Cách đổi đơn vị đo nhiệt độ trong Excel

Người Việt Nam chúng ta quen dùng đơn vị đo Nhiệt độ là Độ C (Celsius). Ví dụ : nước sôi ở 100°C; nước đóng băng ở 0°C. Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744).

Ở Anh và Mỹ dùng đơn vị đo là Fahrenheit: (độ F hay °F) ), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Gabriel Fahrenheit (1686–1736)

 Trong hệ đo lường quốc tế, nhiệt độ được đo bằng đơn vị Kelvin, kí hiệu là K. Đơn vị này được lấy theo tên của nhà vật lý, kỹ sư người Ireland William Thomson, nam tước Kelvin thứ nhất. Ngoài ra còn có đơn vị khác nhưng 3 đơn vị này thông dụng hơn.

Chú ý: Ta ghi 37°C (Độ C); 32°F (Độ F); không ghi 7°K mà chỉ ghi 7K

 Người ta đã thiết lập công thức biến đổi các đơn vị trên như sau:

I.CÔNG THỨC TOÁN HỌC:

1.ĐỔI °F SANG °C VÀ NGƯỢC LẠI:

a/Đổi °F sang °C:

°C = (°F – 32) / 1.8

Nghĩa là: Muốn đổi độ F sang độ C thì lấy số đo độ F trừ đi 32, rồi chia cho 1.8 (hay là nhân với 5 rồi chia cho 9).

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 21/01/2021 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách đổi đơn vị đo nhiệt độ trong Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO NHIỆT ĐỘ
	Người Việt Nam chúng ta quen dùng đơn vị đo Nhiệt độ là Độ C (Celsius). Ví dụ : nước sôi ở 100°C; nước đóng băng ở 0°C. Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744).
Ở Anh và Mỹ dùng đơn vị đo là Fahrenheit: (độ F hay °F) ), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Gabriel Fahrenheit (1686–1736)
	Trong hệ đo lường quốc tế, nhiệt độ được đo bằng đơn vị Kelvin, kí hiệu là K. Đơn vị này được lấy theo tên của nhà vật lý, kỹ sư người Ireland William Thomson, nam tước Kelvin thứ nhất. Ngoài ra còn có đơn vị khác nhưng 3 đơn vị này thông dụng hơn.
Chú ý: Ta ghi 37°C (Độ C); 32°F (Độ F); không ghi 7°K mà chỉ ghi 7K
	Người ta đã thiết lập công thức biến đổi các đơn vị trên như sau:
I.CÔNG THỨC TOÁN HỌC:
1.ĐỔI °F SANG °C VÀ NGƯỢC LẠI:
a/Đổi °F sang °C:
°C = (°F – 32) / 1.8
Nghĩa là: Muốn đổi độ F sang độ C thì lấy số đo độ F trừ đi 32, rồi chia cho 1.8 (hay là nhân với 5 rồi chia cho 9).
b/Đổi °C sang °F:
°F = °C × 1.8 + 32
Nghĩa là: Muốn đổi từ độ C sang độ F thì lấy số đo độ C nhân với 1.8 (hay là nhân với 9, chia cho 5) rồi cộng thêm 32.
2.ĐỔI TỪ °F SANG K (KELVIN) VÀ NGƯỢC LẠI :
a/Đổi từ °F sang K:
K = (°F – 32) / 1.8 + 273.15
Nghĩa là: Muốn đổi từ độ F sang K, ta lấy số đo độ F trừ đi 32, được bao nhiêu đem chia cho 1.8 rồi cộng với 273.15
b/Đổi từ K sang °F:
°F = (K – 273.15) × 1.8 + 32
Nghĩa là: Muốn đổi từ K sang độ F, ta lấy số đo K trừ đi 273.15, được bao nhiêu nhân với 1.8 rồi cộng với 32
2.ĐỔI TỪ °C SANG K (KELVIN) VÀ NGƯỢC LẠI :
a/Đổi từ K sang °C:
°C = K – 273.15
b/Đổi từ °C sang K:
	K = °C + 273.15
II.CÔNG THỨC TRONG EXCEL:
Chúng tôi chuyển các Công thức trên vào Công thức trong Excel để tính nhanh hơn. Chúng tôi thay dấu x bằng * và gõ liền nhau (không khoảng cách) đó là quy định của Excel.
HÌNH MINH HỌA:
Lão Già Bảng

File đính kèm:

  • docDOI DON VI DO NHIET DO TRONG EXCEL.doc
Giáo án liên quan