Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Vị ngữ, chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào

Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

 Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Vị ngữ, chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Nhận xét 
1. Đọc đoạn văn sau: 
 Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm. Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này. 
- Đoạn văn trên có mấy câu? 
- Đoạn văn trên có 7 câu. 
Là những câu nào? 
- Những câu nào thuộc mẫu Ai thế nào? 
- Những câu thuộc mẫu Ai thế nào? là: 1, 2, 4, 6, 7. 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
I. Nhận xét 
Câu Ai thế nào? 
Chủ ngữ 
Vị ngữ 
ND biểu thị của vị ngữ 
Từ ngữ tạo thành vị ngữ 
Cảnh vật thật im lìm. 
Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. 
Ông Ba trầm ngâm. 
Ông Sáu rất sôi nổi. 
Cảnh vật 
Sông 
Ông Ba 
Ông Sáu 
thật im lìm 
rất sôi nổi 
trầm ngâm 
thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. 
Trạng thái của cảnh vật 
Trạng thái của người 
Trạng thái của người 
Trạng thái của sông 
Cụm tính từ 
Cụm động từ ( thôi ) 
Động từ 
Cụm động từ 
Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này. 
Ông 
hệt như Thần Thổ Địa của vùng này. 
Đặc điểm của người 
Cụm tính từ ( hệt ) 
II. Ghi nhí : 
1. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. 
2.Vị ngữ thường do tính từ, động từ ( hoặc cụm tính từ, cụm động từ ) tạo thành. 
Câu Ai thế nào? 
Vị ngữ 
Từ ngữ tạo thành vị ngữ 
 Cánh đại bàng rất khỏe. Mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. 
- Cánh đại bàng rất khỏe. 
- Mỏ đại bàng dài và rất cứng. 
- Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. 
- Đại bàng rất ít bay. 
- Nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. 
rất khỏe. 
Cụm tính từ 
dài và rất cứng. 
giống như cái móc hàng của cần cẩu. 
 rất ít bay. 
giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. 
Cụm tính từ 
Cụm tính từ 
Cụm tính từ 
Cụm tính từ 
I. Nhận xét: 
 Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
 Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. 
 Theo VÕ NGUYÊN GIÁP 
1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 
I. Nhận xét: 
 Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
 Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. 
1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 
1 
 2 
3 
 4 
 5 
 6 
a. Đoạn văn trên có 6 câu. 
b. Câu kể Ai thế nào? là những câu: 2, 3, 5, 6 
Là những câu nào? 
a. Đoạn văn trên có mấy câu? 
b. Câu kể Ai làm gì? là những câu nào? 
I. Nhận xét: 
Câu Ai thế nào? 
Chủ ngữ 
ND biểu thị của CN 
TN tạo thành CN 
- Hà Nội tưng bừng màu đỏ. 
- Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. 
- Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. 
- Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. 
Hà Nội 
Cả một vùng trời 
Các cụ già 
Những cô gái thủ đô 
Chỉ địa danh 
Chỉ địa danh 
Chỉ người 
Chỉ người 
Danh từ 
Cụm danh từ 
Cụm danh từ 
Cụm danh từ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_vi_ngu_chu_ngu_trong_cau_ke_ai_the_nao.ppt
Giáo án liên quan