Bài giảng Tập làm văn Lớp 2 - Bài: Kể ngắn theo tranh - Nguyễn Thị Ngọc Vui

Kiểm tra bài cũ:

LUYỆN TẬP

MỤC LỤC SÁCH

Mẩu giấy vụn

Mẩu giấy vụn

Tập chép: Mẩu giấy vụn

Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã

Ngôi trường mới

Câu kiểu Ai là gì ? Mở rộng vốn từ:

từ ngữ về đồ dùng học tập

Chữ hoa: Đ

Mua kính

Nghe - viết: Ngôi trường mới

Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã

Luyện tập về mục lục sách

pdf29 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 2 - Bài: Kể ngắn theo tranh - Nguyễn Thị Ngọc Vui, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:
LUYỆN TẬP 
MỤC LỤC SÁCH 
Tuần
Chủ
điểm
Phân môn Nội dung
Tran
g
6. 
TRƯỜNG
HỌC
Tập đọc
Kể chuyện
Chính tả
Tập đọc
Luyện từ và
câu
Tập viết
Tập đọc
Chính tả
Tập làm 
văn
Mẩu giấy vụn
Mẩu giấy vụn
Tập chép: Mẩu giấy vụn
Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã
Ngôi trường mới
Câu kiểu Ai là gì ? Mở rộng vốn từ: 
từ ngữ về đồ dùng học tập
Chữ hoa: Đ
Mua kính
Nghe - viết: Ngôi trường mới
Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã
Luyện tập về mục lục sách
48
49
50
50
52
53
53
54
54
Tuần
Chủ điểm
Phân môn Nội dung Trang
7. 
THẦY
CÔ
Tập đọc
Kể chuyện
Chính tả
Tập đọc
Luyện từ và câu
Tập viết
Tập đọc
Chính tả
Người thầy cũ
Người thầỳ cũ
Tập chép: Người thầy cô
Phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng
Thời khóa biểu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về môn học. 
Từ chỉ hoạt động.
Chữ hoa: E, Ê
Cô giáo lớp em
Nghe - viết: Cô giáo lớp em 
Phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/ iêng. 
56
57
57
58
59
59
60
61
62
Tập làm văn Kể ngắn theo tranh
Luyện tập về thời khóa biểu.
- Tớ quên không mang bút.
Vân đáp: Tớ chỉ có một cái bút.
-Em cầm lấý bút của cô mà 
viết bài.
Tường đáp: Em cảm ơn cô ạ!
Và Vân chăm chỉ viết bài.
Nhờ bút của cô giáo con viết bài rất 
đẹp( tốt). Mẹ rất vui, con trai mẹ giỏi 
quá! Con nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
khi đi học.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng
1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Tập làm 
văn
2 Tin học Âm nhạc Thể dục Toán GDKNS
Ra chơi
3 Tin học Anh văn Anh văn Chính tả Toán
4 Anh văn Anh văn Anh văn TNXH Mĩ thuật
Chiều
3 Tập đọc Anh văn Toán Anh văn Thủ công
4 Tập đọc Toán Tập viết Anh văn Ôn tập 
5 Toán Kể chuyện Đạo đức Thể dục GDTT
Tiết Thứ hai
BUỔI SÁNG
1
2
RA CHƠI
3
4
BUỔI CHIỀU
3
4
5
Tiết Thứ hai
1 SHDC
2 Tin học
Ra chơi
3 Tin học
4 Anh văn
3 Tập đọc
4 Tập đọc
5
Toán
Chiều
Sáng
a. 8 tiết
a. SHDC, tập đọc, toán, tin học, anh 
văn. 
c. Anh văn, tập đọc, toán. 
b. Tập đọc, toán, tin học, anh văn
a. Toán, tin học, Anh văn. 
c. Sách Tin học, sách Anh văn, sách 
Tiếng việt, sách Toán
b. Toán, Anh văn. 
CỦNG CỐ
_ Chuẩn bị sách vở cho 
ngày học hôm sau?
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n
Chóc c¸c thÇy c« gi¸o
m¹nh khoÎ, c«ng t¸c tèt
Các em học sinh 
chăm ngoan, học giỏi!

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tap_lam_van_lop_2_bai_ke_ngan_theo_tranh_nguyen_th.pdf
Giáo án liên quan