nơron ly tâm c. Nơron ly tâm

b. Nơron trung gian d. Nơron dẫn truyền

1.3. Cấu trúc giúp tế bào thực hiện việc trao đổi chất với môi trường là:

a. Màng sinh chất c. Nhân

b. Chất tế bào d. Nhân và màng sinh chất

1.4. Xương dài ra là nhờ:

a. Mô xương cứng c. Màng xương

b. Mô xương xốp d. Sụn tăng trưởng

Câu 2 (1,0điểm). Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp: kích thích của môi trường; co; dãn; gấp; duỗi; bó cơ; tơ cơ; tế bào cơ.

 Mỗi bắp cơ gồm nhiều.(1). Tính chất của cơ là .(2). và .(3). Cơ co khi có.(4). và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN SINH HỌC 8 –HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
Nội dung kiến thức
Các cấp độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Mở đầu
Chương 1. Khái quát cơ thể người (6tiết)
- Nêu được chức năng của các loại mô, của các bộ phận tế bào; 
- Nhận biết được các loại nơron
Lấy được ví dụ về phản xạ và phân tích đường đi của xung thần kinh
30% = 3,0điểm
Câu 1.1; 1.2; 1.3
1,5đ
Câu 4
1,5đ
Chương 2. Vận động (6 tiết)
- Nêu được sự dài ra, to ra của xương
- Nêu được cấu tạo của bắp cơ và tính chất của co
Chứng minh sự tiến hoá của bộ xương người thích nghi với lao động và tư thế đúng thẳng
35% = 3,5điểm
Câu 1.4 (0,5đ)
Câu 2 (1,0đ)
Câu 5 (2,0đ)
Chương 3. Tuần hoàn (6tiết)
Trình bày chức năng của các thành phần cấu tạo máu
Giải thích về truyền máu
35% = 3,5điểm
Câu 3
2,5đ
Câu 6
1,0đ
Tổng điểm: 10đ
3điểm
30%
4điểm
40%
2điểm
20%
1điểm
10%
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 8
 (Đề này gồm 6 câu, 1 trang)
Điểm
Lời cô phê
Đề bài
A-TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1 (2,0điểm). Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:
1.1. Loại mô có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết là:
Mô thần kinh	c. Mô cơ
Mô biểu bì	d. Mô liên kết
1.2. Loại nơron có chức năng dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh là:
a. Nơron ly tâm	c. Nơron ly tâm
b. Nơron trung gian	d. Nơron dẫn truyền
1.3. Cấu trúc giúp tế bào thực hiện việc trao đổi chất với môi trường là:
a. Màng sinh chất	c. Nhân
b. Chất tế bào	d. Nhân và màng sinh chất
1.4. Xương dài ra là nhờ:
a. Mô xương cứng	c. Màng xương
b. Mô xương xốp	d. Sụn tăng trưởng 
Câu 2 (1,0điểm). Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp: kích thích của môi trường; co; dãn; gấp; duỗi; bó cơ; tơ cơ; tế bào cơ.
	Mỗi bắp cơ gồm nhiều.......(1)...... Tính chất của cơ là ....(2).... và ...(3).... Cơ co khi có...(4)..... và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh.
B-TỰ LUẬN (7,0điểm).
Câu 3 (2,5điểm). Trình bày chức năng của các thành phần cấu tạo nên máu ?
Câu 4 (1,5điểm). Lấy ví dụ một phản xạ và phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó ?
Câu 5 (2,0điểm). Chứng minh sự tiến hoá của bộ xương người thích nghi với lao động và tư thế đứng thẳng?
Câu 6 (1,0điểm) Giải thích vì sao người có nhóm máu O thì truyền được cho người có nhóm máu A nhưng không thể làm ngược lại ?
Bài làm
............................
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
HƯỚNG DẪN CHẤM
 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: SINH HỌC 8
( Hướng dẫn gồm 6 câu, 1 trang)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1 (2điểm)
Mỗi ý đúng hs được 0,5đ
1-b; 2-c; 3-a; 4-d
2
Câu 2
(1,đ)
1-bó cơ; 
2-co
3-dãn
4- kích thích của môi trường
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 3
(2,5đ)
Huyết tương
Duy trì máu ở thể lỏng....
Vận chuyển các chất....
Hồng cầu
Vận chuyển O2 và CO2
Bạch cầu
Tham gia miễn dịch bảo vệ cơ thể tiêu diệt vi khuẩn vi rút
Tiểu cầu
Tham gia vào quá trình đông máu bảo vệ cơ thể
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 4
(1,5đ)
- Ví dụ: phản xạ...	 	
- Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ (yêu cầu có đủ 5 thành phần của cung phản xạ, chiều dẫn truyền xung thần kinh đúng)
0,5
1,0
Câu 5
(2,0đ)
- Hộp sọ phát triển.
- Xương chi trên (tay)..
- Cột sống.... lồng ngực.... 
- Xương chi dưới (chân)....	
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 6
(1,0đ)
- Nhóm máu O truyền được cho nhóm máu A vì....	
- Nhóm máu A không truyền được cho nhóm máu O vì
0,5
0,5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_sinh_hoc_lop_8_nam_hoc_2017_2018_tru.doc