Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập - Nguyễn Thị Lệ Thy

8 xe ô tô chở được 1048 thùng hàng. Hỏi 5 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu thùng hàng?

Tóm tắt :

8 xe : 1048 thùng

5 xe: thùng ?

Bài giải

Số thùng hàng trong 1 xe là:

 1048 : 8 = 131 ( thùng )

Số thùng hàng trong 5 xe là:

 131 x 5 = 655 ( thùng)

 Đáp số : 655 thùng

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập - Nguyễn Thị Lệ Thy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c 
thÇy c« vÒ dù giê th¨m líp 
GV: NGUYỄN THỊ LỆ THY 
LỚP: 3.12 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
8 xe ô tô chở được 1048 thùng hàng. Hỏi 5 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu thùng hàng ? 
 Thø năm ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2017 Luy ệ n t ừ và câu 
Kiểm tra bài cũ 
Tóm tắt : 
8 xe : 1048 thùng 
5 xe: thùng ? 
Bài giải 
Số thùng hàng trong 1 xe là : 
 1048 : 8 = 131 ( thùng ) 
Số thùng hàng trong 5 xe là : 
 131 x 5 = 655 ( thùng ) 
	 Đáp số : 655 thùng 
Thø nngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2017 To¸n 
 Luyện tập 
Bài 2 : Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở ? 
Tóm tắt : 
7 thùng : 2135 quyển vở 
5 thùng : quyển vở ? 
Bài g iải 
Số quyển vở có trong 1 thùng là: 
 2135 : 7 = 305 ( quyển ) 
Số quyển vở có trong 5 thùng là: 
 305 x 5 = 1525 ( quyển ) 
	 Đáp số : 1525 quyển vë 
Bài 3 : Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó : 
Tóm tắt : 4 xe :8520 viên gạch 
 3 xe : viên gạch ? 
Bài toán : Có 4 xe chở được 8520 viên gạch. Hỏi 3 xe như thế chở được bao nhiêu viên gạch ? 
Bài giải 
Số viên gạch 1 xe chở là : 
 8520 : 4 = 2130 ( viên gạch ) 
Số viên gạch 5 xe chở là : 
 2130 x 3 = 1390 ( viên gạch ) 
	 Đáp số : 1390 viên gạch 
Bài 4 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng kém chiều dài 8 m. Tính chu vi mảnh đất đó . 
Tóm tắt : Chiều dài : 25 m Chiều rộng : kém chiều dài 8 m Chu vi : m ? 
Bài g iải 
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 
25 - 8 = 17 (m) 
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 
(25 + 17 ) x 2 = 84 (m) 
	 Đáp số : 84 m 
Củng cố - dặn dò 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT DẠY 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_luyen_tap_nguyen_thi_le_thy.ppt
Giáo án liên quan