Bài giảng Tiếng Anh Khối 4 - Unit 4: We’re having fun at the beach! - Lesson 2 - Nguyễn Thị Thúy Trang

LOOK AND REMEMBER

Write the words which you can remember

LOOK AND REMEMBER

sail

kayak

snorkel

waterski

Wednesday, October 25th , 2017.

UNIT 4: WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH!

LESSON 2

 

pptx30 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Khối 4 - Unit 4: We’re having fun at the beach! - Lesson 2 - Nguyễn Thị Thúy Trang, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Grade 4 
Welcome to our class 
Nguyễn Thị Thúy Trang 
School year: 2017- 2018 
TAN TAO PRIMARY SCHOOL 
LOOK AND REMEMBER 
Write the words which you can remember 
LOOK AND REMEMBER 
sail 
kayak 
snorkel 
waterski 
surf 
windsurf 
beach 
UNIT 4: WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH! 
LESSON 2 
Wednesday, October 25 th , 2017. 
He ’s sail ing. 
She ’s kayak ing. 
He ’s snorkel ing. 
He is waterskiing. 
He is surfing. 
He is windsurfing. 
Discuss in pairs 
Throw the balls 
Look and write 
LOOK AND WRITE 
He ’s sail ing. 
She ’s kayak ing. 
He ’s snorkel ing. 
He is waterskiing. 
He is surfing. 
He is windsurfing. 
Talk about someone 
Thank you very much 
for your attendance! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_khoi_4_unit_4_were_having_fun_at_the_bea.pptx
Giáo án liên quan