Bài giảng Tin học Lớp 4 - Bài 25: Rèn luyện kỹ năng đã biết - Trần Thị Thanh Quyên

3. Chọn câu trả lời đúng nhất:

a. Thư điện tử hoạt động dựa trên chương trình PowerPoint.

b. Tên email sử dụng Tiếng Việt có dấu và các khoảng trắng giữa các kí tự.

c. Địa chỉ của một hộp thư điện tử thường có hai phần, cách nhau bằng kí hiệu @.

d. Thư điện tử được gửi qua đường bưu điện.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học Lớp 4 - Bài 25: Rèn luyện kỹ năng đã biết - Trần Thị Thanh Quyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 4.4 
Môn: Tin HỌC 
Giáo viên: Trần Thị Thanh Quyên 
1. Em hãy chọn tên hộp thư điện tử đúng: 
Tin học 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 a. tranthile2006@yahoo.com 
 b. thudientu@ hcm edu vn 
 c. Nguyễnvănnăm@hcm.edu.vn 
d . @hcm.edu.vn 
2. Khi muốn gửi thư điện tử đính kèm tệp tin ta chọn: 
Tin học 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 a. Exit 
 b. 
c. 
 d. 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
Tin học 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
b. Tên email sử dụng Tiếng Việt có dấu và các khoảng trắng giữa các kí tự. 
 c. Địa chỉ của một hộp thư điện tử thường có hai phần, cách nhau bằng kí hiệu @. 
a. Thư điện tử hoạt động dựa trên chương trình PowerPoint. 
d. Thư điện tử được gửi qua đường bưu điện. 
3. Chọn câu trả lời đúng nhất: 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 4.4 
Môn: Tin HỌC 
Giáo viên: Trần Thị Thanh Quyên 
Tin học 
HOẠT ĐỘNG 1: CÁC NÚT LỆNH CƠ BẢN 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
1. Em hãy nối các nút lệnh sau với công dụng phù hợp: 
Bài 25: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT 
Tin học 
HOẠT ĐỘNG 1: CÁC NÚT LỆNH CƠ BẢN 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
2. Em hãy ghi lại công dụng của các tổ hợp phím tắt sau: 
Bài 25: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT 
Mở một trang soạn thảo có sẵn. 
Mở một trang soạn thảo mới. 
Đóng văn bản, cửa sổ Word. 
Canh phải đoạn văn bản định dạng. 
Quay lui một thao tác. 
Tin học 
HOẠT ĐỘNG 1: CÁC NÚT LỆNH CƠ BẢN 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
3. Em hãy trình bày ý nghĩa của các thao tác nhấp chuột sau: 
Bài 25: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT 
a) Nhấp chuột tại vị trí trước một dòng: 
. 
b) Nhấp chuột ba lần lần một từ bất kỳ: 
. 
c) Nhấp đôi chuột lên một từ bất kỳ: 
. 
d) Nhấp chuột ba lần phía lề văn bản: 
. 
Trỏ chuột xuất hiện trước dòng được chọn 
Chọn toàn bộ văn bản 
Chọn từ được nhấp 
Chọn toàn bộ văn bản 
Tin học 
HOẠT ĐỘNG 2: PHỐI HỢP HÌNH ẢNH VÀ VĂN BẢN 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
1. Em hãy trình bày cách chèn hình ảnh từ công cụ Shapes vào văn bản của em. 
Bài 25: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT 
2. Sau khi chèn xong công cụ Shapes vào văn bản, làm thế nào để ta có thể nhập thêm văn bản vào giữa các hình ảnh đã chèn. 
Tin học 
HOẠT ĐỘNG 2: PHỐI HỢP HÌNH ẢNH VÀ VĂN BẢN 
Thứ năm , ngày 16 tháng 03 năm 2017 
Bài 25: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÃ BIẾT 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
Các em về nhà: 
- Xem lại bài. 
- Chuẩn bị bài 26 “TạO VÀ SỬ DỤNG BẢNG” cho tiết học sau. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_4_bai_25_ren_luyen_ky_nang_da_biet_tra.ppt
Giáo án liên quan