Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Khối lớp 8 - Trường THCS Hòa Minh B (Có đáp án)

Câu 1:(2điểm) Nêu tính chất hóa học của Oxi?

Câu 2:(1điểm) Nêu sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Mỗi phản cho 1 thí dụ minh họa?

Câu 3:(2điểm) Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học của oxi với kim loại magie Mg, kẽm Zn, Natri Na, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của hợp chất được tạo thành là: MgO, ZnO, Na2O, Al2O3?

Câu 4:(1,5điểm) Một số công thức hóa học được viết như sau:

 Na2O , NaO , CaCO3 , Ca(OH)2 , HCl2 , PO , CaO

 Hãy chỉ ra những công thức nào viết sau và viết lại cho đúng.

Câu 5: (2điểm) Hòa tan hoàn toàn 19,5 g kẽm (Zn) vào dung dịch axit clohidric (HCl), sau phản ứng thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hidro (H2).Tính khối lượng muối tạo thành?

 

doc3 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Khối lớp 8 - Trường THCS Hòa Minh B (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma Trận Đề Kiểm Tra
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơn
Tổng
Tính chất của oxi
Câu 1
2 điểm
20,0%
1 câu
2 điểm
20,0%
Định nghĩa phản ứng hóa hợp , phản ứng phân hủy 
Câu 2
1 điểm
10,0%
1 câu
1 điểm
10,0%
Lập phương trình hóa học
Câu 3
2,0 điểm
20,0%
1 câu
2,0 điểm
20,0%
Oxit
Câu 4
1,5 điểm
15,0%
1 câu
1,5 điểm
15,0%
Tính theo công thức hóa học
Câu 5
2,0 điểm
20,0%
Câu 6
1,5 điểm
15,0%
2 câu
3,5 điểm
35,0%
Tổng
2 câu
3,0 điểm
30,0%
1 câu
2,0 điểm
20,0%
2 câu
3,5 điểm
35,0 %
1 câu
1,5 điểm
15,0%
6 câu
10,0 điểm
100,0%
PHÒNG GD-ĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS HÒA MINH B
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: HÓA HỌC
KHỐI LỚP: 8
Đề:
Câu 1:(2điểm) Nêu tính chất hóa học của Oxi? 
Câu 2:(1điểm) Nêu sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Mỗi phản cho 1 thí dụ minh họa?
Câu 3:(2điểm) Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học của oxi với kim loại magie Mg, kẽm Zn, Natri Na, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của hợp chất được tạo thành là: MgO, ZnO, Na2O, Al2O3?
Câu 4:(1,5điểm) Một số công thức hóa học được viết như sau: 
 Na2O , NaO , CaCO3 , Ca(OH)2 , HCl2 , PO , CaO 
 Hãy chỉ ra những công thức nào viết sau và viết lại cho đúng.
Câu 5: (2điểm) Hòa tan hoàn toàn 19,5 g kẽm (Zn) vào dung dịch axit clohidric (HCl), sau phản ứng thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hidro (H2).Tính khối lượng muối tạo thành?
Câu 6:(1,5điểm) Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở đktc.
(Cho biết: Zn = 65; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; C = 12)
Hết
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
1
(2điểm)
Tác dụng với phi kim
S (r) + O2 (k) → SO2 (k)
Tác dụng với kim loại
3Fe (r) + 2O2 (k) → Fe3O4 (r)
Tác dụng với hợp chất
CH4 (r) + 2 O2 (k) → CO2 (k) + 2H2O (h)
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
0,5đ
0,25đ
0,5 đ
2
(1điểm)
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất 
mới được tạo từ 2 hay nhiều chất ban đầu.
 Vd: 4P + 5O2 → 2P2O5 
Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó 1 chất sinh 
ra 2 hay nhiều chất mới.
 Vd: CaCO3 → CaO + CO2
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
0,25đ
3
(2điểm)
Các phương trình phản ứng
2Mg + O2 → 2MgO 
2Zn + O2 → 2ZnO
4Na + O2 → 2Na2O
 4Al + 3O2 → 2 Al2O3
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
4
(1,5
điểm)
Sai NaO Đúng Na2O
Sai HCl2 Đúng HCl
Sai PO Đúng P2O5
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
5
(2điểm)
 Số mol của kẽm: 
 0,3 mol
 Phương trình phản ứng:
 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
 1 mol 1 mol 
 0,3 mol 0,3 mol 
 Khối lượng muối ZnCl2 tạo thành: 
0,5đ
0,5đ
 0,5đ
0,5đ
6
(1,5
điểm)
Đổi 1m3 = 1000l
Thể tích của metan
Số mol của metan
Phương trinh phản ứng
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
1mol 2mol	
43,75mol 87,5mol
Thể tích của oxi
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_hoa_hoc_khoi_lop_8_truong_thcs_hoa_m.doc
Giáo án liên quan