Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 trường tiểu học Hợp Thanh A

I. MỤC TIÊU

- Nêu được tên của các b phn vµ chc n¨ng cđa c¬ quan hô hấp.

- Chỉ được vÞ trÝ c¸c b phn cđa c¬ quan h« hp trªn tranh v.

-HS Kh¸, gii bit ®­ỵc ho¹t ®ng th diƠn ra liªn tơc. Nu bÞ ngng th t 3 - 4 phĩt ng­i ta c thĨ cht

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các hình SGK trang 4, 5.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Bài mới

 

doc84 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1875 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 trường tiểu học Hợp Thanh A, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ït động nông nghiệp, công nghiệp,… mà em biết.
Bước 2: GV có thể cho các nhóm bình luận chéo nhau.
* Hoạt động 3: LÀM VIỆC CÁ NHÂN
- Khi HS giới thiệu, GV theo dõi và nhận xét xem HS vẽ và giới thiệu có đúng không để làm căn cứ đánh giá HS.
Lưu ý : Đánh giá kết quả học tập của HS
Căn cứ vào hướng dẫn đánh giá, GV có thể theo dõi và nhận xét về kết quả học tập của HS, về những nội dung đã học ở học kì I để khẳng định việc đánh giá cuối học kì của HS đảm bảo chính xác.
- Quan sát hình theo nhóm : cho biết các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc trong các hình 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK.
- Từng nhóm dán tranh, ảnh về các hoạt động mà các em đã sưu tầm được theo cách trình bày của từng nhóm, 
- Từng em vẽ sơ đồ và giới thiệu về gia đình của mình.
Tuần 18 : 
TiÕt35: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
Nêu một số hoạt động nông nghiệo, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc.
Giới thiệu các thành viên trong gia đình của em.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh, ảnh do HS sưu tầm.Hình các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.
Thẻ ghi tên các cơ quan các cơ quan và chức năng các cơ quan đó.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Hoạt động 1: T/C CHƠI AI NHANH ? AI ĐÚNG
Bước 1: 
GV chuẩn bị tranh to (cỡ giấy khổ Ao) vẽ các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh và thẻ ghi tên, chức năng và cách giữ vệ sinh các cơ quan đó. Nếu có điều kiện thì nên chuẩn bị đủ cho HS hoạt động nhóm.
Bước 2: 
Tuỳ hoàn cảnh cụ thể của từng lớp, GV tổ chức cho HS quan sát tranh và gắn được thẻ vào tranh. Có thể chơi theo nhóm trước, khi HS đã thuộc thì chia thành đội chơi.
Lưu ý: Sau khi chơi, GV nên chốt lại những đội gắn đúng và sửa lỗi cho đội gắn sai. Nên bố trí thế nào để động viên những em học yều và nhút nhát được chơi.
* Hoạt động 2: QUAN SÁT HÌNH THEO NHÓM
Bước 1: Chia nhóm và thảo luận
Có thể liên hệ thực tế ở địa phương nơi đang sống để kể về những hoạt động nông nghiệp, công nghiệp,… mà em biết.
Bước 2: GV có thể cho các nhóm bình luận chéo nhau.
* Hoạt động 3: LÀM VIỆC CÁ NHÂN
- Khi HS giới thiệu, GV theo dõi và nhận xét xem HS vẽ và giới thiệu có đúng không để làm căn cứ đánh giá HS.
Lưu ý : Đánh giá kết quả học tập của HS
Căn cứ vào hướng dẫn đánh giá, GV có thể theo dõi và nhận xét về kết quả học tập của HS, về những nội dung đã học ở học kì I để khẳng định việc đánh giá cuối học kì của HS đảm bảo chính xác.
- Quan sát hình theo nhóm : cho biết các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc trong các hình 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK.
- Từng nhóm dán tranh, ảnh về các hoạt động mà các em đã sưu tầm được theo cách trình bày của từng nhóm, 
- Từng em vẽ sơ đồ và giới thiệu về gia đình của mình.
__________________________________________
Tuần 18 : 
TiÕt36:VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
i.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
Nêu tác hại của rác thải và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định.
II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục:
 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của rác, tác hại của phân .
Kĩ năng tư duy phê phán - Kĩ năng làm chủ bản thân
Kĩ năng ra quyết định - Kĩ năng hợp tác
III.Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng
Chuyên gia -Thảo luận nhóm
Tranh luận -Điều tra -Đóng vai
IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Các hình trong SGK trang 68, 69.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Hoạt động 1: THẢO LUẬN NHÓM
Bước 1: Thảo luận nhóm
GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát hình 1, 2 trang 68 SGK :
- Hãy nói cảm giác của bạn khi đi ngang qua đống rác. Rác có hại như thế nào ?
- Những sinh vật thường sống trong đống rác, chúng có hại gì đối với sức khoẻ con người ?
GV gợi ý để HS nêu được các ý sau:
- Rác (vỏ đồ hộp, giáy gói thức ăn,…) nếu vứt bừa bãi sẽ là vật trung gian truyền bệnh.
- Xác chết súc vật vứt bừa bãi sẽ bị thối rữa sinh nhiều mầm bệnh và còn là nơi để một số sinh vật sinh sản và truyền bệnh như: ruồi, muỗi, chuột, ….
Bước 2: 
