Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9 - Trường TH Tân Tạo

Bài cũ:

Luyện tập

Tính nhẩm

4 + 3 + 1 =

8 – 4 – 2 =

Tính

Phép cộng trong phạm vi 9

Hoạt động 1 : Lập bảng cộng

8 + 1 =

1 + 8 =

7 + 2 =

2 + 7 =

6 + 3 =

3 + 6 =

5 + 4 =

4 + 5 =

 

ppt17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9 - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 
BÀI: 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 
Tính nhẩm 
Tính 
4 
4 
2 
5 
Bài cũ: 
Luyện tập 
4 + 3 + 1 = 
8 – 4 – 2 = 
8 
2 
Đ 
Đ 
 8 
 7 
TOÁN 
Phép cộng trong phạm vi 9 
Hoạt động 1 : Lập bảng cộng 
5 + 4 = 
3 + 6 = 
6 + 3 = 
7 + 2 = 
2 + 7 = 
1 + 8 = 
8 + 1 = 
4 + 5 = 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 + = 
7 + = 
6 + = 
5 + = 
4 + = 
3 + = 
2 + = 
1 + = 
9 
1 
3 
9 
5 
9 
9 
7 
6 
9 
4 
9 
9 
2 
8 
9 
Nghỉ giữa tiết 
1. Tính 
Họat động 2 : Thực hành 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
 1 
 8 
+ 
 2 
 7 
+ 
 3 
 6 
+ 
 4 
 5 
+ 
 5 
 4 
+ 
 6 
 3 
+ 
 7 
 2 
+ 
 8 
 1 
+ 
4 + 5 = 
4 + 4 = 
7 – 4 = 
2 + 7 = 
0 + 9 = 
8 – 5 = 
9 
8 
3 
9 
9 
3 
2. Tính 
8 + 1 = 
5 + 2 = 
6 – 1 = 
3 + 6 = 
1 + 7 = 
0 + 8 = 
9 
7 
5 
9 
8 
8 
3. Tính 
5 + 3 + 1 = 
6 + 2 + 1 = 
5 + 2 + 2 = 
6 + 3 + 0 = 
9 
9 
9 
9 
5 + 4 = 
6 + 3 = 
9 
9 
3. Tính 
7 + 1 + 1 = 
1 + 2 + 6 = 
7 + 0 + 2 = 
1 + 5 + 3 = 
9 
9 
9 
9 
7 + 2 = 
1 + 8 = 
9 
9 
4. Nối ( theo mẫu) 
4 + 5 
9 
6 + 3 
9 + 0 
8 + 1 
6 + 2 
5 + 2 
7 
+ 
2 
= 
9 
4. Viết phép tính thích hợp 
6 
+ 
3 
= 
9 
4. Viết phép tính thích hợp 
TRỊ CHƠI : 
“ Ai mà tài thế” 
CỦNG CỐ 
Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: 
6 + 3 = ? 
5 + ? = 9 
? + 0 = 9 
a 
b 
c 
8 
9 
6 
a 
b 
c 
5 
2 
4 
a 
b 
c 
9 
8 
7 
b 
c 
a 
Dặn dò: 
- Học thuộc bảng cộng 9. 
- Chuẩn bị bài: “Phép trừ trong phạm vi 9” 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_phep_cong_trong_pham_vi_9_truong_th.ppt
Giáo án liên quan