Bài giảng Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014

Bảng nhân 8

8 x 1 =  8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

Tóm tắt

Mỗi can : 8 l dầu

6  can    : . . . l dầu ?

Bài giải

Sáu can có tất cả số lít dầu là :

8 x 6 = 48 ( l )

Đáp số:48  l dầu.

ppt8 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng 
M«n To¸n - Líp 3B 
Qúy thầy cô về dự giờ 
 Th ø tư ngày 5 tháng 11 năm 2014 Toán 
 Bảng nhân 8 
 8 ®­ îc lÊy 1 lÇn 
 8 x 1 
= 8 
8 x 1 = 8 
8 ®­ îc lÊy 2 lÇn 
8 x 2 
= 8 + 8 
=16 
8 x 2 = 16 
8 ®­ îc lÊy 3 lÇn . 
8 x 3 
 =8 + 8 + 8 
=24 
8 x 3 = 24 
8 x 4 = 32 
 8 x 5 = 40 
 8 x 6 = 48 
 8 x 7 = 56 
8 x 8 = 64 
8 x 1 = 8 
8 x 2 = 16 
8 x 3 = 24 
8 x 4 = 32 
8 x 5 = 40 
8 x 6 = 48 
8 x 7 = 56 
8 x 8 = 64 
8 x 9 = 72 
8 x10 = 80 
8 x 1 = 8 
8 x 2 = 16 
8 x 3 = 24 
8 x 4 = 32 
8 x 5 = 40 
8 x 6 = 48 
8 x 7 = 56 
8 x 8 = 64 
8 x 9 = 72 
8 x10 = 80 
Bài 1 : Tính nhẩm 
8 x 3 = 24 8 x 2 = 16 8 x 4 = 32 8 x 1 = 8 
8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 0 x 8 = 0 
8 x 8 = 64 8 x 10 = 80 8 x 9 = 72 8 x 0 = 0 
Bài 2 : Giải toán 
 Tóm tắt 
Mỗi can : 8 l dầu 
6 can : . . . l dầu ? 
Bài giải 
Sáu can có tất cả số lít dầu là : 
 8 x 6 = 48 ( l ) 
 Đáp số:48 l dầu . 
Bài 3 : Đếm và điền số . 
16 
40 
72 
8 
24 
32 
48 
56 
64 
80 
TiÕt 
 häc 
® Õn 
®©y 
lµ 
hÕt 
Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ ! 
Chúc các em chăm ngoan , học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_nam_hoc_2013_2014.ppt
Giáo án liên quan