Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tiền Việt Nam - Trường TH Tân Tạo

*Giống nhau : Mặt trước đều có ảnh Bác Hồ, có dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , có hình quốc huy nước Việt Nam , có số mệnh giá của tờ bạc , có số sêri. Mặt sau có dòng chữ Ngân hàng nhà nước Việt Nam .

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tiền Việt Nam - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN - LỚP 3/13 
TIỀN VIỆT NAM 
Hai nghìn đồng 
M ười nghìn đồng 
N ă m nghìn đồng 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
*Giống nhau : Mặt trước đều có ảnh Bác Hồ, có dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , có hình quốc huy nước Việt Nam , có số mệnh giá của tờ bạc , có số sêri. Mặt sau có dòng chữ Ngân hàng nhà nước Việt Nam . 
*Khác nhau : Mặt sau 
 -Tờ hai nghìn có hình nhà máy dệt sợi, màu xám tr ắng . 
 -Tờ năm nghìn đồng có hình nhà máy thủy điện, màu xanh xám. 
 -Tờ mười nghìn đồng có hình giàn khoan khai thác dầu khí, màu hồng nhạt . 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Ngoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau : 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Bài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ? 
a) 
Trong chú lợn trên có ?... đồng 
6200 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
 Trong chú lợn trên có ...?... đồng 
b) 
8400 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Trong chú lợn trên có .?.... đồng 
c) 
4000 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải 
1000 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
2000 đồng 
5000 đồng 
5000 đồng 
5000 đồng 
5000 đồng 
5000 đồng 
10000 đồng 
b) 
a) 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
2000 đồng 
10000 đồng 
2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
c) 
1000 đồng 
2000 đồng 
1000 đồng 
2000 đồng 
1000 đồng 
2000 đồng 
5000 đồng 
d) 
2000 đồng 
2000 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
2000 đồng 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau : 
LƯỢC 
4000 đồng 
Lọ hoa 
8700 đồng 
Truyện 
5800 đồng 
Bút chì 
1500 đồng 
Bóng bay 
1000 đồng 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : 
Trong các đồ vật trên : 
Đồ vật có giá tiền ít nhất là :  
Đồ vật có giá tiền nhiều nhất là :  
b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết ? đồng . 
c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là ?. đồng . 
bóng bay 
lọ hoa 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : 
b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết ? đồng . 
Bút chì 
1500 đồng 
Bóng bay 
1000 đồng 
2500 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : 
c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là ?. đồng . 
LƯỢC 
4000 đồng 
Lọ hoa 
8700 đồng 
4700 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
Qua bài học hôm nay các em đã nhận biết được những tờ giấy bạc nào? 
Em sử dụng tiền để làm gì? 
Thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 
Toán 
Tiền Việt Nam 
CHÀO CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_tien_viet_nam_truong_th_tan_tao.ppt
Giáo án liên quan