Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) - Trường TH Tân Tạo

Cô Hương còn rất trẻ. Cô năm nay khoảng ba mươi tuổi. Dáng cô cao, làn tóc mượt mà xõa ngang lưng làm tô thêm vẻ mềm mại, dịu dàng. Trên gương mặt trái xoan trắng hồng của cô nổi bật lên đôi mắt đen láy , trong sáng với ánh nhìn ấm áp, tin cậy. Chiếc mũi thanh tú trông cô rất có duyên. Mỗi khi cô cười để lộ hàm răng trắng ngà, đều như hạt bắp.

ppt10 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập làm văn 
Kiểm tra bài cũ: 
1. Nêu cấu tạo của bài văn tả người. 
2.Trình bày dàn ý bài văn tả người mà em thường gặp. 
Tập làm văn 
Luyện tập tả người 
(Tả ngoại hình) 
Đề bài: Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong bài trước, hãy viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp. 
Gợi ý 
Tập làm văn 
Luyện tập tả người 
(Tả ngoại hình) 
*Hãy đọc phần tả ngoại hình trong dàn ý sẽ chuyển thành đoạn văn. 
Dàn ý của bài văn tả người 
Môû baøi: Giôùi thieäu ngöôøi ñònh taû. 
Thaân baøi: 
	 a. Taû ngoaïi hình (ñaëc ñieåm noåi baät veà taàm voùc, caùch aên maëc,khuoân maët,maùi toùc, caëp maét, haøm raêng) 
	b. Taû tính tình, hoaït ñoäng ( lôøi noùi, cöû chæ,thoùi quen, caùch cö xöû vôùi ngöôøi khaùc,..) 
3. Keát baøi: Neâu caûm nghó veà ngöôøi ñöôïc ta.û 
Daøn yù của baøi vaên taû cô giáo 
Môû baøi: Ngöôøi em định tả laø cô Hương. 
2. Thaân baøi: 
+ Taû ngoại hình: Cô Hương năm nay khoảng ngoaøi 30 tuoåi/. Daùng ngöôøi thon thả/. Khuoân maët trái xoan/. Nöôùc da trắng/. Maùi toùc dài ñen oùng, coät goïn gaøng baèng chieác kẹp toùc/. Maét to, ñen/.Mũi cao/. Mieäng cöôøi hieàn ñeå loä haøm raêng traéng ngaø, đều/. 
+ Taû tính tình, hoạt động: Cô rất vui vẻ nhưng cô cũng rất nghiêm khắc/. Cô luôn quan tâm đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn,học yếu./ Cô luôn là tấm gương sáng cho chúng em noi theo./ 
3. Keát baøi: Em rất kính yêu côEm coi cô như người mẹ thứ hai của em. 
 Nêu cấu tạo của một đoạn văn. 
Tập làm văn 
Luyện tập tả người 
(Tả ngoại hình) 
Đề bài: Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong bài trước, hãy viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp. 
Viết đoạn văn trong 12 phút. 
Kiểm tra lại đoạn văn vừa viết 
Nhận xét đoạn văn dựa vào các tiêu chí sau: 
-Đoạn văn cần có câu mở đoạn. 
-Thân đoạn đã nêu được những nét tiêu biểu về ngoại hình của người đó. 
-Thể hiện được tình cảm đối với người định tả. 
-Các câu văn sắp xếp hợp lí. 
Tập làm văn 
Luyện tập tả người 
 (Tả ngoại hình) 
 Cô Hương còn rất trẻ. Cô năm nay khoảng ba mươi tuổi. Dáng cô cao, làn tóc mượt mà xõa ngang lưng làm tô thêm vẻ mềm mại, dịu dàng. Trên gương mặt trái xoan trắng hồng của cô nổi bật lên đôi mắt đen láy , trong sáng với ánh nhìn ấm áp, tin cậy. Chiếc mũi thanh tú trông cô rất có duyên. Mỗi khi cô cười để lộ hàm răng trắng ngà, đều như hạt bắp. 
Tập làm văn 
Luyện tập tả người 
(Tả ngoại hình) 
 Em rất quý bạn Tài. Tài bằng tuổi em nhưng cậu ta bé hơn chúng bạn cùng lứa một chút. Cách ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng làm cho vóc dáng của cậu cứng cáp hơn. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán thông minh và khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đôi mắt Tài sáng ngời ẩn dưới đôi chân mày đen nhánh. Tài gây được cảm tình với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi cái miệng rất có duyên của cậu. 
 Vieát laïi ñoaïn vaên treân cho hay hôn. 
Chuaån bò baøi : Làm biên bản cuộc họp. 
Dặn dò: 
CÁC EM NGOAN, HỌC GiỎI 
Tiết học kết thúc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_5_bai_luyen_tap_ta_nguoi_ta_ngoai.ppt
Giáo án liên quan