Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng phân số - Nguyễn Thị Kim Oanh

Ví dụ:

Có một băng giấy chia 8 phần bằng nhau

Lần thứ nhất tô băng giấy.

Lần thứ hai tô băng giấy.

Cả hai lần tô được mấy phần băng giấy?

Thực hiện phép tính cộng:

 Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

Bài2: Tính chất giao hoán:

* Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3:

 

ppt6 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng phân số - Nguyễn Thị Kim Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn toán 
 Lớp 4 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2 
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Tổ 4 + 5 – TH Phả Lại 2 
Kiểm tra bài cũ 
* Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số . 
 *So sánh hai phân số sau : 
* Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thê nào ? 
* Quy đồng mẫu số hai phân số 
 * So sánh các tử số của hai phân số mới 
* So sánh hai phân số sau : 
Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn . 
 Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn . 
 Nếu hai tử số bằng nhau thì hai phân số 
đó bằng nhau 
Vậy 
Ta có 
Vì 
	 Toán 
 Phép cộng phân số 
Ví dụ : 
Có một băng giấy chia 8 phần bằng nhau 
Lần thứ nhất tô băng giấy . 
Lần thứ hai tô băng giấy . 
 ? 
Cả hai lần tô được mấy phần băng giấy ? 
Thực hiện phép tính cộng : 
 Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số , ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số 
Thực hành : 
 Kết quả : 
 Kết quả : 
 Kết quả : 
 Kết quả : 
Bài 1: 
Toán 
 Phép cộng phân số 
Bài2: Tính chất giao hoán : 
 = 
* Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi . 
Bài 3: 
Tóm tắt : 
* Ô tô 1: 
* Ô tô 2: 
? Phần số gạo 
 Giải 
 Số gạo cả hai ô tô chuyển được là : 
 ( Số gạo trong kho ) 
 Đáp số : ( Số gạo trong kho ) 
Trò chơi : Ai nhanh ai đúng 
Tìm các phân số bằng phân số 
Ví dụ : 
* Củng cố : 
Nêu cách thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu số 
Nêu tính chất giao hoán của phép cộng phân số 
số gạo 
số gạo 
Toán 
 Phép cộng phân số 
CHÀO TẠM BỆT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_bai_phep_cong_phan_so_nguyen_thi_ki.ppt
Giáo án liên quan