Chuẩn kiến thức kỹ năng môn tiếng Việt khối lớp 1 – Giai đoạn giữa học kỳ I

I. PHẦN ĐỌC :

1/ N ội dung:

- Đọc được tất cả các tiếng , từ và câu ngắn ( tieáng có phaàn vaàn laø aâm chính nhö : a, o, ô, oâ , u, ö vaø phaàn vaàn goàm caùc vaàn ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, u ôi, ư ơi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, y êu, ưu, ươu, on, an, aân, aên, oân, ôn, en, eân, in, un, ieân, yeân.)

- Đọc hiểu các từ dưới tranh để điền đúng âm vần đã học

2/ H ình th ức :

- Đọc tiếng : 5-6 tiếng

VD: HS đọc 4 tiếng bất kỳ trong khung dưới đây:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1262 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn kiến thức kỹ năng môn tiếng Việt khối lớp 1 – Giai đoạn giữa học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN TIẾNG VIỆT
KHỐI LỚP 1 – GIAI ĐOẠN GIỮA HKI
PHẦN ĐỌC :
1/ N ội dung: 
Đọc được tất cả các tiếng , từ và câu ngắn ( tieáng có phaàn vaàn laø aâm chính nhö : a, o, ô, oâ , u, ö…vaø phaàn vaàn goàm caùc vaàn ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, u ôi, ư ơi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, y êu, ưu, ươu, on, an, aân, aên, oân, ôn, en, eân, in, un, ieân, yeân.)
Đọc hiểu các từ dưới tranh để điền đúng âm vần đã học
2/ H ình th ức :
Đọc tiếng : 5-6 tiếng 
VD: HS đọc 4 tiếng bất kỳ trong khung dưới đây:
cá
ngừ
củ 
nghệ 
phố
xá
kho
cả
nhà 
Lan
đi
nghỉ
bé 
Hà
có 
cả
rổ
khế
 - Đọc từ : 3- 4 từ 
VD: HS đọc 3-4 từ trong khung dưới đây:
vui vẻ 
ngửi mùi
thổi còi
buổi tối
múi bưởi
nhảy dây
cây cối
đôi đũa
ngôi sao
cái cầu
lưỡi rìu
đồi núi 
chịu khó
châu chấu
líu lo
trái đào
tươi cười
bài vở
Đọc câu : 1-2 câu ( khoảng 6 – 8 tiếng )
VD: 
- Bà nội thổi xôi cho Bé.
 - Bé đi chơi phố với bố mẹ.
 - Nghỉ hè, cả nhà bé ra thủ đô.
 - Bà ở quê ra có quà cho bé Thư.
II. PH ẦN VI ẾT:
1. Nội dung :
Viết được tất cả các âm, tiếng, từ và các câu ngắn ( phần vần của tiếng chỉ có âm chính )
Viết được tất cả các vần, tiếng , từ và câu ngắn có các vần : ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, u ôi, ư ơi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, i êu, y êu, ưu, ư ơu.
2. H ình th ức:
	- Viết 
VD: 
- Vieát aâm : k, ph, , s, tr
- Viết các tiếng sau: lá mía, bó mạ
- Vieát caâu : Bé đi chơi phố với bố mẹ.
- Điền vaàn ( 6 tiếng):
	 naûi ch….. roå ………eá ………eá goã
 c…… boø 	 cuï ……aø	ng……… goã

File đính kèm:

  • docNoi dung KTGK1 Tieng Viet 1.doc
Giáo án liên quan