Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Tiếng đàn - Hà Thị Mỹ Hoà

Luyện đọc lại

Khi ắc-sê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động.

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Tiếng đàn - Hà Thị Mỹ Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔÙP BA 4 
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ 
THIEÁT KEÁ BAØI DAÏY 
GV: HÀ THỊ MỸ HOÀ – LỚP BA 4 
TẬP ĐỌC 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Luyện đọc câu 
Chia đoạn và luyện đọc theo đoạn? 
Luyện đọc lại 
 Khi ắc-sê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng . Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. 
Luyện đọc lại 
 Khi ắc - sê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ , những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng . Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng , đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động . 
/ 
 / 
 / 
 // 
 / 
 / 
 // 
TÌM HIỂU BÀI 
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC! 
Chúc các em học giỏi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_bai_tieng_dan_ha_thi_my_hoa.ppt
Giáo án liên quan