Bài giảng Toán Lớp 5 - Thể tích của một hình - Năm học 2019-2020

Kiểm tra bài cũ

Nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật!

Bài tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng 2dm, chiều cao bằng 1/4 chiều dài

ppt14 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 5 - Thể tích của một hình - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ  Nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật !   
Bài tập : Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng 2dm, chiều cao bằng 1/4 chiều dài . 
a) Ví duï 1 : 
Nêu tên hai hình khối sau : 
Hình lập phương 
Hình hộp chữ nhật 
Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Thể tích của một hình 
Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật . 
a) Ví dụ 1 : 
b) Ví dụ 2 : 
C 
D 
Thể tích hình C bằng thể tích hình D 
P 
 c) Ví dụ 3: 
M 
N 
 Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N 
* Thực hành : 
A 
B 
Hình hộp chữ nhật A gồm : 8 X 2 = 16 hình lập phương 
Hình hộp chữ nhật B gồm : 9 X 2 = 18 hình lập phương 
Cách 1: 
A 
B 
Cách 2: 
Hình hộp chữ nhật A gồm : 4 X 4 = 16 hình lập phương . 
Hình hộp chữ nhật B gồm : 6 X 3 = 18 hình lập phương . 
A 
1cm 
b 
Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ . 
Hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ . 
1cm 
Trong hai hình dưới đây : 
Bài 1: 
1cm 
A 
B 
Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật A 
A 
B 
Bài 2: 
Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ? 
Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ? 
So sánh thể tích của hình A và hình B . 
Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B 
A 
B 
Bài 2: 
Hình A gồm 45 hình lập phương nhỏ 
Hình B gồm 26 hình lập phương nhỏ 
Thể tích hình B bé hơn thể tích hình A 
Thể tích của một hình 
Toán 
* Bài tập củng cố : 
A 
B 
C 
D 
Trong các hình A, B, C, D. Hình nào có thể tích bằng thể tích hình trên . 
A 
B 
C 
D 
Trong các hình A, B, C, D. Hình nào có thể tích bằng thể tích hình trên . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_the_tich_cua_mot_hinh.ppt
Giáo án liên quan