Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Bài 26: Chữ hoa X - Trường TH Tân Tạo

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu bên trái, dừng bút ở đường kẻ 1với đường kẻ 2.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, viết nét xiên lượn từ trái sang phải, từ dưới lên trên, dừng bút trên đường kẻ 6.

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút , viết nét móc hai đầu bên phải từ trên xuống dưới, cuối nét uốn vào trong, dừng bút ở đường kẻ 2.

Chú ý : cần viết cho cân đối các phần giống nhau

 

pptx6 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Bài 26: Chữ hoa X - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Con chữ V được viết bởi mấy nét ? 
Đáp án : Con chữ V được cấu tạo bởi 3 nét. 
TËp viÕt 
Bài 26: Chữ hoa X 
Chữ X hoa cao mấy ly? Rộng mấy ly? 
Chữ hoa X gồm mấy nét ? Là nào những nét? 
+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu bên trái, dừng bút ở đường kẻ 1với đường kẻ 2. 
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, viết nét xiên lượn từ trái sang phải, từ dưới lên trên, dừng bút trên đường kẻ 6. 
+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút , viết nét móc hai đầu bên phải từ trên xuống dưới, cuối nét uốn vào trong, dừng bút ở đường kẻ 2 . 
Chú ý : cần viết cho cân đối các phần giống nhau 
. 
. 
Chữ hoa: 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_bai_26_chu_hoa_x_truong_th_tan_tao.pptx