Bài giảng Tiết 17 - Bài 11: Peptit và protein (tiếp theo)

. Kiến thức:

Khỏi niệm về peptit, protein, axit nucleic, enzim

Cấu tạo phân tử và tính chất cơ bản của peptit, protein.

 2. Kĩ năng:

Nhận biết liên kết peptit

Goi tên peptit

Viết phương tŕnh hoá học của peptit, protein

Phân biệt cấu trúc bậc I và bậc 2 của protein

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 17 - Bài 11: Peptit và protein (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết:	17	 Ngày soạn:
Bài 11: PEPTIT VÀ PROTEIN
(Tiết thứ 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 1. Kiến thức:
Khỏi niệm về peptit, protein, axit nucleic, enzim
Cấu tạo phân tử và tính chất cơ bản của peptit, protein.
 2. Kĩ năng:
Nhận biết liên kết peptit
Goi tên peptit
Viết phương tŕnh hoá học của peptit, protein
Phân biệt cấu trúc bậc I và bậc 2 của protein
 3.Trọng tâm:
II CHUẨN BỊ
Tranh: cấu trúc xoắn kép của AND, cấu trúc bậc I của phân tử insulin
 Dụng cụ và hoá chất để làm thí nghiệm peptit tác dụng với Cu(OH)2, protein tác dung với HNO3f38 đ.
III. Tiến trình lên lớp 
 Ổn định lớp
Bài cũ: viét ptpư khi cho alanin tác dụng với mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung bài học 
GV: Các em hãy nghiên cứu SGK và cho biết qui luật của phản ứng thuỷ phân của peptit trong môi trường axit, bazơ hoặc nhờ xúc tác enzim? 
HS: Khi đun nóng với dung dịch axit bazơ hay nhờ xúc tác của enzim peptit bị thuỷ phân thành hỗn hợp các a - aminoaxit.
Hs: Viết phương trình phản ứng thuỷ phân mạch peptit trong phân tử protein có chứa 3 amino axit khác nhau?
Gv: Giới thiệu phản ứng màu của peptit.
Hoạt động 2
GV: Các em hãy nghiên cứu SGK cho biết định nghĩa về protein và phân loại.
HS: Đọc SGK để nắm được thông tin
GV: Treo hình vẽ phóng to cấu trúc phân tử protein cho HS quan sát, so sánh với hình vẽ trong SGK
Hs: Nghiên cứu SGK cho biết cấu tạo phân tử protein
Hoạt động 3:
GV: Các em hãy nghiên cứu SGK và cho biết những tính chất đặc trưng của protein?
HS: Đọc SGK và suy nghĩ trả lời
Hs : Xem phản ứng hoá học phần peptit
Hs: Đọc sgk để hiểu vai trà của protein trong đời sống.
 Hoạt động 4:
1. Enzim:
GV: Các em hãy nghiên cứu SGK và cho biết :
- Định nghĩa về enzim
- Các đặc điểm của enzim.
HS: Nghiên cứu SGK và trả lời.
2. Axit nucleic:
GV: Các em hãy nghiên cứu SGK và cho biết đặc điểm chính của axit nucleic
H: Cho biết sự khác nhau của phân tử AND và ARN khi nghiên cứu SGK?
II. PROTEIN
 1.Khái niệm
Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC.
 Protein được chia làm 2 loại: protein đơn giản và protein phức tạp.
 2. Cấu tạo phân tử :
 Phân tử protein được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polipeptit kết hợp với nhau 
 3. Tính chất 
 a. Tính chất vật lí (sgk)
 b. Tính chất hoá học
Khi đun nóng protein với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim, các liên kết peptit trong phân tử protein bị phân cắt dần, tạo thành cá chuỗi polipetit và cuối cùng thành hỗn hợp các a - amino axit. 
III. Khái niệm về enzim và axit nucleic:
 1. Enzim:
 Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật.
 Xúc tác enzim có 2 đặc điểm :
 + Có tính chọn lọc cao, mỗi enzim chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá nhất định,
 + Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất lớn gấp 109 – 1011 tốc độ phản ứng nhờ xúc tác hoá học.
 2. Axit nucleic:
 - Axit nucleic là polieste của axit phôtphoric và pentozơ ( monosaccarit có 5 C)mỗi pentozơ lại có một nhóm thế là một bazơ nitơ.
 + Nếu pentozơ là ribozơ: tạo axit ARN.
 + Nếu pentozơ là đeoxiribozơ: tạo axit ADN.
 + Khối lượng ADN từ 4 –8 triệu đvC, thường tồn tại ở dạng xoắn kép. Khối lượng phân tử ARD nhỏ hơn ADN, thường tồn tại ở dạng xoắn đơn.
4: Củng cố :1,2,3/55 sgk

File đính kèm:

  • doctiet 17.doc