Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép trừ dạng 17-3 - Cao Thị Hòa

Kiểm tra bài cũ

14 + 3 =

10 + 2 =

12 + 3 =

* 7 trừ 3 bằng 4,viết 4

* Hạ 1, viết 1

THƯ GIÃN !!!

Bài 2

Tính:

12 - 1 =

17 - 5 =

14 - 0 =

14 - 1 =

19 - 8 =

16 - 0 =

 

ppt9 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép trừ dạng 17-3 - Cao Thị Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV thực hiện: Cao Thị Hòa 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
 Moân : Toán 
 Lôùp : Một 5 
14 + 3 = 
10 + 2 = 
12 + 3 = 
Kiểm tra bài cũ 
14 
3 
Chục 
 Đơn vị 
4 
17 - 3 =  
1 
7 
3 
- 
1 
4 
* 7 trừ 3 bằng 4,viết 4 
* Hạ 1, viết 1 
17 
- 
1 
Toán 
Phép trừ dạng 17 - 3 
ch¬i gi÷a giê 
THƯ GIÃN !!! 
Tính: 
17 
 5 
- 
Bài 1 
14 
 1 
- 
13 
 2 
- 
16 
 3 
- 
19 
 4 
- 
a) 
12 - 1 = 
17 - 5 = 
14 - 0 = 
14 - 1 = 
19 - 8 = 
16 - 0 = 
Tính: 
Bài 2 
Bài 3 
Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 
 1 
2 
3 
 4 
5 
16 
15 
11 
14 
19 
13 
17 
12 
 13 
 12 
Hãy đoán xem ! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Hết giờ 
Hết giờ 
Hết giờ 
- 
 15 
 4 
 11 
 17 
 2 
- 
 15 
 16 
 3 
- 
 19 
 7 
- 
 17 
 2 
- 
 16 
 3 
- 
 19 
 7 
- 
1 
4 
3 
 15 
 4 
- 
2 
Chúc thầy, cô và các em sức khỏe 
Chào tạm biệt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_phep_tru_dang_17_3_cao_thi_hoa.ppt
Giáo án liên quan