GV nêu thêm những hiện tượng về sự ô nhiễm của rác thải ở những nôi công cộng và tác hại đối với sức khoẻ con người.
+ Kết luận: Trong các loại rác, có những loại thối rữa và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Chuột, gián, ruồi,… thường sống ở nơi có rác. Chúng là vật trung gian truyền bệnh của con người.
* Hoạt động 2: LÀM VIỆC THEO CẶP
Bước 1: Từng cặp HS quan sát các hình trong SGK trang 69 ù: chỉ và nói việc làm nào là đúng, việc làm nào sai.
Bước 2: 
GV có thể gợi ý tiếp:
- Em cần phải làm gì để giữ vệ sinh công cộng ?
- Em đã làm gì để giữ vệ sinh công cộng ?
- Hãy nêu cách xử lý rác ở địa phương em.
GV kẻ bảng để điền những câu trả lời của HS và căn cứ vào phần trả lời của HS, GV giới thiệu những cách xử lý rác hợp vệ sinh.
Tên xã (huyện)
Chôn
Đốt
Ủ
Tái chế
* Hoạt động 3: TẬP SÁNG TÁC BÀI HÁT THEO NHẠC CÓ SẴN, HOẶC NHỮNG HOẠT CẢNH NGẮN ĐỂ ĐÓNG VAI
Lưu ý : Nội dung bài hát cần ngắn gọn và cho HS trình bày tại lớp.
- Các nhóm quan sát hình 1, 2 trang 68 SGK và trả lời theo gợi ý 
- Một số nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- Một số nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- Các nhóm có thể liên hệ đến môi trường nơi các em đang sống: đường phố, ngõ xóm, bản làng,…
Ví dụ, sáng tác bài hát dựa theo nhạc của bài hát “chúng cháu yêu cô lắm”.
Nội dung: …
Cô dạy chúng cháu giữ vệ sinh
Cô dạy chúng cháu vui học hành
Tình tang tính, tính tang tình
Dạy chúng cháu yêu lao động
______________________________________________________________________________________
Tuần 19 :
BÀI 37:VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi.
Thực hiện những hành vi đúng giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh.
II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục:
 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của rác, tác hại của phân và nước tiểu, tác hại của nước bẩn, nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và sinh vật sống
-Kĩ năng tư duy phê phán - Kĩ năng làm chủ bản thân -Kĩ năng ra quyết định - Kĩ năng hợp tác
III.Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng
Chuyên gia -Thảo luận nhóm -Tranh luận -Điều tra - Đóng vai
IV.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các hình trang 70, 71 SGK.
V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
* Hoạt động 1 : Quan sát tranh (15 phút)
 Cách tiến hành: 
Bước 1: Quan sát cá nhân
Bước 2: GV yêu cầu các em nói những gì quan sát thấy trong hình.
Bước 3: Thảo luận nhóm
 Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. Hãy cho một số dẫn chứng cụ thể em đã quan sát thấy ở địa phương (đường làng, ngõ xóm, bến xe, bến tàu,…) 
 Cần phải làm gì để tránh những hiện tượng trên ?
 Các nhóm trình bày, GV nhận xét và kết luận.
 Kết luận : Phân và nước tiểu là chất cặn bã của quá trình tiêu hoá và bài tiết. Chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh. Vì vậy chúng ta phải đi đại, tiểu tiện đúng nơi quy định ; không để vật nuôi (chó, mèo, lợn, gà,…) phóng uế bừa bãi.
* Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm (15 phút)
 Cách tiến hành :
Bước 1 : GV chia nhóm HS và yêu cầu các em quan sát hình 3, 4 trang 71 SGK và trả lời theo gợi ý : Chỉ và nói tên từng loại nhà tiêu trrong hình.
Bước 2 : Thảo luận
 Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau :
- Ở địa phương bạn sử dụng loại nhà tiêu nào ?
- Bạn và gia đình cần phải làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ ?
- Đối với vật nuôi thì cần làm gì để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi trường ?
Kết luận : Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xử lý phân người và động vật hợp lí sẽ góp phần phòng chống ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước.
- HS quan sát các hình trong SGK trang 70, 71.
- HS tiến hành thảo luận nhóm
- HS quan sát hình 3, 4 trang 71 SGK và trả lời.
- Các nhóm tiến hành thảo luận.
Tuần 19 : 
 BÀI 38:VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
 Tầm quan trọng của việc xử lí nước thải hợp vệ sinh đối với đời con người và động thực vật .
II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục:
 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của rác, tác hại của phân và nước tiểu, tác hại của nước bẩn, nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và sinh vật sống
- Kĩ năng tư duy phê phán -Kĩ năng làm chủ bản thân -Kĩ năng ra quyết định - Kĩ năng hợp tác
III.Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng
- Chuyên gia - Thảo luận nhóm - Tranh luận - Điều tra - Đóng vai
IV.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các hình trang 72, 73 SGK.
V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
* Hoạt động 1: Quan sát tranh (15 phút)
Bước 1: Quan sát hình 1, 2 trang 72 SGK theo nho

File đính kèm:

  • docTNXH . Lop 3 2009 - 2010.doc
Giáo án liên quan