Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà - Nguyễn Thị Ngọc Vui

+ Kết luận:

- Thuốc trừ sâu, dầu hoả, thuốc tây, thức ăn ôi thiu hay thức ăn có ruồi đậu vào, . . .

Nguyên nhân gây ngộ độc khi ăn uống ở trong nhà là:

+ Uống nhầm dầu hoả, thuốc trừ sâu . . Do chai không có nhãn hoặc để lẫn với những thứ ăn uống thường ngày.

+ Ăn những thức ăn ôi thiu hoặc những thức ăn có ruồi, gián, chuột đụng vào.

+ Ăn hoặc uống thuốc tây quá liều vì tưởng là kẹo hay nước ngọt.

 

pptx28 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà - Nguyễn Thị Ngọc Vui, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ , thăm lớp 
Môn: Tự nhiên xã hội - Lớp 2.1 
NGUYỄN THỊ NGOC VUI 
Giáo viên : 
 Tự nhiên và xã hội 
Kiểm tra bài cũ 
Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở có lợi gì ? 
Em đã làm gì để môi trường xung quanh nhà ở của mình được sạch sẽ ? 
Nhặt rác xung quanh nhà, quét sân, quét cổng, đổ rác đúng quy định. 
Đảm bảo sức khỏe, tránh bệnh tật, tránh mùi hôi thối do phân rác, không tạo môi trường sống cho các con vật gây bệnh như muỗi, ruồi, gián, chuột,... 
Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận 
1 
2 
3 
T ự nhiên và x ã h ội 
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 
N ế u b ạ n trong hình ăn b ắ p ngô thì đi ề u gì có th ể x ả y ra? T ạ i sao? 
Thứ ngộ độc: 
1 
Bắp bị ruồi bu vào, bắp bị thiu 
Một bạn đang ă n b ắ p ngô đã bị ru ồ i bu 
Nguy hi ể m : Có t hể bị đau b ụ ng, ói, tiêu ch ả y 
2 
Thứ gây ngộ độc: 
Nếu em bé uống hoặc ăn nhầm thuốc thì điều gì x ảy ra? 
 Thuốc . 
* Nguy hi ể m : Có th ể l ấ y nhầ m, uống nhầm thuốc 
Em bé lấy thuốc hoặc kẹo. Để lọ thu ố c g ầ n l ọ k ẹ o 
sốt , th ậ m chí l à co gi ật . 
Thuốc dạng viên 
Thuốc dạng nước 
Khi thấy em của mình lấy nhầm thuốc uống hoặc ăn những thức ăn ôi thiu, em sẽ nói gì? 
Nguyên nhân, hiện tượng ngộ độc 
N ế u đ ể l ẫ n l ộ n các th ứ như th ế này thì đi ề u gì có th ể x ẩ y ra v ớ i nh ữ ng ngư ờ i trong gia đình? 
3 
Các thứ gây ngộ độc: 
Dầu hỏa, thuốc trừ sâu.. . 
Đ ể chung d ầ u ho ả , thu ố c tr ừ sâu và nư ớ c m ắ m 
* Nguy h iểm: Có th ể l ấy nhầ m, uống nhầm dầu hoả, thuốc trừ sâu 
Hiện tượng bị ngộ độc: đau bụng, buồn nôn 
Ho ạt động 1: 
1 
2 
3 
+ K ế t lu ậ n: 
- T hu ố c tr ừ sâu, d ầ u ho ả , thu ố c tây, th ứ c ăn ôi thiu hay th ứ c ăn có ru ồ i đ ậ u vào, . . . 
Nguyên nhân gây ngộ độc khi ăn uống ở trong nhà là: 
+ Uống nh ầ m d ầ u ho ả , thu ố c tr ừ sâu .. . Do chai không có nhãn ho ặ c đ ể l ẫ n v ớ i nh ữ ng th ứ ăn u ố ng thư ờ ng ngày. 
+ Ăn nh ữ ng th ứ c ăn ôi thiu ho ặ c nh ữ ng th ứ c ăn có ru ồ i, gián, chu ộ t đ ụ ng vào . 
+ Ăn ho ặ c u ố ng thu ố c tây quá li ề u vì tư ở ng là k ẹ o hay nư ớ c ng ọ t. 
Một số th ứ có trong nhà có th ể gây ng ộ đ ộ c là: 
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 
