Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Trần - Trường TH Tân Tạo

Chọn ý đúng nhất :

Trước nguy cơ bị quân Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt đã làm gì ?

a - Chuẩn bị lực lượng chờ giặc tới.

b – Lo lắng, xin giảng hòa trước.

c – Bất ngờ đem quân sang đánh trước vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu.

d – Hòa hoãn với giặc.

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nhà Trần - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quyù thaàycoâ 
veà döï giôø THAO GIẢNG lôùp 4.1 
Chọn ý đúng nhất : 
 Trước nguy cơ bị quân Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt đã làm gì ? 
 a - Chuẩn bị lực lượng chờ giặc tới. 
 b – Lo lắng, xin giảng hòa trước. 
 c – Bất ngờ đem quân sang đánh trước vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu. 
 d – Hòa hoãn với giặc. 
Chọn ý đúng nhất: 
 Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào ? 
 a – Năm 1010. 
 b – Năm 1068. 
 c – Năm 981. 
 d – Năm 938. 
Chọn ý đúng nhất : 
 Việc Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh đất Tống thể hiện điều gì ? 
 a – Hấp tấp, vội vàng trong việc dùng binh. 
 b – Chủ động chặn thế mạnh của giặc. 
 c – Chủ quan, khinh địch. 
 d – Ngồi yên đợi giặc. 
NỘI DUNG THẢO LUẬN 
1/ Tình hình nhà Lý cuối thế kỉ XII như thế nào ? 
2/ Nhà Trần thay thế nhà Lý như thế nào ? 
3/ Em hãy trình bày bộ máy nhà nước dưới thời Trần ? 
4/ Em có nhận xét gì về quan hệ Vua – Quan? 5/ Em có nhận xét gì về mối quan hệ Vua – Dân ? 
NỘI DUNG THẢO LUẬN 
 Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và phát triển nông nghiệp ? 
Chọn câu trả lời đúng nhất 
Dưới thời nhà Trần, cả nước chia thành 12 lộ, dưới lộ là : 
 a) Lộ, châu, phủ, huyện, xã. 
 b) Lộ, phủ, châu, huyện,xã. 
 c) Lộ, châu, huyện, phủ, xã. 
 d) Lộ, huyện, châu,phủ,xã. 
Chọn câu trả lời đúng nhất 
Nhà Trần làm gì để củng cố xây dựng đất nước? 
 a ) Tuyển tất cả trai tráng từ 16-30 tuổi vào quân đội. 
 b) Tất cả các trai tráng khỏe mạnh đều được tuyển vào quân đội, sống tập trung trong doanh trại để tập luyện hằng ngày. 
 c) Trai tráng khỏe mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. 
 d) Trai tráng khỏe mạnh được tuyển vào quân đội. 
Chọn câu trả lời đúng nhất 
Công việc của Hà đê sứ là : 
 a) Đắp đê và bảo vệ đê điều. 
 b) Chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất. 
 c) Tuyển mộ người đi khẩn hoang. 
 d) Bảo vệ đê điều. 
Tượng Vua Trần Nhân Tông 
Tượng Vua Trần Nhân Tông 
Đền thờ các vị vua Trần 
(Đông Triều-Quảng ninh) 
Đền thờ các vị vua Trần 
(Thiên Trường-Nam Định) 
À 
h 
U 
Ê 
C 
N 
Ề 
S 
Ồ 
O 
Ứ 
Ê 
Đ 
Ý 
H 
Ợ 
H 
O 
À 
Ế 
R 
Ầ 
H 
N 
Ả 
C 
N 
N 
H 
U 
G 
Ô 
N 
N 
S 
N 
G 
I 
S 
n 
I 
Đ 
Đ 
Ứ 
L 
H 
T 
H 
Á 
T 
Ư 
G 
H 
À 
N 
G 
T 
R 
I 
T 
Ầ 
N 
T 
H 
Ủ 
Đ 
Ộ 
K 
Y 
N 
Ứ 
1. Từ gồm 9 chữ cái, đây là tên một chức quan tuyển mộ người đi khẩn hoang ở thời nhà Trần? 
2.Từ gồm 12 chữ cái, Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái tên là gì? 
3.Tên của chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều, từ gồm 6 chữ cái 
4. Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là gì? Từ gồm 15 chữ cái. 
5. Từ gồm 8 chữ cái: Đây là tên thật của vị vua đầu tiên thuộc triều Trần? 
6. Tên một người có công khởi dựng sự nghiệp họ Trần. Từ gồm 9 chữ cái 
7. Từ gồm 12 chữ cái, tên một chức quan chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất? 
NHÀ TRẦN 
Đi tìm ô chữ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
XIN CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ THẦY CÔ 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_nha_tran_truong_th_tan_tao.ppt
Giáo án liên quan