 Các hình ảnh trên cho ta thấy các nguyên nhân gây ngộ độc vậy để làm thế nào phòng tránh ngộ độc thì bài học hôm nay cho ta biết cách . 
Thời gian: 
10 
Hết giờ 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
14 
13 
12 
11 
19 
18 
17 
16 
15 
20 
Đáp án: 
Em hiểu gì về phòng tránh ngộ độc khi ở nhà ? 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Hết giờ 
Dự đoán câu hỏi 
 Thảo luận nhóm: ( 40 giây ) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận 
4 
5 
6 
 Chỉ và nêu rõ người trong hình đang làm gì? - Nêu tác dụng của việc làm đó ? 
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 
Tác d ụ ng: Tránh ăn nh ầ m th ứ c ăn ôi thiu. 
4 
Thức ăn bị ôi thiu 
* Ích l ợ i : Để tránh bị ngộ độc 
Một bạn vứ t b ỏ th ứ c ăn ôi thiu 
Lồng bàng 
Tủ lạnh để bảo quản thức ăn 
Nên rửa tay thật sạch trước khi ăn 
Rửa sạch đồ ăn 
Mẹ c ấ t h ộ p thu ố c trên k ệ cao. xa t ầ m tay tr ẻ em 
Tác dụng : Tránh em bé u ố ng nh ầ m thuốc . 
5 
Tủ thuốc gia đình 
* Ích l ợ i : tránh việc ăn hoặc uống quá liều vì nhầm tưởng kẹo. 
Chú đang s ắ p x ế p các đ ồ dùng . 
Tác dụng: để riêng nư ớ c m ắ n, d ầ u ho ả . Đ ể thu ố c đúng nơi quy định. 
6 
Sắp đồ dùng gọn gàng 
Tủ đựng hóa chất 
Tủ đựng vật dụng nấu ăn 
* Ích l ợ i : tránh việc lấy nhầm để chế biến thức ăn . 
6 
5 
4 
Trả lời câu hỏi dự đoán 
Kết luận: 
 Sắp xếp gọn gàng những thứ thường dùng trong gia đình. Thuốc men phải để xa tầm tay của trẻ, nên có tủ thuốc gia đình. 
 Không nên ăn thức ăn ôi thiu. Phải rửa sạch thức ăn trước khi đem chế biến và không nên để chuột, ruồi, gián đụng vào thức ăn dù sống hay chín. 
 Dầu ăn, nước mắm không nên để lẫn với các hóa chất, các chất tẩy rửa và nên có dán nhãn mác rõ ràng. 
Bài 14: Phòng tránh ng ộ đ ộ c khi ở nhà 
* Đ ể phòng tránh ng ộ đ ộ c trong nhà chúng ta c ầ n làm gì? 
Hiện tượng bị ngộ độc đưa vào cấp cứu 
* Kết luận: 
 Khi b ị ng ộ đ ộ c c ầ n báo cho ngư ờ i l ớ n bi ế t và g ọ i c ấ p c ứ u. Nh ớ đem theo ho ặ c nói cho cán b ộ y t ế bi ế t b ả n thân ho ặ c ngư ờ i nhà bị ng ộ đ ộ c th ứ gì. 
Rung chuông vàng 
Bài 14: Phòng tránh ng ộ đ ộ c khi ở nhà 
Thời gian: 
10 
Hết giờ 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Rung chuông vàng 
B . Ăn thức ăn đã ôi thiu, có ruồi đậu vào 
C . Ăn cơm đã nóng 
Câu 1: Một số người bị ngộ độc vì : 
 A . Uống nước đun sôi. 
Thời gian: 
10 
Hết giờ 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Rung chuông vàng 
Câu 2 : Thấy thức ăn hôm qua còn, bạn sẽ làm gì? 
A . Tiếp tục ăn. 
B . Đổ vào sọt rác. 
C . Vứt lung tung . 
Thời gian : 
10 
Hết giờ 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Rung chuông vàng 
Câu 3: Để tránh ngộ độc ta cần: 
A. Để lẫn lộn các thứ thuốc trừ sâu, dầu ăn dầu hỏa. 
B. Ăn những thức ăn ôi thiu. 
C . Xếp gọn gàng đồ dùng trong gia đình. 
 Dặn dò 
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_14_phong_tranh_ngo_do.pptx